PTSD-behandling

Med rätt behandling kan du bli fri från PTSD. Det är viktigt att du hittar en behandling som passar dig, eftersom obehandlad PTSD kan leda till att symtomen förvärras. Läs mer nedan om när, var och hur du kan söka hjälp. Mindler kan hjälpa dig med PTSD-behandling online, via psykologkontakt och arbete med IKBT i appen.

Skribent: Emelie Blad - legitimerad psykolog.

Mindler trauma PTSD illustration

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Nedan ser du psykologer hos Mindler som arbetar med PTSD

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Går det att behandla PTSD?

PTSD brukar informellt delas in i PTSD och komplex PTSD (C-PTSD). Den grundläggande varianten kan vanligtvis behandlas på primärvårdsnivå med KBT. Den mest verksamma metoden är traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT), som fokuserar särskilt på att bearbeta och förändra negativa tanke- och beteendemönster skapade av traumat.

Komplex PTSD behandlas på liknande sätt, men behöver oftast en långvarig kontakt med fokus på fler trauman, samt eventuell sjukskrivning. Det finns en högre sannolikhet att personer med komplex PTSD också drabbas av andra sjukdomstillstånd – så kallad samsjuklighet. Därför behövs ofta en ökad omsorg kring personer som drabbas av komplex PTSD och de behöver ofta vård på specialistvårdsnivå (hos psykiatrin).

Går det att bli helt frisk genom PTSD-behandling?

Ju längre en person går med obehandlad PTSD, desto större är riskerna för samsjuklighet och svårare tillstånd. Prognosen för fullständig återhämtning är god med rätt behandling och i rätt tid, och det finns stora chanser att bli helt återställd.

Hur lång tid tar en PTSD-behandling?

En behandling varar ofta mellan 5–10 behandlingssessioner, men varierar beroende på individ och symtomens svårighetsgrad. Hos Mindler träffar du din psykolog 10 gånger och jobbar med IKBT-progam på sidan om. Ladda ner vår app, eller hitta en psykolog.

När kan jag räkna med att bli frisk från PTSD?

Behandlings- och återhämtningstiden skiljer sig från person till person, beroende på både grad av symtom och pågående påfrestningar. Ju fler trauman som behöver bearbetas, desto längre tid beräknas en behandling ta. Det finns däremot faktorer som kan underlätta en behandling och göra den mer effektiv, till exempel gott socialt stöd och trygga miljöförhållanden.

När ska jag söka hjälp till mig själv eller en anhörig?

Efter en potentiellt traumatisk händelse brukar kroppen behöva lite tid att självläka. I de fall där händelsen är för stark och kroppen inte själv lyckas bearbeta vad som skett, så kvarstår symtom. Om du upplever PTSD-symtom som varar längre än 6 månader efter en påfrestande händelse bör du uppsöka vård för att få en kartläggning av vilket stöd och/eller behandling du behöver. Upplever du att en anhörig lider av ett tidigare trauma så är det viktigt att du stöttar och uppmuntrar den anhöriga att söka hjälp. Läs mer här om hur du kan stötta en närstående med PTSD.

Vilka behandlingsmetoder finns för PTSD?

Det finns flera behandlingsmetoder för PTSD. I de nationella riktlinjerna rekommenderar Socialstyrelsen i första hand traumafokuserad KBT (TF-KBT) och i andra hand ögonrörelseterapi; eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR) [1]. Om behovet finns bör även medicinering användas parallellt med behandlingarna.

Hur går jag tillväga för att påbörja behandling?

I första hand bör du få en bedömning gjord inom primärvården, för att kartlägga din nivå av PTSD och behov av vård. Du kan boka in dig på din lokala vårdcentral eller här hos Mindler. Där kommer du få möjlighet att berätta om din upplevelse och troligtvis fylla i ett par skattningsskalor. Därefter kommer din behandlare följa upp med dig och skapa en plan framåt. 

Kan PTSD försvinna utan behandling?

Oftast självläker kroppen efter en påfrestande händelse inom ett halvår, men i de fall PTSD-symtom utvecklas så försvinner symptomen sällan av sig själva. Risken är snarare att symtomen blir värre om en inte får behandling.

Vad händer om man inte behandlar PTSD?

Obehandlad PTSD kan leda till livslånga problem med ökad risk för suicidförsök, depression, missbruk och behov av vård. Det är därför viktigt att identifiera och hjälpa drabbade personer tidigt.

Skribent: Emelie Blad psykolog hos Mindler

Emelie har behandlat patienter som lider av PTSD, och även komplex PTSD. Grunden har legat i att lära känna patienterna genom psykologkontakt, och sedan kombinera rätt IKBT-program. Just vid PTSD är det viktigt för patienten att själv jobba med sina trauman, utöver samtalen med psykolog.

Emelie Blad är legitimerad psykolog och har studerat vid Stockholms universitet.

Emelie Blad - Psykolog Mindler

Källhänvisning:

[1]. Nationella riktlinjer för vård vid PTSD - Socialstyrelsen