Depression test

På den här sidan finner du ett självtest du kan genomföra om du är deprimerad.

Testet består av nio frågar. Du svarar ja om du har upplevt dessa symptom under minst två veckors tid.

  • 0-2 Ja svar indikerar på att du inte har en depression
  • 3-5 Ja svar, varav två av symptomen tillhör de tre första påståenden indikerar att du lider av en lindrig depression
  • 6-7 Ja svar, varav två av symptomen tillhör de tre första påståenden indikerar att du lider av en medelsvår depression
  • 8-9 Ja svar, varav två av symptomen tillhör de tre första påståenden indikerar att du lider av en svår depression

Läs mer om depression

ÄR DU DEPRIMERAD?

1. Jag känner en, för mig, onormal nedstämdhet

2. Jag känner att jag tappat intresset eller glädje för sådant jag normalt känner intresse eller glädje inför

3. Jag har brist på energi och blir snabbt trött

4. Jag har skuldkänslor, känner mig värdelös eller lider av samvetskval

5. Jag har återkommande tankar på död, suicid eller självmordsbeteende

6. Jag har svårt med tankeverksamhet, koncentration eller beslutsfattande

7. Jag har sömnsvårigheter

8. Jag har ökad eller minskad aptit och därpå ofrivillig viktökning eller viktminskning

9. Jag känner mig hämmad i min motorik eller känner mig rastlös

Ditt resultat ser du längst ned på sidan.