Deprimerad? - hjälp inom 24h

Att vara deprimerad är ett vanligt tillstånd som många av oss upplevt och kommer att uppleva. Här kan du läsa mer om symptom, vanliga orsaker och vad du kan göra – för dig själv och andra.

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100 kr (0 kr vid frikort)
 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)
 • Tid inom 24h
 • Mindler är en del av primärvården

Boka ett möteBoka ett möteBoka ett möte

Vad innebär det att vara deprimerad?

Att känna sig ledsen och nedstämd ibland är inte ovanligt – det är en del av livet. För det mesta går känslorna över efter ett tag, men ibland gör de inte det. Om känslorna pågår en längre tid, mer än två veckor, och blir värre så kan det handla om en depression.

Att känna sig deprimerad eller få diagnosen depression

Det är vanligt att säga att man är deprimerad när man känner sig ledsen och nedstämd. Men att känna sig deprimerad och att faktiskt ha en depression är inte samma sak. Alla känner sig trötta, ledsna och nedstämda ibland, det är en del av livet och helt normalt. Det betyder inte att man är deprimerad. 

En depression är en diagnos som man får av en läkare eller psykolog. Det är en psykisk sjukdom som innebär att man varit nedstämd och ledsen under en längre tid och inte har ork eller lust till sådant som tidigare känts roligt. Då behöver man professionell behandling. Om du känt dig ledsen och nedstämd en längre period är det bra att söka hjälp innan du utvecklar en depression.

Hos Mindler rekommenderar vi att du söker hjälp om du har känt dig nedstämd i mer än två veckor, och om ditt liv påverkas negativt av det. Klicka här för att boka en psykolog inom 24h hos Mindler. 

Så vet du om du är deprimerad

Om du känt dig nedstämd och ledsen under en längre period kan du vara deprimerad. Symptomen varierar från person till person, och oftast går de över. Här listar vi några vanliga tecken som kan tyda på att du är deprimerad, men endast en läkare eller psykolog kan avgöra om du är deprimerad.

Vanliga symptom på att du är deprimerad: 

 • Du är trött.
 • Du får ändrad aptit.
 • Du har skuldkänslor.
 • Du känner dig värdelös.
 • Du har besvär med sömnen.
 • Du känner dig nedstämd eller irriterad.
 • Du har inte samma lust till att göra saker som tidigare.

Varför blir man deprimerad?

Varför någon blir deprimerad är svårt att säga. Ibland vet man inte varför man känner sig deprimerad och nedstämd, eftersom känslorna kan uppstå utan att något särskilt har hänt. 

Att du känner dig nedstämd och deprimerad kan bland annat bero på en svår eller stressande händelse i ditt liv. Det kan bero på negativa förändringar som påverkar ditt mående, men det kan också handla om positiva förändringar, till exempel att du ska få barn. 

Huruvida någon drabbas av en depression kan bero på gener, eller hormonella förändringar vid till exempel mens, graviditet, förlossning eller klimakteriet.

Om du upplever dig deprimerad kan det vara bra att söka hjälp. Det kanske finns någon i din närhet som kan lyssna och trösta. Du kan också vända dig till en psykolog för att prata om dina känslor och om det är någon specifik händelse som påverkat till välmående. Hos Mindler kommer du i kontakt med en psykolog inom 24h. 

Så kan du se om någon i din närhet är deprimerad

Misstänker du att någon i din närhet är deprimerad? Det är svårt att veta, men det finns några saker du kan vara uppmärksam på. 

En person som är deprimerad har ofta inte samma energi som tidigare, och kan ha svårt att upprätthålla personliga relationer. Du kan uppleva att personen är mer nedstämd och isolerad, och att hen inte pratar lika mycket längre. 

Många gånger är det svårt för den som är drabbad att berätta om sina känslor, men känslorna kan istället yttra sig i hur personen uttrycker sig. Det kan vara så att personen säger att hen inte orkar ses, att saker och ting känns meningslöst och att hen känner sig trött hela tiden. Var uppmärksam på om den närstående har ett sänkt humör under en längre period.

Vad kan jag göra för den som är deprimerad?

Om du tror att någon i din närhet är deprimerad kan du börja med att helt enkelt fråga hur personen mår. Lyssna, erbjud hjälp och visa att du bryr dig. 

Visa att du finns där och berätta gärna för personen att hen är viktig för dig. Förmedla hopp och erbjud dig att hjälpa till med praktiska saker. Du kan till exempel hjälpa personen att leta efter information om hur hen kan få hjälp – de allra flesta som mår dåligt psykiskt blir bättre. 

Kom ihåg att du inte behöver vara expert på psykisk hälsa för att kunna stötta någon som behöver det. Det viktiga är att du finns där för personen, lyssnar, samtalar och är lyhörd.

 
Vill den deprimerade inte ha hjälp?

Det är inte alltid den som är deprimerad är mottaglig för hjälp eller behandling. Var beredd på att det kan ta tid. Det kan såklart vara frustrerande och jobbigt för dig som anhörig, särskilt om du lever tillsammans med den som är deprimerad. Men faktum är att det är vanligt att personer som tidigare varit deprimerade och nedstämda är väldigt tacksamma för den stöttning de fick. Så fortsätt finnas där och visa att du bryr dig. 

När en familjemedlem är deprimerad

Att någon i familjen, barn eller förälder, blir deprimerad är inte ovanligt. Ibland går det över av sig själv och ibland pågår depressionen en längre tid. Här berättar vi mer om vad som händer och vad du ska tänka på när en förälder eller tonåring blir deprimerad.

