Alkoholism

Läs om vad alkoholism är, hur det behandlas och vad som orsakar det. Hos Mindler kan du träffa en psykolog som kan hjälpa dig eller en anhörig genom KBT.

Mindler kan även hjälpa dig som har ett medberoende till en alkoholist.

Mindler alkoholism illustration

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

 • Ingen väntetid

 • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Alkoholism är ett annat ord för att vara alkoholberoende. Alkohol är efter cigaretter den mest vanligt använda beroendeframkallande substansen i Sverige. Alkoholism är ett utbrett samhällsproblem och man uppskattar att ungefär 300 000 av den svenska befolkningen lider av alkoholberoende.

Alkohol är en stor del av många människors vardag och alkoholism är en sjukdom som ofta kan leda till stora problem både för familjer och samhället i stort. Läs mer om alkoholism nedan och lär dig skillnaden mellan riskbruk, skadligt bruk och alkoholberoende.

Vad är alkoholism?

Ordet alkoholism används inte i lika stor utsträckning idag som tidigare. Idag använder man istället oftare beteckningen alkoholberoende när man talar om alkoholism. Alkoholberoende kan variera stort i hur det uttrycker sig från person till person.

I vården är inte alkoholism ett eget begrepp, utan klassas in som missbruk eller beroende. Vad som betecknar alkoholproblem är när man har svårt att hantera alkohol på ett sunt sätt. En allmän beskrivning av alkoholism är att man fortsätter konsumera alkohol trots att det ger negativa konsekvenser i det privata livet.

Riskbruk

I Sverige dricker nästan alla vuxna alkohol och man uppskattar att närmare 20 % av den vuxna befolkningen har alkoholvanor som kan leda till skada – detta brukar kallas för “riskbruk” inom vården.

När man talar om riskbruk så refererar man till personer som konsumerar alkohol på ett sätt som kan leda till negativa konsekvenser i längden. För en kvinna räknas man vara i riskbruk om man dricker mer än 1,5 flaska vin per vecka och för en man 2 flaskor vin i veckan (eller motsvarande mängd alkohol)

Skadligt bruk

Om man använder alkohol på ett skadligt sätt, så betyder det att man dricker alkohol på ett sätt som gör att man riskerar sin hälsa och sociala liv. Varningssignaler för en person som brukar alkohol på ett skadligt sätt är exempelvis att köra onykter, eller komma sent till jobbet för att man drack dagen innan.

Alkoholberoende

När en persons alkoholkonsumtion har utvecklats till ett beroende, så innebär det att hjärnan med tiden förändrats på grund av detta. När en person blivit beroende av alkohol så kan man inte längre styra över sin alkoholkonsumtion.

En alkoholberoende person är mer intresserad av vad som ska drickas under festtillfällen, än vilka som är närvarande. En person som är alkoholberoende dricker också ofta ensam, vilket en person som endast brukar alkohol under festtillfällen sällan gör.

Symptom på alkoholberoende

Eftersom att alkohol är en så stor del av vårt samhälle, är det något som vi alla möter i vår direkta sociala omgivning. De flesta klarar av att konsumera alkohol måttligt och har en sund relation till alkohol där det handlar mer om att ha trevligt i sociala sammanhang.

Personer som utvecklar alkoholberoende har en osund relation till alkohol. Ett tydligt tecken på detta är att man riskerar att utveckla alkoholproblem är att det negativt påverkar livet, relationer och arbetet. Tecken på alkoholism:

 • Svårt att sluta dricka när man väl har börjat dricka.

 • Tankarna kretsar ofta kring alkoholdrickandet som blir en central roll i livet. 

 • Abstinensbesvär som skakningar, illamående och sömnproblem när alkohol inte konsumeras. 

 • Ökad alkoholtolerans, där mängden alkohol blir större och större.

 • Svårt att låta bli att dricka, trots att det går ut över exempelvis privatlivet.

Många som har alkoholproblem döljer beroendet för omvärlden och förnekar ofta att de själva har problem, ofta kan det ta lång tid innan en person kommer till insikt gällande sitt beroende.

Orsaker till alkoholberoende

Eftersom att alkohol är så pass socialt accepterat och utbrett i vårt samhälle, löper mer eller mindre alla en risk att drabbas av alkoholproblem. Även om det bara är ca 300 000 svenskar som lider av alkoholism, så är det otaligt många fler som använder alkohol på ett skadligt sätt, i så kallat riskbruk.

