Test utmattningssyndrom

Uppvisar du symptom på utmattning? Gör testet och ta reda på om du ligger i farozonen. Svarar du ja på mer än åtta av dessa frågor (inklusive de fem första frågorna) kan du ha drabbats av en utmattning.

Läs mer om utmattningssyndrom

Har jag drabbats av utmattningssyndrom?

1. Jag har under minst två veckor haft psykiska och fysiska symtom på utmattning OCH symtomen har utvecklats under minst sex månaders tid och är en följd av en eller flera identifierade stressorer.

2. Jag har betydande brist på psykisk energi eller uthållighet.

3. Mina symtom orsakar mig stort lidande eller påverkar mitt fungerande i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden.

4. Mina symtom beror inte på direkta fysiologiska effekter av någon substans eller någon somatisk sjukdom eller skada.

5. Mina symtom förklaras inte bättre av depressions- eller ångestdiagnoser.

6. Jag har i stort sett varje dag under minst två veckor haft svårigheter med koncentrationen och minnet.

7. Jag har i stort sett varje dag under minst två veckor upplevt kraftigt nedsatt förmåga att klara av att göra saker under tidspress eller att i övrigt hantera krav.

8. Jag har i stort sett varje dag under minst två veckor känt mig lättirriterad och känslig.

9. Jag har i stort sett varje dag under minst två veckor haft problem med sömnen.

10. Jag har i stort sett varje dag under minst två veckor känt mig fysiskt svag eller uttröttad.

11. Jag har i stort sett varje dag under minst två veckor haft fysiska symtom såsom värk, hjärtklappning, bröstsmärtor, mag- och tarmbesvär, yrsel eller ljudkänslighet.

Ditt resultat ser du längst ned på sidan.