Boka ett Krissamtal hos Mindler

Hos Mindler kan du boka ett krissamtal med en legitimerad psykolog. Ett samtal med någon av våra psykologer kostar som ett vanligt besök hos din vårdcentral. Ladda ned vår app och välj bland över 150 legitimerade psykologer.

  • Videosamtal och chatt
  • Psykologtid inom 24 timmar
  • Frikort gäller

 

Krissamtal

Hos Mindler kan du boka ett krissamtal med en legitimerad psykolog för endast 100 kronor. Detta sker via videosamtal i vår app som du laddar ner via knappen nedan. Tjänsten är subventionerad av landstinget och oftast får du träffa någon för ett krissamtal samma dag som du söker hjälp.

Vad är ett krissamtal

Ibland händer det som bara inte får hända…

Kriser är en naturlig del av livet men även om det är något som de flesta får erfara kan det vara svårt att hantera dem. Krisen kan komma efter att du har upplevt en traumatisk händelse där du har befunnit dig i livsfara eller som en reaktion på ett långvarigt stresstillstånd. Hur krisen yttrar sig är olika för alla. En del tappar aptiten medan andra börjar hetsäta. En del känner ett stort behov av att omge sig med andra människor medan andra drar sig tillbaka från omvärlden. En del blir tysta och svåra att få kontakt med under krisen och andra behöver prata oavbrutet om det som pågår.

En del tar sig igenom krisen med hjälp av stöd ifrån vänner och familj men för vissa är detta inte tillräckligt. Andra kanske helt enkelt inte har någon som man kan öppna upp sig för vid en krissituation. Då kan det vara läge att söka hjälp. Om du vänder dig till din vårdcentral kan du få en remiss till psykiatrin som erbjuder vård subventionerat av ditt landsting. Ett alternativ till detta är att träffa en psykolog för krissamtal via oss på Mindler. Vår tjänst är kopplad till alla landsting i Sverige vilket innebär att du kan få hjälp oavsett vart du bor eller om du befinner dig utomlands. En stor fördel med att träffa en psykolog för krissamtal i vår app är att du slipper de väntetider som ofta gäller på vårdcentralen. Att söka tid för ett krissamtal innebär oftast att man vill träffa någon så snabbt som möjligt och via Mindler får du en kontakt inom 24 timmar.

Vad är en kris

”En kris är ingen sjukdom utan en naturlig reaktion på en svår situation.”

En formell definition av en kris är: en kritisk händelse eller beslutspunkt som kan leda till en katastrof om den inte hanteras rätt (eller överhuvudtaget hanteras). Det finns till exempel ekonomiska eller politiska kriser men när det handlar om en personlig kris är detta starkt sammankopplat med psykologisk stress. En personlig kris kan utlösas av trauma så som dödsfall, att man har utsatts för våld, skadat sig eller genomgår en separation. En kris kan även utlösas av andra faktorer som inte kan verka så uppenbara som till exempel stress eller osäkerhet. Vanliga emotionella symptom vid en kris är: ångest, depression, att man får svårt att fokusera, börjar tvivla på sig själv, avsaknad av motivation, brist på tålamod eller paranoia.

En kris kan även få fysiska symptom som till exempel huvudvärk, avsaknad på aptit, magproblem eller andra kroppsliga besvär som även brukar uppstå vid depression. Smärta och depression är sammankopplade eftersom människans humör påverkas av samma nervsystem som sänder smärtsignaler när du gör illa dig.

På kort sikt kan ångesten som framkallas av en kris kännas förlamande. En kris utmärks ofta av att det känns som man måste agera men eftersom problemet är komplext kan detta vara svårt. Det kan även leda till att man får svårt att utföra sysslor som annars känts som vardagliga. Det är också vanligt att en kris kan leda till sömnrubbningar.

Ladda ned Mindler Appen och boka ett krissamtal idag