Utmattningssyndrom test

Känner du en ständig trötthet som aldrig tycks avta? Detta kan vara ett tecken på utmattningssyndrom. Vårt test, som är utformat med KED-skalan som grund, kan hjälpa till att identifiera om du befinner dig i riskzonen. Om du svarar ’ja’ på mer än åtta av frågorna, inklusive de första fem, kan detta vara en indikation på utmattning.

Läs mer om utmattningssyndrom

Trauma & PTSD

1. Jag har under minst två veckor haft psykiska och fysiska symtom på utmattning OCH symtomen har utvecklats under minst sex månaders tid och är en följd av en eller flera identifierade stressorer.

2. Jag har betydande brist på psykisk energi eller uthållighet.

3. Mina symtom orsakar mig stort lidande eller påverkar mitt fungerande i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden.

4. Mina symtom beror inte på direkta fysiologiska effekter av någon substans eller någon somatisk sjukdom eller skada.

5. Mina symtom förklaras inte bättre av depressions- eller ångestdiagnoser.

6. Jag har i stort sett varje dag under minst två veckor haft svårigheter med koncentrationen och minnet.

7. Jag har i stort sett varje dag under minst två veckor upplevt kraftigt nedsatt förmåga att klara av att göra saker under tidspress eller att i övrigt hantera krav.

8. Jag har i stort sett varje dag under minst två veckor känt mig lättirriterad och känslig.

9. Jag har i stort sett varje dag under minst två veckor haft problem med sömnen.

10. Jag har i stort sett varje dag under minst två veckor känt mig fysiskt svag eller uttröttad.

11. Jag har i stort sett varje dag under minst två veckor haft fysiska symtom såsom värk, hjärtklappning, bröstsmärtor, mag- och tarmbesvär, yrsel eller ljudkänslighet.