Hjälp vid psykisk ohälsa

Det finns flera sätt att få hjälp vid psykisk ohälsa. Här förklarar vi vart du kan vända dig och tipsar om olika resurser som kan vara ett stöd när du har det svårt.

Hjälp vid psykisk ohälsa

Söka hjälp för psykisk ohälsa

Om du mår psykiskt dåligt finns det flera sätt att få stöd och hjälp. Du kan vända dig till din lokala vård- eller hälsocentral, en digital psykologmottagning eller en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Du kan även få hjälp via olika organisationer och nätverk, både online och genom stödlinjer och chatt. Vi beskriver olika resurser närmare nedan.  

Om det är akut

Om du har tankar på att skada dig själv eller ta ditt liv ska du söka hjälp direkt:

 • Ring 112 (SOS Alarm).

 • Ring Mind Självmordslinjen på 90101 (finns även chatt). Öppet dygnet runt.

 • Besök närmaste akutmottagning (sök på nätet om du inte vet var den finns).

Till att börja med, när ska man söka hjälp för psykisk ohälsa?

Upplever du ihållande eller återkommande sänkt mående som påverkar ditt dagliga liv så är det en god idé att söka stöd. Det kan handla om ångest eller oro, nedstämdhet, hopplöshetskänslor eller andra besvärande tankar och känslor som försämrar din livskvalitet. Det är bara du som kan avgöra när du har behov av stöd för din psykiska ohälsa – ingen annan kan veta precis hur du mår. 

Vilken typ av hjälp kan man få vid psykisk ohälsa?

Det första steget till att få hjälp är att våga ta en första kontakt. Det kan vara via en chatt, på en mottagning, på vårdcentralen eller här hos Mindler. En första kontakt handlar alltid om att du ska få möjlighet att berätta om ditt mående och dina upplevelser, så att du kan få hjälp att kartlägga och bedöma var du framåt får bäst hjälp. 

Vart vänder man sig för första hjälpen vid psykisk ohälsa?

En första kontakt in i vården brukar även benämnas med ”första linjen”. Det finns många mottagningar som tar emot patienter för första linjen – exempelvis vårdcentraler, hälsocentraler, ungdomsmottagningar och flera digitala mottagningar. När du tar kontakt med en mottagning som tillhör första linjen så får du antingen hjälp att hantera problematiken där, eller så slussas du vidare till en mer specialiserad mottagning som kan hjälpa dig bättre.

Om du har sökt hjälp innan, men upplever att du inte får någon hjälp

Det är tyvärr vanligt att känna att det inte går att få hjälp, eller att känna sig avvisad eller bortglömd av vården. Känner du att du inte får gehör hos en mottagning så våga ta kontakt med en annan! Om inte din vårdcentral har tider i närtid, boka hellre tid hos en digital vårdgivare eller ring till en stödlinje. Lider du av psykisk ohälsa har du rätt att få vård!

Att söka hjälp som barn eller vuxen – hur skiljer det sig? Här kan du få hjälp om du är under 18 år:  

 • Ungdomsmottagningar är öppna och kostnadsfria för alla som är under 23 år utan vårdnadshavares samtycke.

 • Vårdcentraler erbjuder ofta tid till ungdomar, men med vårdnadshavares samtycke.

 • Om du går i skolan kan du få prata med din skolkurator.

 • Till BRIS kan du ringa, chatta eller mejla. Det kostar ingenting och du kan välja att vara anonym.

 • Hos Livslinjen kan du som är mellan 16 och 25 år chatta med en vuxen.

 • Till Ditt Ecpat kan du ringa eller chatta gällande sexuella kränkningar, hot och övergrepp.

 • Hos Maskrosbarn kan du chatta om du har en förälder som har ett missbruk, mår dåligt eller utsätter dig för våld. 

 • Hos Jourhavande kompis kan du chatta anonymt om vad som helst.

Om du behöver mer hjälp än vad dessa instanser kan erbjuda kan du få hjälp att kontakta BUP (barn- och ungdomspsykiatrin). Vid allvarlig problematik kan du själv ta kontakt med BUP tillsammans med dina vårdnadshavare.

Att söka hjälp som vuxen

Som vuxen kan du som ett första steg vända dig till 

 • din lokala vårdcentral/hälsocentral eller en digital mottagning

 • 1177.

Nedan hittar du även flera andra resurser som du kan vända dig till för stöd. 

Stöd-, hjälp- och jourlinjer för psykisk ohälsa

Chatt vid psykisk ohälsa

Organisationer, nätverk och stödgrupper för psykisk ohälsa

Digitala psykologmottagningar

 • Mindler

 • Kry

 • Min Doktor

 • Mind Sthlm

 • Capio

 • Doktor24

Akut hjälp för dig som är döv, tal- eller hörselskadad

Om du behöver använda nödnumret 112 hänvisar SOS Alarm till SMS112. Läs mer här.

Obs! Du måste anmäla dig i förväg till tjänsten SMS112 via SOS Alarms webbplats. Det kan därför ta några dagar innan du kan använda tjänsten.

Ett annat alternativ är Minds självmordslinje. Där kan du chatta anonymt med Minds volontärer dygnet runt.