Lär dig mer om compassionfokuserad terapi (CFT)

På den här sidan kan du läsa om compassionfokuserad terapi. Vi går igenom vad det är och hur en CFT-behandling går till.

Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning. Vi är en del av primärvården vilket innebär att ett samtal med någon av våra psykologer kostar som ett vanligt vårdbesök.