Graviditetsdepression

Mer än var tionde kvinna drabbas idag av depression under graviditeten.

Tyvärr är det alltför många som inte vågar prata om sitt psykiska mående under graviditeten, det är vanligt att känna skam över att inte fullt ut kunna glädjas åt en graviditet och det kommande föräldraskapet. Läs mer om tips & hjälp.

Skribent: Emelie Blad (legitimerad psykolog)

Depression

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad innebär det att vara deprimerad under graviditeten?

Att bli gravid är antagligen den mest markanta förändringen som din kropp någonsin kommer genomgå. Som gravid ställs du inför såväl fysiska som psykologiska förändringar kopplat till en kanske helt ny föräldraroll. Förutom hormonförändringar, illamående, värk och smärta kan en även uppleva stark oro eller ångest inför framtiden. Det är också vanligt att känna sig begränsad och maktlös i sin kropp, vilken förändras i snabb takt utan att en kan påverka det. Viktigt att veta är att vara deprimerad under graviditeten inte handlar om hur mycket en kommer älska eller ta till sig sitt barn, utan är en reaktion på de påfrestningar som en blivande förälder naturligt genomgår. Läs mer generellt om olika typer och symptom för depression.

Att känna sig ledsen under graviditeten

Det kan vara svårt att tillåta sig och därtill våga visa att en är ledsen under graviditeten, då den utåt ofta ses som något genomgående positivt och efterlängtat. Det kan uppstå skamkänslor i samband med den psykiska ohälsan, med tankar som “jag borde vara hur lycklig som helst, jag är ju gravid!”. Tyvärr är det inte hjälpsamt att resonera på det sättet, eftersom en graviditet och ett kommande föräldraskap är så mycket mer komplext än så. Du har rätt till alla dina känslor under graviditeten – även de negativa. Att drabbas av depression eller vara ledsen under din graviditet gör dig varken till en sämre förälder eller en sämre person.

Om man känner sig ledsen under graviditeten så kan det vara tecken på nedstämdhet, och behöver inte vara diagnosen depression.

Deprimerad tidigt i graviditeten – kommer det att fortsätta?

Det psykiska måendet under en graviditet kan gå upp och ner. Vissa upplever den första tiden av graviditeten som tuffast, när allt är nytt och det är mycket att ta in. Många kan också påverkas starkt av de begynnande fysiska förändringarna i form av illamående och värk. Andra mår sämre när kroppen blir tyngre och svårare att manövrera, och upplever barnets rörelser främmande och obehagliga. Ju tidigare en vågar kommunicera sitt mående och söka hjälp, desto snabbare finns möjlighet att må bättre igen. Vi rekommenderar att du pratar med er barnmorska och/eller bokar ett besök med någon av våra psykologer om ni önskar stöd och vägledning.

Sjukskriven för depression under graviditeten

En del blir så påverkade av sitt mående under graviditeten att det är svårt att arbeta. Det finns både tydliga fysiska begränsningar för gravida på vissa arbetsplatser, men också många psykologiska orsaker till att en bör bli sjukskriven. En god kommunikation med din arbetsgivare är ett viktigt första steg för att få rätt anpassningar på arbetsplatsen för dig som gravid. Vid frågor och behov av sjukskrivning skall läkare konsulteras.

Kan min depression påverka barnet?

Många blivande föräldrar oroar sig för att deras mående skall påverka barnet i magen. Som med mycket annat är detta mycket individuellt. Det har däremot påvisats att hög psykisk stress under en längre period kan påverka fostrets utveckling negativt. Därför är det väldigt viktigt att få hjälp tidigt, för att undvika längre perioder av psykisk ohälsa hos födande föräldrar.

Rekommenderad behandling för depression under graviditeten?

Vid graviditetsdepression rekommenderas i första hand samtalsterapi. Den blivande föräldern får då stöd i sitt mående samtidigt som hen får hjälp att navigera i sina tankar och känslor inför både graviditeten och det kommande föräldraskapet. I de fall då depressionen är av djupare slag rekommenderas samtalsterapi i samband med antidepressiv medicinering, oftast SSRI.

Kan man äta antidepressiva när man är gravid?

Många blivande föräldrar är oroliga för biverkningar och påverkan på barnet i magen vid medicinering av antidepressiva läkemedel. I första hand och vid lindrigare depression rekommenderas behandling utan läkemedel. Vid svårare depression antas riskerna för påverkan på fostret vara större vid långvarig psykisk stress än vid medicinering med antidepressiva. Det finns idag flera antidepressiva läkemedel som läkare vid behov kan ordinera under en graviditet. Då antidepressiv medicinering tas eller planeras att tas under graviditeten rekommenderas regelbunden uppföljning av läkare, då dosen kan behöva justeras löpande. Står du på någon form av antidepressiv medicinering när du blir gravid rekommenderas du konsultera läkare för att diskutera medicineringen och eventuell nedtrappning snarare än att tvärt sluta på egen hand.

Test – Gravid och depression?

En depression under graviditeten ter sig inte annorlunda än en vanlig depression. Önskar du få större klarhet i dina symtom och vad de betyder, så rekommenderar vi att du gör vårt depressionstest.

Om Emelie Blad

”Jag vill belysa och uppmärksamma hur det kan vara att lida av psykisk ohälsa kopplat till graviditet, och uppmuntra till ökat stöd”

Emelie Blad är legitimerad psykolog och har studerat vid Stockholms Universitet.