ADD utredning hos Mindler

Slipp väntetider och få tid för en ADD-utredning via Mindler.

Mindler ADD

Boka Tid

Boka en kostnadsfri konsultation (10-15 min).

Efter att du legitimerat dig med BankID kommer du till kalendern med lediga tider.

En ADD-utredning är densamma som en utredning för ADHD, eftersom ADD är en särskild form av ADHD. ADD kallas numera inom vården för “ADHD, ouppmärksam form”. För att konstatera ADHD som diagnos krävs det en neuropsykiatrisk utredning. I denna utredning undersöks också vilken form av ADHD som stämmer överens med personens problembild. På Mindlers psykologmottagning på Kungsholmen genomför vi neuropsykiatriska utredningar för personer som valt att finansiera den själv.

Hur går en ADD utredning till?

En neuropsykiatrisk utredning för ADD krävs för att kunna fastställa en diagnos. Om utredningen bekräftar ADD så ställs diagnosen “ADHD, ouppmärksam form”. 

En neuropsykiatrisk utredning innehåller flera steg. I ett första samtal görs en bedömning om det föreligger goda skäl till att genomföra en utredning. Om det har bedömts skäligt fortskrider utredningen och personen får återkomma till fler samtal där hen berättar om sig själv, sitt liv och sina svårigheter. Personen får också svara på olika skattningsformulär och göra olika neuropsykiatriska tester. Ett första steg kan vara att prova Mindlers ADD-test.

Hur lång tid tar det?

Det varierar hur lång tid utredningen tar, eftersom det kan vara olika tydligt vad problemen beror på och det kan vara olika komplext. Uppskattningsvis tar det ca 8-11 besökstimmar för personen som blir utredd och ett par veckor för att få det slutgiltiga utlåtandet.

När ska man utreda för ADHD?

ADD utredning privat

En privat utredning innebär att man har valt att själv finansiera sin utredning. Utredningen som genomförs av privata mottagningar ser densamma ut som den inom landsting/region. På Mindler får du träffa både läkare och legitimerade psykologer med gedigen kompetens. 

En del väljer att gå till en privat vårdaktör för att kön oftast är kortare. Det är också vanligt att det krävs en konstaterad diagnos med funktionsnedsättning för att kunna ansöka om stöd och hjälp för ens svårigheter. På Mindlers psykologmottagning i Stockholm tar vi emot dig för en första bedömning, eventuell vidare utredning och skriftligt utlåtande.

ADD utredning privat kostnad

  • En fullständig neuropsykiatrisk utredning (ADD) via Mindler kostar 29 000 kr. Det slutgiltiga priset beror på om utredningen varit fullständigt eller delvis genomförd. Det är vanligt att priset varierar beroende på vilken mottagning i Sverige som genomfört den.

  • Endast bedömning hos psykolog på Mindler Psykologmottagning kostar 2500kr (90 minuter)

ADD utredning vuxen

För vuxna innebär det att du som utreds är minst 18 år och myndig. Det förekommer fall då ens svårigheter upptäcks först i vuxen ålder, det kan bero på att det är först som en självständig vuxen som svårigheterna har blivit för överväldigande att kompensera för. Vanligast är det dock att det upptäcks redan i ung ålder.

Som vuxen kan du själv besluta om du vill genomföra en utredningen. Du kan välja att gå till din regions specialistmottagning, eller till en privat vårdaktör. En utredning görs om det bedöms föreligga goda skäl till det.

ADD utredning barn

ADD-utredning för barn innebär att personen som utreds är under 18 år. Vid utredning av barn krävs vårdnadshavares godkännande. 

Det är vanligt att symptom och markörer visar sig i tidig ålder och det är därför också vanligt att få en diagnos som barn. Det kan vara behjälpligt med en diagnos redan under barndomen, då det kan leda till rätt typ av stöttning och bemötande redan under uppväxten och förhoppningsvis underlätta övergången till vuxenlivet. 

Vissa delar av den utredningen är också anpassade efter barn och ungdomar, eftersom kunskap, mognad och utveckling ser olika ut beroende på barnets ålder. Det är också viktigt att vårdnadshavare själva deltar i anhörigsamtal, eftersom det ofta bidrar med viktig information till utredningen.

ADD utredning online

Utredning av ADD helt online är svårt men större delar av utredningen går att genomföra digitalt via Mindler. Du kan exempelvis välja att påbörja utredningen online och sedan slutföra utredningen antingen via vår mottagning i Stockholm eller i Malmö.

Utredning i Stockholm

På Mindlers psykologmottagning på Kungsholmen, Stockholm erbjuder vi neuropsykiatriska utredningar för privatpersoner som valt att själva finansiera sin ADD-utredning.

Första steget är att kontakta oss genom boka-knapparna ovan eller nedan. Efter att du har anmält ditt intresse blir du uppringd inom kort av vår kundtjänst för att boka in ett kostnadsfritt telefonmöte med psykolog. Syftet med första mötet är att du ska få mer info om utredningsgång samt få svar på eventuella funderingar. Under det samtalet beslutar du tillsammans med psykolog om du ska fortsätta och boka in ett bedömningssamtal (vilket är första steget).

Under bedömningssamtalet skapar vi oss en överblick av din problembild och gör en bedömning om det finns skäl att misstänka att en neuropsykiatrisk funktionsvariation föreligger.

Om det bedöms befogat att genomföra en utredningen fortsätter vi med vidare samtal om personens liv, fungerande, svårigheter och dylikt. Personen får också svara på olika självskattningsformulär, delta i diagnosintervjuer och genomföra olika neuropsykiatriska tester. Personen får både träffa legitimerad psykolog och specialistläkare.

Vare sig personen är vuxen eller barn/ungdom är det viktigt med anhörigintervju, eftersom de kan bidra med viktig information i utredningen.

Skribent: Rebecka Dahlgren – legitimerad psykolog med fokus på Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Granskad av: Mindlers psykologer

Boka Tid

Boka en kostnadsfri konsultation (10-15 min).

Efter att du legitimerat dig med BankID kommer du till kalendern med lediga tider.