Mindler » Fakta och råd om psykiska besvär och behandlingsmetoder » Kontrollbehov – vanliga symtom – testa dig själv

Kontrollbehov – vanliga symtom – testa dig själv

I vår ständigt föränderliga värld möter vi en mängd utmaningar och osäkerheter som kan väcka en djup känsla av obehag. Kontrollbehov, ett fundamentalt psykologiskt fenomen, präglar våra liv på många sätt.

Mindlers psykologer guidar dig igenom vad det är, symtom på kontrollbehov och vad du kan göra för att minska ditt kontrollbehov.

Hos oss på Mindler kan du få hjälp med ditt kontrollbehov via KBT.

thinking web

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

 • Ingen väntetid

 • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är kontrollbehov?

Kontrollbehov är en inre motor som får oss att sträva efter att ha inflytande och kontroll över vår omgivning, situationer och styra utfallen av vårt liv för att upprätthålla en känsla av säkerhet och trygghet. Människor med större behov av kontrollbehov kan känna sig illa till mods eller ängsliga när de upplever kontrollförlust eller när de inte kan påverka sin situation på det sätt de önskar. Även om total kontroll för det mesta är omöjligt används strategier för att skapa en känsla av att upprätthålla eller återta kontroll, både internt (till exempel genom att reglera sina tankar och känslor) och externt (till exempel genom att försöka påverka sin omgivning eller sina relationer).

Symtom på kontrollbehov

Nedan listas vanliga symtom vid kontrollbehov:

 1. Överbeskyddande:

  Har du svårt att sätta stopp för kontrollbehovet även när det gäller andras säkerhet?

 2. Micromanagement:

  Har du svårt att delegera ansvar i teamsammanhang och vill övervaka och påverka detaljer i andras arbete utöver ditt egna?

 3. Överdriven svartsjuka:

  Upplever du att du blir svartsjuk eller misstänksam när du inte har kontroll över en situation eller en relation?

 4. Perfektionism:

  Strävar du alltid efter perfektion och blir missnöjd om saker inte går exakt enligt plan?

 5. Dubbelkollar:

  Känner du ett behov av att ständigt kontrollera och dubbelkolla saker för att vara säker på att de är korrekta eller på plats?

 6. Frågar ofta om andras åsikter:

  Frågar du alltid andra om deras råd och åsikter, istället för att lita på din egen förmåga?

 7. Mobbning:

  Använder du dig av strategier som kränkningar eller förlöjligande som ett sätt att utöva kontroll över andra och trygga din position?

 8. Ansvarstagande:

  Tar du på dig ett överdrivet ansvar för arbetsuppgifter eller för andras handlingar och har svårt att känna tillit till någon annans förmåga än din egen?

Diagnoskriterier för kontrollbehov

Kontrollbehov är inte en diagnos enligt de vanliga diagnosmanualerna DSM-5 eller ICD-10. Istället är det en term som används för att beskriva en stark önskan eller behov av att ha kontroll över olika delar av livet, så som situationer, människor, miljöer och ens egna handlingar. Det kan vara närvarande i olika psykologiska tillstånd såsom ADHD, OCD, ångestsyndrom, perfektionism och ätstörningar samt kan skapa problem i relationer.

Kontrollbehov vid andra psykiska tillstånd

Kontrollbehov vid ADHD

Personer med ADHD kan ibland känna ett ökat behov av kontroll för att hantera sina symtom. Detta kan visa sig genom försök till att strukturera och organisera sin omgivning på ett sätt som gör det lättare att fokusera och undvika distraherande stimuli.

Kontrollbehov vid tvångssyndrom (OCD)

Tvångssyndrom, eller OCD, kännetecknas av tvångstankar och tvångshandlingar och kan uttryckas i termer av ett överdrivet behov av kontroll. Personer med OCD kan utföra ritualer eller repetitiva beteenden för att försöka minska ångesten och få en känsla av kontroll över sin omgivning.

