När ska man utreda för ADHD?

Enligt uppskattningar från Socialstyrelsen är cirka 200 till 300 000 i Sverige drabbade av ADHD. Det motsvarar 2-3% av befolkningen. Studier visar däremot på att mindre än 20% av alla vuxna med ADHD vet om att de har en diagnos. Men när behövs en ADHD-diagnos egentligen?

ADHD Mindler

Boka tid

Boka en kostnadsfri konsultation inför en ADHD utredning med Mindler (10-15 min).

Efter att du legitimerat dig med BankID kommer du till kalendern med lediga tider.

När ska man söka en ADHD utredning?

Om du har upplevt symtom på sjukdomen som påverkar din vardag, arbete eller relationer negativt, kan det vara värdefullt att söka professionell hjälp för att fastställa en diagnos och få lämplig behandling.

Har du symptom som påverkar din vardag?

Symtomen på ADHD kan variera från person till person, men kan inkludera svårigheter med att uppmärksamma detaljer, svårigheter med att organisera och planera, impulsivitet, rastlöshet och problem med att avsluta uppgifter. Ofta uppträder symtomen redan under barndomen eller tonåren, men det är också möjligt att uppleva symtomen senare i livet.

Vad kan en ADHD-diagnos hjälpa dig med?

Att få en ADHD-diagnos kan vara en viktig faktor för att förbättra livet för personer som upplever svårigheter med uppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet. En ADHD-diagnos kan hjälpa till på flera sätt.

För det första kan det ge en förklaring till varför man upplever svårigheter i vardagen. Det kan också hjälpa till att identifiera andra problem som kan förekomma samtidigt som ADHD, såsom ångest eller depression.

För det andra kan en ADHD-diagnos leda till lämplig behandling som kan inkludera läkemedel, psykoterapi, coaching och livsstilsförändringar. Läkemedel kan hjälpa till att minska symtomen på uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och hyperaktivitet.

För det tredje kan en ADHD-diagnos förbättra livskvaliteten genom att hjälpa personen att minska symtomen som tidigare har hindrat dem från att utföra dagliga aktiviteter eller arbete. Det kan också hjälpa till att förbättra relationen med andra människor.

För det fjärde kan en ADHD-diagnos ge stöd och förståelse från familj, vänner och kollegor. När de förstår diagnosen kan de bättre stödja personen i sin vardag och på arbetsplatsen. Det kan också ge personen en känsla av att de inte är ensamma och att det finns andra som upplever liknande problem.

Sammanfattningsvis kan en ADHD-diagnos ge en förklaring till symtomen, leda till lämplig behandling, förbättra livskvaliteten och ge stöd och förståelse från människor runtomkring. Att söka en ADHD-diagnos kan vara ett viktigt första steg mot att hantera symtomen och förbättra livet för personer som upplever svårigheter med uppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet.

Källa: https://www.webmd.com/add-adhd/adult-adhd-facts-statistics

Författare: Rebecka Dahlgren

Granskad av: Mindlers psykologer

Vill du boka en tid för ADHD-utredning

Boka en kostnadsfri konsultation (10-15 min).

Efter att du legitimerat dig med BankID kommer du till kalendern med lediga tider.