Anledningarna till varför någon utvecklar alkoholism kan bero på många faktorer. Många som utvecklar alkoholproblem mår dåligt och har en livssituation som personen inte är nöjd med. Ärftlighet spelar troligen en roll i varför det leder till just alkoholproblem och ärftlighet kan också påverka hur man reagerar på alkohol, hur snabbt man kan utveckla ett beroende mm. En nära släkting med alkoholberoende är därför en riskfaktor att själv utveckla det. Alkoholberoende är också enkelt att utveckla, eftersom att det är en substans som är väldigt lättillgänglig.

Enligt forskning ändras hjärnan på råttor som utvecklar ett beroende och leder till nya negativa beteendemönster. Här har man upptäckt störningar i nervcellerna som kommunicerar mellan varandra i amygdalan. Amygdalan är den del av hjärnan som styr motivation och känslor.

Råttorna med dessa förändringar ville hellre konsumera alkohol än att vara tillsammans med sina kompisar. Forskarna tror därför att det är på liknande sätt det är för människor som utvecklar alkoholberoende, vilket uppskattas vara mellan 15-20% av alkoholkonsumenterna.

Konsekvenser av alkoholism

Alkohol är en stor riskfaktor när det kommer till samhällsproblem, sjukdom och till och med död. När man dricker alkohol ökar man riskerna för en hel del skador, både psykiskt och fysiskt. Alkohol är personlighetsförändrande och kan öka risken för våldshandlingar och aggressivitet.

Dödligheten när det kommer till alkoholism är 3 gånger högre hos män än hos kvinnor. I familjer där alkoholberoende förekommer är konsekvenserna ofta stora. Barn påverkas mycket negativt av vårdnadshavare med alkoholproblem, både på kort och lång sikt. Om en kvinna dricker under graviditet riskerar fostret att skadas.

I trafiken är alkohol också en stor riskfaktor och i var sjätte dödsfall som sker i trafiken är alkohol inblandat. Inte nog med att det orsakar stor skada på individnivå, i familjer och samhället i stort så medför det också stora kostnader för samhället där kostnaderna per år uppkommer i över 100 miljarder kronor.

Anhörig eller medberoende till en alkoholist

Att vara anhörig eller nära någon med alkoholism kan leda till medberoende, där man ofrivilligt prioriterar den beroendes behov framför sina egna. Denna osunda tillvaro kan orsaka ständig oro och negligerade egna behov. Det är viktigt att söka stöd, antingen genom terapi eller stödgrupper, för att sätta sunda gränser och hantera sina känslor.

Om du önskar att prata med en psykolog för dina bekymmer så hänvisar vi till våra psykologer, om du inte riktigt är där än så hänvisar vi dig till att läsa och lära dig mer om medberoende.

Behandling av alkoholberoende

Lider du eller någon närstående av alkoholproblem och önskar få hjälp? Många känner skam över att söka hjälp. När du söker vård styrs alla som arbetar inom den sociala sektorn av sekretess.  Nedan finner du några av de instanser där du kan söka hjälp:

Alkoholhjälpen erbjuder stöd via telefon och nätet till personer som funderar över sina egna eller någon annans alkoholvanor. Här erbjuds rådgivande samtal, rådgivning via meddelande, tillgång till självhjälpsmaterial och ett digitalt forum med andra användare. Stödet är kostnadsfritt, anonymt och tillgängligt i hela landet.

 • Anonyma alkoholister (AA)

 • Vårdcentralen

 • Socialtjänsten

 • Företagshälsovården

Oavsett om man själv är drabbad av alkoholberoende eller om det är en närstående, kan det vara skönt att samtala med andra som också är drabbade via exempelvis stödgruppet. När det kommer till alkoholism så finns det en del olika alternativ på hjälp som du kan få.

Enligt patientlagen har du rättigheter att själv vara medverkande i din vård. Några exempel på behandlingar som används för personer som har alkoholberoende:

En del som har druckit stora mängder och drar ner hastigt kan få fysiska abstinensbesvär som brukar gå över efter cirka en vecka men är symtomen påtagliga bör man ta kontakt med vården för ställningstagande till exempelvis tillfällig medicinering för att dämpa symtomen.