Kontrollbehov vid ångestsyndrom

Ångestsyndrom, som generaliserat ångestsyndrom eller paniksyndrom, kan också vara förknippade med ett starkt kontrollbehov. Individer med ångestsyndrom kan känna en stark oro för framtiden eller förändringar i sin omgivning och kan försöka kontrollera så mycket som möjligt för att hantera sin ångest. Ett stort kontrollbehov i samband med sin ångest kan också leda till ett återkommande ältande.

Kontrollbehov vid perfektionism

Perfektionism innebär ofta ett ökat kontrollbehov över resultat och prestationer. Detta kan göra att det blir svårt att acceptera misstag eller brister och kan leda till att man kämpar för att upprätthålla en hög grad av kontroll över alla aspekter av sitt liv.

Kontrollbehov vid ätstörningar

Ätstörningar, som anorexi eller bulimi, kan också kopplas till ett starkt kontrollbehov. Kontroll över matintag och kroppsvikt blir ett sätt för individen att hantera känslor av ångest eller brist på kontroll i andra delar av sina liv.

Kontrollbehov i relationer

Kontrollbehov i relationer kan ta form som svartsjuka. Det kan handla om brist på tillit som leder till övervakning och försök att styra beteenden, användning av kritik och manipulation för att få sin vilja igenom, rädsla för att förlora kontrollen över relationen samt ett starkt behov av bekräftelse och godkännande. Dessa beteenden kan skapa obalans och konflikter i förhållandet.

Övningar och tips för att minska ditt kontrollbehov

 • Exponering: Utmana dig själv genom att gradvis utsätta dig för situationer där du känner dig obekväm med att inte ha kontroll. Börja med att släppa kontrollen i små situationer för att gradvis minska osäkerheten och rädslan över att inte ha full kontroll.

 • Minska på ansvaret: Ge dig själv tillstånd att inte ta på dig allt ansvar. Delegera uppgifter och låt andra ta initiativ. Detta hjälper dig att få ny information om vad som händer när du släpper kontrollen och en chans för dig att se att det kan gå bra ändå.

 • Formulera mål: Sätt upp tydliga mål som är anpassade efter vart på resan mot ett friare sinne du är. Kanske kan det handla om att be en vän eller kollega om hjälp utan att detaljerat övervaka processen. Eller att bestämma dig för att inte detaljplanera sommarsemestern och öva på att hantera ovisshet och att vara spontan.

 • Lev här och nu: Fokusera på att vara närvarande i stunden istället för att oroa dig för framtiden eller älta över det förflutna. Genom att fokusera på nuet kan du minska ditt behov av att kontrollera framtida utfall.

 • Var snäll mot dig själv: Var medveten om din inre dialog och försök att vara vänlig och förstående mot dig själv. Kom ihåg att ingen är perfekt och att det är okej att göra misstag. Att vara snäll mot dig själv kan hjälpa dig att släppa på behovet av kontroll och känna dig mer avslappnad och accepterande.

Hur kan jag få hjälp via Mindler?

En psykolog kan vara till stor hjälp för att hantera kontrollbehov genom att erbjuda stöd, vägledning och verktyg för att hantera känslor och beteenden som är kopplade till detta. Genom terapeutiska samtal kan en psykolog hjälpa dig att utforska och förstå de underliggande orsakerna till ditt kontrollbehov, vilket kan innefatta tidigare erfarenheter, rädslor eller osäkerheter. Genom att öka medvetenheten kring dessa faktorer kan du gradvis lära dig att släppa på behovet av kontroll och acceptera osäkerheten som en naturlig del av livet.

En psykolog kan också hjälpa dig att utveckla nya tankemönster och beteenden som främjar flexibilitet och tillit istället för kontroll. Det kan innebära att utmana negativa tankar och beteenden, samt att lära dig att hantera känslor som ångest eller oro på ett konstruktivt sätt. Genom att arbeta tillsammans med en psykolog kan du gradvis lära dig att hantera ditt kontrollbehov på ett hälsosamt sätt och uppnå en större känsla av frihet och välbefinnande i ditt liv.