Har du någon gång ställt dig frågan: Har jag autism?

1. Börja med Mindlers onlinetest som är helt gratis - 10 frågor. 2. Om testet visar en viss typ av indikation för autism, är du välkommen att boka en kostnadsfri konsultation för privat utredning hos Mindler.

Mindler autism illustration

Efter testet på den här sidan kan du läsa mer om:

  • Skillnad på betalt och gratis autism-test

  • Skillnad mellan kvinnor & män i testet

  • Hur testet kan skilja sig mellan barn & vuxna.

  • Test in english

  • Information kring testet

1. Jag lägger ofta märke till svaga ljud som andra inte märker

2. Jag koncentrerar mig oftast på helheten snarare än på de små detaljerna

3. Jag tycker att det är lätt att göra mer än en sak samtidigt

4. Om jag avbryts, kan jag snabbt ta upp det jag höll på med igen

5. Jag har lätt att "läsa mellan raderna" när någon talar till mig

6. Jag vet hur man avgör om en person som lyssnar på mig är på väg att bli uttråkad

7. När jag läser en berättelse är det svårt för mig att klura ut personernas avsikter

8. Jag tycker om att samla information om kategorier av saker (t.ex. bilmärken, fågelarter, olika sorters tåg, växtarter osv.)

9. Jag tycker det är lätt att räkna ut vad någon tänker eller känner bara genom att titta på deras ansikte

10. Jag tycker det är svårt att räkna ut folks avsikter

Skillnad på gratis och betalt test?

Skillnaderna mellan gratis och betalda autism-tester kan vara kopplade till kvalitet, validitet och omfattning. Så länge man använder standardiserade test kan ett gratis test vara precis lika bra som ett betalt (ovan är ett standardiserat test). 

Det är viktigt att vara medveten om att ett autism-test, oavsett om det är gratis eller betalt, inte kan diagnostisera autism på egen hand. En formell diagnos (autism-utredning) kräver en neuropsykiatrisk utredning av kvalificerade professioner, såsom psykolog och läkare. Om du misstänker att du har autism, är det bästa steget att kontakta vården och söka professionell bedömning och rådgivning.

Finns det någon skillnad mellan kvinnor och män i autism-test?

Generellt sett kan det finnas skillnader i hur autism visar sig hos kvinnor jämfört med män, och detta kan påverka hur autism-tester uppfattas och tolkas. Kvinnor med autism kan visa andra symptom och copingstrategier än män, vilket kan påverka testresultaten. Det är viktigt att komma ihåg att autism är ett komplex och heterogen tillstånd, och symtomen kan variera avsevärt från person till person, oavsett kön. En professionell bedömning bör alltid vara grund för en autismdiagnos, och det kan vara fördelaktigt att söka hjälp av experter inom området såsom psykologer och psykiatriker. 

Skiljer sig ett autism-test för barn och vuxna?

Ja, det finns ofta skillnader mellan autism-tester som är avsedda för barn och de som är avsedda för vuxna. Symtomen på autism kan variera beroende på ålder, och därför är testen anpassade för att fånga upp dessa skillnader.

Tester för barn kan fokusera på skolrelaterade problem och utvecklingsnivå, medan tester för vuxna tar hänsyn till arbetsrelaterade och vardagliga situationer. Symtomen kan också variera i hur de yttrar sig beroende på ålder. 

Trots skillnader är det viktigt att förstå att diagnosen autism inte enbart baseras på ett test. En noggrann bedömning bör inkludera flera källor av information, inklusive självskattning, observationer och eventuella tester, för att få en fullständig bild av individens situation och svårigheter.

Om autism-testet

Testet heter AQ-10 (Autism Spectrum Quotien), det är en förkortad version av det ursprungliga AQ-testet och består av endast 10 frågor istället för 50. Det är utformat för att vara snabbare att genomföra och ger en snabb indikation på autistiska drag hos individer. Det är viktigt att notera att ett högt poäng inte innebär en officiell diagnos av autism, och AQ-10 testet är inte avsett som ett diagnostiskt verktyg. Resultaten ger en generell uppfattning om förekomsten av autistiska drag/symtom. 

AQ- testet har utvecklats för att mäta autistiska symtom hos vuxna och barn. Det är skapat av Simon Baron-Cohen och hans kollegor vid Autism Research Centre vid University of Cambridge.

Autism-test in english

Note. This is a test in Swedish (svenskt test) - If you want to take the test in English, click here. You can still book an autism assessment interview at Mindler, if your native language is English & or you can speak English fluently.

Information kring autism-testet

Testet heter AQ-10 (Autism Spectrum Quotien), det är en förkortad version av det ursprungliga AQ-testet och består av endast 10 frågor istället för 50. Det är utformat för att vara snabbare att genomföra och ger en snabb indikation på autistiska drag hos individer. Det är viktigt att notera att ett högt poäng inte innebär en officiell diagnos av autism, och AQ-10 testet är inte avsett som ett diagnostiskt verktyg. Resultaten ger en generell uppfattning om förekomsten av autistiska drag/symtom. 

AQ- testet  har utvecklats för att mäta autistiska symtom hos vuxna och barn. Det skapades av Simon Baron-Cohen och hans kollegor vid Autism Research Centre vid University of Cambridge.