När du som förälder är deprimerad

Det kan vara jobbigt och svårt för barnen att ha en förälder som är deprimerad. Även om det kan kännas svårt att vara ärlig med sina barn så förstår de ofta mer än vad du som förälder tror. Om du inte berättar som det är tenderar barnen att skapa sina egna uppfattningar kring vad som är fel. Barn tar ofta på sig skulden och tror att det är deras fel att saker och ting är som de är. Förklara och få dem att förstå att det inte är deras fel. 

När en förälder mår dåligt kan det tära på hela familjen. Våga be om hjälp från andra vuxna, till exempel far- och morföräldrar eller en vän eller granne. De kan hjälpa till med avlastning, vilket kan vara skönt för både barnen och partnern till den som är deprimerad. 

När en tonåring är deprimerad

Under tonåren är det mycket som händer och livet är fullt av stora känslor. Utmaningar och intensiva utvecklingsperioder är en del av en tonårings tillvaro, och det kan därför vara svårt att avgöra om ens tonåring är deprimerad eller inte. Var uppmärksam på om din tonåring blir mer nedstämd än tidigare och isolerar sig allt mer. Om din tonåring slutar göra saker som tidigare upplevts som meningsfulla är det också en varningssignal. 

Om livet med kompisar, skola och övriga rutiner hemma fungerar är det oftast ingen fara. Försvinner de här bitarna, samtidigt som din tonåring blir mer nedstämd, kan hen vara deprimerad. Prata med tonåringen och erbjud stöd och hjälp. 

Stötta genom att hjälpa till med läxor så att inte skolgången blir alltför lidande. Uppmuntra ditt barn till att göra saker och träffa kompisar. Fysisk aktivitet och sömn hjälper också när man känner sig deprimerad. Se till att din tonåring rör på sig och att hen inte vänder på dygnet. 

Har du en relation med den som är deprimerad?

Att leva tillsammans med någon som blir deprimerad är jobbigt och det kan vara svårt att se någon man älskar må dåligt. Relationen kan påverkas negativt. Man kan känna sig maktlös inför det som sker och till och med börja tvivla på relationen. 

Visa förståelse och empati, och visa att du finns där för din partner. Uppmuntra din partner att söka hjälp, särskilt om hen fortsätter må dåligt under en längre tid. Det kan vara svårt om din partner stöter bort dig, isolerar sig allt mer och inte är mottaglig för hjälp och stöd. Fortsätt finnas där och stötta, samtidigt som du lyssnar till din partners signaler. Vill hen inte prata så respektera det och visa stöd på andra sätt. 

Och kom ihåg att ta hand om dig själv! Det är viktigt att du inte glömmer bort ditt eget välbefinnande. Om du själv blir utmattad och alltför påverkad av situationen kan du tappa energi och motivation till att fortsätta finnas som stöd. Det är viktigt att du fortsätter leva ditt liv och gör sådant som får dig att må bra. 

Deprimerad på grund av hormonella förändringar

Ibland kan man bli deprimerad på grund av hormonella förändringar. Orsaken kan vara PMS, graviditet eller förlossning.

Vid PMS kan kvinnor brottas med känslor som nedstämdhet, humörsvängningar och irritation innan mensen. PMS pågår under en begränsad period för att sedan försvinna och återkomma vid nästa cykel. Graden av PMS varierar, och besvären kan vara olika utmanande från person till person. Om du lider av PMS så finns det flera saker du kan göra. Träning och regelbundna sov- och mattider brukar kunna hjälpa. Vissa upplever att samtalsterapi, mindfulness och olika avslappningsövningar kan lindra symptomen. 

När det kommer till graviditet så händer det att den som bär barnet blir deprimerad, men även den andra föräldern kan uppleva oro och nedstämdhet under graviditeten. Du som är gravid påverkas av olika hormoner i kroppen, vilket kan kännas jobbigt. Du kan också känna mycket oro över att något ska hända med fostret, vid förlossningen eller hur livet ska bli när barnet väl har kommit. För en del kan oron resultera i en depression. 

Är du deprimerad på grund av din jobbsituation?

En påfrestande jobbsituation kan påverka negativt på flera sätt. Ofta handlar det om att man har för mycket att göra och att jobbet skapar stress. Var uppmärksam på om du känner dig nedstämd, inte träffar vänner lika ofta, är mer irriterad hemma eller inte orkar göra sådant som du brukade göra tidigare.

Var ärlig och prata med din chef, även om det kan kännas svårt. Tillsammans kan ni kanske hitta en lösning som fungerar bättre för dig, så att du inte blir utmattad eller utvecklar en depression. 

Om du har blivit uppsagd eller är arbetslös och har svårt att få jobb kan det göra att du känner oro över din situation och framtiden. Om du blivit av med ditt jobb så är det helt normalt att må dåligt över det. Acceptera känslorna som uppstår men klandra inte dig själv om det är så att du till exempel blivit uppsagd på grund av nedskärningar. Sök hjälp om du mår väldigt dåligt och är nedstämd under en längre period.

Att leta nytt jobb är tidskrävande och det kan bli många nej innan man får ett ja. Det kan vara utmanande och påverka självkänslan. Försök att ha kvar vardagsrutiner som du hade innan du blev av med jobbet och gör saker som får dig att må bra, till exempel träna och träffa kompisar. Ta hand om dig själv så kommer det bli lättare att ta dig igenom arbetslösheten.

Senast uppdaterad: 2023.04.27

Författare: Oskar Ståhl

Granskad av: Mindlers psykologer