Sexmissbruk - få hjälp hos Mindler

Mindlers psykologer guidar dig igenom bland annat om sexmissbruk:

 • Vad är och innebär det?

 • Orsak

 • Symtom

 • Behandling

Mindler psykologer kan hjälpa dig med behandling för sexberoende-eller sexmissbruk genom KBT-behandling.

Porrmissbruk Mindler

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

 • Ingen väntetid

 • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Sexmissbruk uppskattas drabba mellan 3-5 % av befolkningen, där de flesta av de drabbade är män. Många gånger handlar det om konsumtion av sexuella tjänster som leder till ett beroende. Gemensamt för missbrukare av sexuella ting är att det leder till en förlorad kontroll, som leder till en överdriven konsumtion av pornografi, onani, otrohet och andra sexuella handlingar.

Vad är sexmissbruk?

Att drabbas av sexmissbruk, eller hypersexualitet som det också kallas, är en beteendestörning, där många också har en sexuell avvikelse. De flesta som lider av sexmissbruk är män och de sexuella avvikelser som kan leda till sexmissbruk är bland annat pedofili, sexköp eller en omfattande användning av pornografi.

Många av de sexuella avvikelser som de drabbade lider av är också olagliga och kan leda till stor skada i samhället. Att vara beroende av sex har ingen egen diagnos, utan klassas som en beroendesjukdom. Det som kännetecknar ett beroende är tvångsmässiga beteenden och tankar som påverkar den drabbades liv negativt och kan leda till stora konsekvenser.

I de flesta fall är den drabbade medveten om sitt beroende och beteendemönster, men har trots detta svårt att sluta. Eftersom det fungerar som vilket beroende som helst, där drogen i detta fall är sex, fungerar det likadant. Sex blir ett sätt att försöka döva negativa känslor och många upplever att de får en kortvarig kick av sitt handlade som ofta sedan åtföljs av ångest och nedstämdhet.

Orsaker till sexmissbruk

När det kommer till sexmissbruk har man enligt omfattande studier kunnat se att belöningssystemet har en stor inverkan på beteendet. Forskning har visat på att hormonet oxytocin (som utsöndras bl.a. vid kroppslig närhet) kan ha en stor inverkan. På vilket sätt som detta spelar in, har man ännu inte hittat alla svar på.

Det som däremot är fastslaget när det kommer till alla typer av beroenden, är att det tvångsmässiga beteendet och beroendet ofta används som ett sätt att hantera negativa känslor. Många av de som är sexmissbrukare söker även spänning i tillvaron, som många gånger blir den drabbades drivkraft, trots att handlandet oftast leder till ångest efteråt.

Symtom på sexmissbruk

Det finns flera tecken som du, eller någon i din närhet kan uppvisa, som kan tyda på sexmissbruk. Nedan tar vi upp några av de avvikelser som kännetecknar sexberoende och sexuella störningar:

 • Att sex eller pornografi tar upp en stor del av de dagliga tankarna. 

 • Att inte kunna kontrollera sina impulser när det kommer till sex eller titta på porr, som sedan leder till skamkänslor. 

 • Att använda sex eller pornografi för att komma undan känslor och tankar som upplevs som negativa. 

 • Att sex eller pornografi går före annat i livet, som personen vanligtvis tycker om att göra. 

 • Att strunta i de negativa konsekvenser som beteendet kan leda till (otrohet, könssjukdomar, graviditet och andra påföljder). 

 • Svårigheter att bevara sunda relationer.

Om du känner att du känner igen dig i en eller flera av dessa punkter, eller om någon nära anhörig till dig gör det, så är det vanligt att känna skam och skuld över situationen. Detta kan leda till att man inte söker hjälp eller vågar prata om sina problem med någon annan.

Många av de som utvecklar sexmissbruk har en stark sexualdrift som leder till konstanta sexuella fantasier och handlingar. Sådana handlingar kan vara en överdriven konsumtion av pornografi, telefonsex, sexköp, tillfälliga sexuella relationer, prostitution och liknande sexuella aktiviteter.

Vilka drabbas av sexmissbruk?

Vissa källor hänvisar till att det är en större del män som drabbas av sexmissbruk än kvinnor, medan andra menar att det drabbar både kvinnor och män i lika stor omfattning. Man uppskattar att mellan 3-5 % av befolkningen lider av någon form av sexberoende, eller hypersexuell störning som det också kallas.

Oavsett kön, är det ofta personer som har andra psykiska problem eller beroenden samt problem med sin impulskontroll, som utvecklar sexmissbruk. Eftersom studier visat på att belöningssystemet hos de som utvecklar denna typ av störning ofta är i fokus, innebär det att alla kan drabbas av sexuella störningar och mönster som kan leda till sexmissbruk.

Hur påverkar sexmissbruk det vardagliga livet?

Att inte ha ett sunt förhållande till sex kan leda till många svårigheter i det vardagliga livet. Många gånger är det just vardagssituationer som leder till beroendet i grunden. Att sex och pornografi blir en flykt från oro, ångest och nedstämdhet. Det blir likt en ond cirkel där den drabbade söker tillfälliga sexuella kickar för att fly sin situation.

Att ha ett tvångsmässigt beteende leder till att sexmissbrukare ofta tar risker som kan leda till negativa konsekvenser. Om det föreligger en sexuell avvikelse, som exempelvis pedofili, kan detta få förödande konsekvenser om det leder till olagliga handlingar.

Det kan också vara mycket svårt att berätta för anhöriga om sina problem, ofta är beteendet något man försöker dölja på grund av skam. Särskilt drabbade är partners till en person som är sexmissbrukare, eftersom det ofta leder till otrohet och svek i relationen. Detta bidrar inte sällan till separationer.

Behandling av sexmissbruk

Våga söka hjälp om du upplever att dina sexuella beteenden blivit ett hinder för ditt vardagliga liv. Sexmissbruk är relativt vanligt och de som arbetar med sexmissbrukare har tystnadsplikt och är utbildade inom sitt område.

Behandling för sexmissbruk är i regel psykoterapi, där kognitiv beteendeterapi (KBT) ingår. Många gånger ligger andra underliggande problem också under ytan, som går hand i hand med det sexberoende som personen utvecklat. Det kan vara allt från ångest och depressioner till även andra typer av beroenden. Detta är något som man går till botten med i de olika behandlingsformerna som används för sexmissbruk.

För dig som behöver prata med någon snabbt de gånger du känner att du tappar kontrollen över dina sexuella beteenden finns också en stödlinje (http://preventell.se/). Om du känner oro över dig själv, eller att du ska skada någon annan är detta ett sätt att snabbt få hjälp. Många gånger kan ett samtal hjälpa till att stoppa de tvångsmässiga tankarna och hjälpa personen att avstå handlingen.

Hos Mindler kan du även boka ett videosamtal med någon av våra psykologer för att behandla ett sexmissbruk med hjälp av KBT.