Årstidsbunden depression

Har du upplevt förändringar i ditt mående under olika säsonger, eller kanske upplever du någon form av årstidsbunden depression just nu? Läs mer och få hjälp idag!

Depression

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

 • Ingen väntetid

 • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad innebär årstidsbunden depression?

Årstidsbunden depression är när depressionen tenderas att vakna under vissa perioder på året. Vissa har lättare att drabbas av depressioner på hösten, vintern, våren eller sommaren, varpå vi kallar detta för höst- vinter-, vår- respektive sommardepression.

Vad beror skiftningar i ens mående över årstiderna?

Det är inte en nyhet att vi i Sverige har väldigt olikartade årstider. Det är inte därför heller märkligt att vi trivs olika bra i olika årstider. Vissa personer med sårbarhet för depression kan lätt triggas igång av årstidernas olika klimat- och väderförhållanden.

Vissa triggas igång under hösten eller vintern på grund av det annalkande mörkret, kylan eller den naturliga isolering som sker under denna period. Andra reagerar under vår och sommar på ökade ljusförhållanden samt ökad press på att umgås och vara social.

Att känna sig trött och nedstämd under olika perioder på året utan att riktigt veta vad det beror på, kan lätt bli en grund till ångest och oro. Det är därför viktigt att bli medveten om dessa årsbundna sårbarheter, för att få rätt hjälp att hantera dem.

Symptom på olika årstidsdepressioner

Vår-och sommardepression

 • Förändrat sömnmönster och svårare att komma till ro

 • Minskad aptit

 • Viktnedgång

 • Trötthet

 • Rastlöshet och ångest

Läs mer om vårdepression Läs mer om sommardepression

Höst-och Vinterdepression

 • Förändrat sömnmönster och ökat sömnbehov

 • Ökad aptit 

 • Viktuppgång

 • Orkeslöshet och trötthet

Läs mer om höstdepression Läs mer om vinterdepression

Behandling för säsongsdepression – olika metoder

Beroende på vilken typ av årstidsbunden depression du drabbas av, finns det olika behandlingar att få. I vissa fall går det att på egen hand använda motion och rörelse för att motverka sina depressionssymtom. I andra fall finns det möjlighet att bli behjälpt av melatonintillskott eller ljusbehandlingar. I de allra flesta fall är samtalsterapi den metod som bäst kan hjälpa till att hitta långsiktiga strategier för att hantera återkommande depressioner.

Det viktigaste är att din behandling anpassas till just din depression och dina behov. Därför rekommenderar vi ett individuellt samtal med en av våra psykologer för vidare vägledning.

Hur kan jag få hjälp med årstidsbunden depression?

Önskar du samtalsterapi så erbjuder vi på Mindler digitala besök med en legitimerad psykolog. Tillsammans kan vi hjälpa dig kartlägga och förstå din årsbundna depression, samt lära dig strategier att hantera den.