Test för depression

Här är ett självskattningstest för depression. Resultatet är inte en diagnos, utan en indikation om hur svåra symtom du upplever. För en diagnos krävs en bedömning av en läkare eller psykolog. På Mindler kan du boka ett bedömningssamtal med psykolog för att få hjälp vidare.

Läs mer om depression här.

illustration sad glasses

Under de senaste 2 veckorna, hur ofta har du besvärats av något av följande problem?

1. Lite intresse eller glädje av att göra saker

2. Känt dig nedstämd, deprimerad eller upplevt känsla av hopplöshet

3. Svårigheter att somna eller få en sammanhängande sömn, eller sovit för mycket

4. Känt dig trött eller haft för lite energi

5. Dålig aptit eller ätit för mycket

6. Tycker illa om dig själv – eller att du känt dig misslyckad eller att du svikit dig själv eller din familj

7. Svårigheter att koncentrera dig på saker, till exempel att läsa tidningen eller att titta på TV

8. Att du rört dig eller talat så långsamt att andra människor märkt det. Eller motsatsen – att du varit så nervös eller rastlös att du rört dig mer än vanligt

9. Tankar att det skulle vara bättre om du var död eller att du skulle skada dig på något sätt OBS! Om du har tankar på att skada dig själv eller ta ditt liv, ska du söka hjälp direkt. Om läget är akut ska du kontakta en psykiatrisk mottagning eller ringa 112.

10. Om du svarat att du haft något av dessa problem, hur svårt har dessa problem gjort det för dig att utföra ditt arbete, ta hand om saker hemma, eller att komma överens med andra människor?