När kan du söka hjälp hos Mindler?

Vårt uppdrag är på primärvårdsnivå vilket innebär att vi inte kan behandla alla åkommor. I denna artikel förklarar vi när man kan söka hjälp hos oss.

illustration-depression-articles-2-4 3-1024x804

När ska du träffa en psykolog hos Mindler?

Mindler erbjuder psykologhjälp för dig som mår psykiskt dåligt. Att må psykiskt dåligt är däremot inget enhetligt tillstånd och därför kan det vara svårt att veta när det är dags att sträcka ut handen och faktiskt be om professionell hjälp. I den här artikeln redogör vi för när du bör överväga att söka en professionell kontakt via Mindler.

Alla som mår dåligt behöver inte psykologhjälp, ibland räcker det med att ge det tid, reflektera över problemen eller att få hjälp av familj och vänner. När problemen däremot börjar ta över din vardag, du får svårt att utföra sysslor som vanligtvis känns enkla eller när det går ut över relationer, då kan det vara dags skaffa en professionell kontakt som kan hjälpa dig att ”bryta onda cirklar”.

Du behöver inte veta vad du behöver hjälp med

Du som söker psykologhjälp behöver inte veta vad som är ”fel”, det vill säga du behöver inte ha någon konkret anledning till varför du mår dåligt och söker hjälp. Första gången du träffar en psykolog hos Mindler kommer du att få genomgå ett så kallat bedömningssamtal, vilket innebär att din psykolog kommer att hjälpa dig att definiera dina problem och göra en bedömning om Mindler är rätt för dig utifrån flera aspekter. Om psykologen gör bedömningen att Mindler lämpar sig för just dig och din sökorsak, kommer ni tillsammans sätta mål för den fortsatta behandlingen och hur den ska fortskrida.

Mindlers psykologer arbetar på primärvårdsnivå

Mindlers uppdrag ligger på så kallad primärvårdsnivå, detta innebär att vi behandlar ”mild till måttlig psykisk ohälsa”. Vad det innebär i praktiken är ingen självklar skiljelinje men det vi kan säga är att allvarligare psykiska diagnoser som till exempel schizofreni är inget som vi kan behandla, i dessa fall hänvisar vi till psykiatrin. Detsamma gäller om du redan har en pågående vårdkontakt eller om psykologen bedömer att du behöver en annan typ av uppföljning än vad en digital vårdkontakt kan erbjuda. Vi kan heller inte arbeta med självutveckling eller endast agera samtalspartner utan något specifikt mål eller syfte.

Hur vet man då var man ska dra gränsen för ”mild till måttligt psykisk ohälsa”?

Du kan känna dig lugn, du behöver inte själv dra gränsen för detta utan det kommer din psykolog hjälpa dig med under det första bedömningssamtalet. Om du känner igen dig i beskrivningen ovan och känner att det är dags att börja ta tag i dina problem – tveka inte med att boka in ett första bedömningssamtal med någon av våra psykologer. Om det däremot är akut, det vill säga att du känner dig självmordsbenägen eller att du kommer att göra något annat drastiskt, ska du ringa 112.

Mindler behandlar genom: