Så ser du om du själv eller någon i din närhet är deprimerad

Orolig för att du själv eller att din familjemedlem, partner eller anhörig är deprimerad?

Mindlers psykologer guidar dig, hur du kan se och hjälpa till, om en närstående är deprimerad – läs mer nedan.

Depression

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

 • Ingen väntetid

 • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad innebär det att vara deprimerad?

Att känna sig ledsen och nedstämd ibland är inte ovanligt – det är en del av livet. För det mesta går känslorna över efter ett tag, men ibland gör de inte det. Om känslorna pågår en längre tid, mer än två veckor, och blir värre så kan det handla om att personen är deprimerad. Det finns även en lindrigare men långvarigare variant av depression som kallas dystymi.

Hur vet man om man är deprimerad?

Nedstämdhet är något som vi alla upplever ibland i livet. Men när går det över från att vara en tillfällig känsla till att vara en depression? Hur kan man skilja på att bara vara nere och att faktiskt vara deprimerad? I Sverige drabbas 20%, alltså var femte person, av en depressionsdiagnos någon gång i livet. Vi vill hjälpa dig att känna igen symtomen för att kunna få rätt hjälp i tid.

Här är några frågor du kan ställa:

Känslomässiga symtom:
 • Känner du dig nedstämd eller ledsen merparten av dagen?

 • Har du tappat glädjen och intresset för aktiviteter du brukade tycka om?

 • Känner du dig orolig, irriterad eller frustrerad oftare än vanligt?

 • Har du tankar på att skada dig själv eller ta ditt liv?

 • Har du en känsla av att vara värdelös eller skyldig?

Fysiska symtom:
 • Har du problem med sömnen, antingen att du sover för lite eller för mycket?

 • Har du förändrad aptit och vikt?

 • Känner du dig trött och energilös?

 • Har du fysiska besvär som inte kan förklaras av en fysisk sjukdom?

Kognitiva symtom:
 • Har du tankar i linje med att döden vore en befrielse?

 • Har du svårt att koncentrera dig och fatta beslut?

 • Upptas du av pessimism och negativa tankar?

 • Har du självmordstankar eller gjort självmordsförsök?

Beteendemässiga symtom:
 • Drar du dig undan sociala sammanhang och isolerar dig?

 • Har du tappat motivationen och lusten att göra saker?

 • Har du svårt att sköta ditt arbete, studier eller vardagliga sysslor?

Om svaret är ja på flera av dessa frågor och symtomen har pågått i minst två veckor, kan det vara bra att kontakta en läkare eller psykolog för att få en bedömning. Det är viktigt att komma ihåg att depression är en individuell sjukdom och att symtomen kan variera från person till person.

Varför blir en person deprimerad?

Varför någon blir deprimerad är svårt att säga. Ibland vet man inte varför man känner sig deprimerad och nedstämd, eftersom känslorna kan uppstå utan att något särskilt har hänt. I vanliga fall kan personen uppleva ångest över olika händelser/aktiviter i livet, vilket kan leda till nedstämdhet eller depression. Man kan säga att depression och att ha ångest oftast går hand i hand.

Att någon känner sig nedstämd och deprimerad kan bland annat bero på en svår eller stressande händelse i sitt liv. Det kan bero på negativa förändringar som påverkar personens mående, men det kan också handla om positiva förändringar, till exempel att hen ska få barn. Huruvida någon drabbas av en depression kan bero på gener, eller hormonella förändringar vid till exempel mens, graviditet, förlossning eller klimakteriet.

Så kan du se om någon i din närhet är deprimerad

Misstänker du att någon i din närhet är deprimerad? Det är svårt att veta, men det finns några saker du kan vara uppmärksam på. En person som är deprimerad har ofta inte samma energi som tidigare, och kan ha svårt att upprätthålla personliga relationer. Du kan uppleva att personen är mer nedstämd och isolerad, och att hen inte pratar lika mycket längre.

Många gånger är det svårt för den som är drabbad att berätta om sina känslor, men känslorna kan istället yttra sig i hur personen uttrycker sig. Det kan vara så att personen säger att hen inte orkar ses, att saker och ting känns meningslöst och att hen känner sig trött hela tiden. Var uppmärksam på om den närstående har ett sänkt humör under en längre period.

Ibland kan man förutspå varför en person är deprimerad, ex kan personen vara i ett olyckligt förhållande, generellt missnöjd med olika val i livet eller skiftande humör och mående vid olika säsonger.

Vad kan jag göra för den som är deprimerad?

Om du tror att någon i din närhet är deprimerad kan du börja med att helt enkelt fråga hur personen mår. Lyssna, erbjud hjälp och visa att du bryr dig. Visa att du finns där och berätta gärna för personen att hen är viktig för dig. Förmedla hopp och erbjud dig att hjälpa till med praktiska saker. Du kan till exempel hjälpa personen att leta efter information om hur hen kan få hjälp – de allra flesta som mår dåligt psykiskt blir bättre.

Kom ihåg att du inte behöver vara expert på psykisk hälsa för att kunna stötta någon som behöver det. Det viktiga är att du finns där för personen, lyssnar, samtalar och är lyhörd. Viktigt att poängtera är att man som anhörig inte behöver axla hela rollen, det finns extern hjälp med psykologer som kan hjälpa till vid depression.

Vill den deprimerade inte ha hjälp?

Det är inte alltid den som är deprimerad är mottaglig för hjälp eller behandling. Var beredd på att det kan ta tid. Det kan såklart vara frustrerande och jobbigt för dig som anhörig, särskilt om du lever tillsammans med den som är deprimerad. Men faktum är att det är vanligt att personer som tidigare varit deprimerade och nedstämda är väldigt tacksamma för den stöttning de fick. Så fortsätt finnas där och visa att du bryr dig.

När en familjemedlem är deprimerad

Att någon i familjen, barn eller förälder, blir deprimerad är inte ovanligt. Ibland går det över av sig själv och ibland pågår depressionen en längre tid. Här berättar vi mer om vad som händer och vad du ska tänka på när en förälder eller tonåring blir deprimerad.

När du som förälder är deprimerad

Det kan vara jobbigt och svårt för barnen att ha en förälder som är deprimerad. Även om det kan kännas svårt att vara ärlig med sina barn så förstår de ofta mer än vad du som förälder tror. Om du inte berättar som det är tenderar barnen att skapa sina egna uppfattningar kring vad som är fel. Barn tar ofta på sig skulden och tror att det är deras fel att saker och ting är som de är. Förklara och få dem att förstå att det inte är deras fel.

När en förälder mår dåligt kan det tära på hela familjen. Våga be om hjälp från andra vuxna, till exempel far- och morföräldrar eller en vän eller granne. De kan hjälpa till med avlastning, vilket kan vara skönt för både barnen och partnern till den som är deprimerad.

När en tonåring är deprimerad

Under tonåren är det mycket som händer och livet är fullt av stora känslor. Utmaningar och intensiva utvecklingsperioder är en del av en tonårings tillvaro, och det kan därför vara svårt att avgöra om ens tonåring är deprimerad eller inte. Var uppmärksam på om din tonåring blir mer nedstämd än tidigare och isolerar sig allt mer. Om din tonåring slutar göra saker som tidigare upplevts som meningsfulla är det också en varningssignal.

Om livet med kompisar, skola och övriga rutiner hemma fungerar är det oftast ingen fara. Försvinner de här bitarna, samtidigt som din tonåring blir mer nedstämd, kan hen vara deprimerad. Prata med tonåringen och erbjud stöd och hjälp. Stötta genom att hjälpa till med läxor så att inte skolgången blir alltför lidande. Uppmuntra ditt barn till att göra saker och träffa kompisar. Fysisk aktivitet och sömn hjälper också när man känner sig deprimerad. Se till att din tonåring rör på sig och att hen inte vänder på dygnet.

Har du en relation med den som är deprimerad?

Att leva tillsammans med någon som blir deprimerad är jobbigt och det kan vara svårt att se någon man älskar må dåligt. Relationen kan påverkas negativt. Man kan känna sig maktlös inför det som sker och till och med börja tvivla på relationen. Visa förståelse och empati, och visa att du finns där för din partner. Uppmuntra din partner att söka hjälp, särskilt om hen fortsätter må dåligt under en längre tid.

Det kan vara svårt om din partner stöter bort dig, isolerar sig allt mer och inte är mottaglig för hjälp och stöd. Fortsätt finnas där och stötta, samtidigt som du lyssnar till din partners signaler. Vill hen inte prata så respektera det och visa stöd på andra sätt. Och kom ihåg att ta hand om dig själv! Det är viktigt att du inte glömmer bort ditt eget välbefinnande. Om du själv blir utmattad och alltför påverkad av situationen kan du tappa energi och motivation till att fortsätta finnas som stöd. Det är viktigt att du fortsätter leva ditt liv och gör sådant som får dig att må bra.

Är terapi bara för den som har en depressionsdiagnos?

Många är oroliga att de inte ska må tillräckligt dåligt för att kunna få hjälp hos en psykolog. Det är viktigt att veta att du inte behöver vara säker på att det är en faktisk depression du lider av för att kunna söka vård. Om du eller en närstående brottas med tankar, känslor eller beteenden som representeras av ovan och vill ha stöttning och verktyg som kan stärka din livskvalitet är du välkomna att söka dig till en av våra legitimerade psykologer.