Har du någon gång ställt dig frågan: Har jag ADD?

1. Börja med Mindlers onlinetest som är gratis. 2. Om testet visar en viss typ av indikation för ADD, är du välkommen att boka kostnadsfri konsultation för privat utredning hos Mindler.

Mindler ADD

Efter testet på den här sidan kan du läsa mer om:

  • Skillnad på betalt och gratis ADD-test

  • Skillnad mellan kvinnor & män i testet

  • Hur testet kan skilja sig mellan barn & vuxna.

  • Test in english

Besvara frågorna nedan genom att skatta dig själv med hjälp av skalan nedan. För varje fråga, välj det alternativ som bäst beskriver hur du har känt och betett dig de senaste 6 månaderna.

1. Hur ofta har du svårigheter med att avsluta de sista detaljerna i en uppgift/ett projekt när de mer krävande momenten är avklarade?

2. Hur ofta har du svårigheter med att få ordning på saker och ting när du ska utföra en uppgift som kräver organisation?

3. Hur ofta har du problem med att komma ihåg avtalade möten, t.ex. läkarbesök eller åtaganden?

4. Hur ofta händer det att du undviker eller skjuter på att sätta igång med en uppgift som kräver mycket tankemöda?

5. Hur ofta händer det att du sitter och plockar med något, eller skruvar på dig och rör händer eller fötter när du sär tvungen att sitta stilla en längre stund?

6. Hur ofta händer det att du känner dig överaktiv och tvungen att hålla igång, som om du gick på högvarv.

7. Hur ofta händer det att du gör slarvfel när du arbetar med en tråkig eller svår uppgift?

8. Hur ofta händer det att du har svårt att hålla kvar uppmärksamheten när du utför tråkigt eller monotont arbete.

9. Hur ofta händer det att du har svårt att koncentrera dig på vad folk säger, även när de pratar direkt med dig?

10. Hur ofta händer det att du förlägger eller har svårt att hitta saker hemma eller på arbetet?

11. Hur ofta händer det att du distraheras av händelser eller ljud i din omgivning?

12. Hur ofta händer det att du lämnar din plats under möten eller i andra situationer när du förväntas sitta kvar?

13. Hur ofta händer det att du känner dig rastlös eller har svårt att sitta stilla?

14. Hur ofta händer det att du har svårt att gå ner i varv och koppla av när du har en stund över?

15. Hur ofta händer det att du kommer på dig själv med att prata för mycket i sociala situationer?

16. Hur ofta händer det att du avslutar meningar åt dem du talar med, innan de själva hinner avsluta dem?

17. Hur ofta händer det att du har svårt att vänta på din tur i situationer då det krävs?

18. Hur ofta händer det att du avbryter/stör andra när de är upptagna?

0-17 poäng på båda skalorna: Det är mindre sannolikt att ADHD eller ADD föreligger.

17-23 poäng på någon skala: Det är sannolikt att ADHD eller ADD föreligger.

Mer än 24 poäng på någon skala: Det är mycket sannolikt att ADHD eller ADD föreligger.

Skillnad på gratis och betalt test?

Skillnaderna mellan gratis och betalda ADD-tester kan vara kopplade till kvalitet, validitet och omfattning. Så länge man använder standardiserade test kan ett gratis test vara precis lika bra som ett betalt (ovan är ett standardiserat test från Mindler). 

Det är viktigt att vara medveten om att ett ADD-test, oavsett om det är gratis eller betalt, inte kan diagnostisera ADD på egen hand. En formell diagnos kräver en utredning av kvalificerade professioner, såsom psykolog och läkare. Om du misstänker att du har ADD, är det bästa steget att kontakta vården och söka professionell bedömning och rådgivning.

Finns det någon skillnad mellan kvinnor och män i ADD-Test?

Generellt sett kan det finnas skillnader i hur ADD visar sig hos kvinnor jämfört med män, och detta kan påverka hur ADD-tester uppfattas och tolkas. Kvinnor med ADD kan visa andra symptom och copingstrategier än män, vilket kan påverka testresultaten. Det är viktigt att komma ihåg att ADD är ett komplex och heterogen tillstånd, och symtomen kan variera avsevärt från person till person, oavsett kön. En professionell bedömning bör alltid vara grund för en ADD-diagnos, och det kan vara fördelaktigt att söka hjälp av experter inom området såsom psykologer och psykiatriker. 

Skiljer sig ett ADD test för barn och vuxna?

Ja, det finns ofta skillnader mellan ADD-tester som är avsedda för barn och de som är avsedda för vuxna. Symtomen på ADD kan variera beroende på ålder, och därför kan testen vara anpassad för att fånga upp dessa skillnader.

Tester för barn kan fokusera på skolrelaterade problem och utvecklingsnivå, medan tester för vuxna tar hänsyn till arbetsrelaterade och vardagliga situationer. Symtomen kan också variera i hur de yttrar sig beroende på ålder. 

Trots skillnader är det viktigt att förstå att diagnosen ADD inte enbart baseras på ett test. En noggrann bedömning bör inkludera flera källor av information, inklusive självskattning, observationer och eventuella tester, för att få en fullständig bild av individens situation och svårigheter.

ADD-test in english

Note. This is a test in Swedish (Svenskt test). You can still book an ADD-assessment interview, if your native language is english & or you can speak english fluently.