Depression och ångest

Ångest kan vara ett symtom på både ångestsyndrom och depression. Mindlers psykologer guidar dig igenom skillnader och likheter.

Våra psykologer kan hjälpa dig både med depression och ångest, och även om det upplevs i kombination.

Depression

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är depression? – Läs mer här

Vad är ångest? – Läs mer här

Har jag ångest eller depression?

Alla människor drabbas av ångest ibland, eftersom det är en helt naturlig reaktion på fara eller ett upplevt hot. Reaktionen gör att kroppen får extra energi för att du ska kunna fly eller försvara dig, så när du befinner dig i fara är ångesten faktiskt till hjälp. Men ibland tror hjärnan att du befinner dig i fara fast det inte är så, till exempel för att du tänker på något obehagligt. Då får kroppen den där extra energin fast du inte behöver den till något.

Ångest kan ge en rad fysiska symtom, som hjärtklappning, svettningar eller illamående. Det kan kännas väldigt obehagligt, men är i sig inte något farligt. Om du drabbas av ångest då och då behöver du förmodligen inte göra något åt det, mer än att ta hand om dig själv när det händer och vänta på att ångesten går över. Om ångesten är intensiv, varaktig och återkommer ofta kan det dock vara fråga om ångestsyndrom. Ångestsyndrom är ett samlingsnamn för en grupp psykiatriska tillstånd med ångest som huvudsakligt symtom. Om du har ångestsyndrom kan ångesten påverka och begränsa vardagen så att livet blir jobbigt. Då kan du behöva professionell hjälp.

Depression är ett annat psykiatriskt tillstånd där ångest ofta är ett av symtomen. Det är alltså vanligt att ha ångest när man är deprimerad, men för att du ska få diagnosen depression krävs att du också har flera andra symtom. Ibland kan man ha en mildare symtom men långvarigare depression som kallas dystymi (kronisk depression).

Skillnader och likheter mellan depression och ångestsyndrom

Ångestsyndrom kännetecknas främst av intensiv ångest, oro eller rädsla, medan depression främst kännetecknas av en ihållande känsla av nedstämdhet, brist på intresse eller glädje, energiförlust och negativa tankar om sig själv eller livet i allmänhet.

Det är inte ovanligt att en person har ångestsyndrom och depression samtidigt. En del symtom kan vara gemensamma för båda tillstånden, till exempel:

  • Sömnproblem: Både ångestsyndrom och depression kan göra att du får svårt att somna, vaknar på natten eller vaknar för tidigt på morgonen. Både sömnlöshet eller för mycket sömn kan förekomma hos båda tillstånden.

  • Irritabilitet: Både ångestsyndrom och depression kan leda till att du lätt blir irriterad och arg eller får svårt att hantera vardagliga stressfaktorer.

  • Koncentrationssvårigheter: Både ångestsyndrom och depression kan påverka din förmåga att koncentrera dig och hålla fokus. Tankarna kan kännas luddiga och det kan vara svårt att utföra uppgifter som kräver mentalt engagemang.

  • Kroppsliga symtom: Både ångestsyndrom och depression kan ge upphov till kroppsliga symtom som muskelspänningar, huvudvärk, magbesvär eller allmän obehagskänsla i kroppen.

  • Trötthet och brist på energi: Både ångestsyndrom och depression kan göra att du känner dig trött och energilös, även när du inte har ansträngt dig fysiskt.

  • Förändrad aptit: Både ångestsyndrom och depression kan påverka aptiten. En del upplever minskad aptit och går ner i vikt, medan andra får ökad aptit och går upp i vikt.

Hur vet jag om det är ångest eller depression?

Du behöver inte själv veta om du har ångestsyndrom eller depression för att kunna söka vård. En psykolog börjar alltid med en bedömning för att se till att du får rätt hjälp. Om du vill kan du göra självskattningstest på vår webbplats – vi har ett test för ångest och ett för depression. Testen ger dig inte någon diagnos, men de kan göra det lättare att identifiera vilka besvär du har.

Här hittar du testet för ångest.

Här hittar du testet för depression.

Behandling av depression och ångestsyndrom

Både depression och ångestsyndrom förekommer i olika allvarlighetsgrader. Om dina symtom innebär försämrad livskvalitet och svårigheter att klara av vardagslivet ska du söka professionell hjälp. Depression och ångestsyndrom kan behandlas både med psykologisk behandling och medicinering. Vanliga behandlingsalternativ är kognitiv beteendeterapi, KBT, och antidepressiva läkemedel – eller en kombination av båda. De specifika behandlingsstrategierna varierar beroende på diagnosen och vad just du behöver.

Här kan du lära dig mer om behandling vid olika grader av depression

KBT vid ångest och depression

Mindler erbjuder KBT-behandling digitalt, vilket innebär att du får träffa en psykolog via videosamtal. Ni börjar med med ett eller flera bedömningssamtal där psykologen gör en bedömning av vad du behöver hjälp med och om Mindler är rätt vårdnivå för dig. Om det är det gör ni upp en behandlingsplan tillsammans.