Prestationsångest

Mindlers psykologer guidar dig igenom:

 • Vad det innebär

 • Olika symptom

 • Orsak för olika individer

 • Prestationsångest på jobbet, skolan, vid sex & idrott

 • Test 

 • Behandling och hantering genom KBT-hjälp

 • Tips & självhjälp

illustration anxiety-4_3

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

 • Ingen väntetid

 • Mindler är en del av primärvården

Nedan ser du psykologer hos Mindler som arbetar med prestationsångest

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad innebär prestationsångest?

Prestationsångest är den ångest en person känner inför en prestation av något slag. Ångesten i sig skiljer sig inte från andra typer av ångest, men kretsar kring rädslan att inte göra tillräckligt bra ifrån oss.

Symtom vid prestationsångest

Eftersom prestationsångest inte är en psykiatrisk diagnos finns inga officiella symtom som kan listas. Däremot är prestationsångest en form av social ångest som är vanligt förekommande hos personer som diagnostiseras med social fobi. Värt att nämna att ångesten i sig säger egentligen inte så mycket om en persons färdigheter, kompetens eller sociala förmåga.  

Kännetecken vid prestationsångest innebär ofta ett ångestpåslag inför en situation där du känner ett behov att prestera. Dessa situationer har ofta en social komponent - att prata inför eller med nya människor, att skriva ett prov eller att delta i en tävling. Notera att för en person som har lätt till prestationsångest kan vilken situation som helst frammana ångest. 

Orsak till prestationsångest

Det kan finnas många och varierande orsaker till att en person upplever prestationsångest. I vissa fall ligger det en diagnos i grunden - exempelvis social fobi eller generaliserat ångestsyndrom (generell ångest).

Många med återkommande prestationsångest beskriver även skör eller låg självkänsla. Om du har en så kallad prestationsbaserad självkänsla tycker du att du bara duger om du åstadkommer lysande resultat. Då är risken stor att du drabbas av prestationsångest. 

Andra bidragande orsaker till prestationsångest kan vara en inlärd rädsla för att misslyckas, perfektionism, orealistiska förväntningar på vad en förväntas klara av eller om en upplevt tidigare negativa erfarenheter som färgat en inför kommande prestationer.

Vanliga situationer där prestationsångest kan uppstå:

På jobbet

I vårt arbete blir vi ständigt bedömda och granskade utifrån våra prestationer. Det är därför inte märkligt att prestationsångest oftast yttrar sig på arbetsplatsen.

I skolan

Under skolgången utsätts vi konstant för utmaningar där vi förväntas prestera; på prov, seminarier, tentor och föredrag. 

I sovrummet

Många har alltför höga förväntningar på sin egen prestation vid sexuella interaktioner. Detta blir särskilt förekommande om du är intim med någon som du ännu inte blivit helt trygg med.

På idrottsarenan

Nästan all sport, på tävlingar likväl som på träningar, kretsar kring din prestation och att ständigt förbättra dina resultat.

På scenen

Det är inte konstigt att ett av de vanligaste tillfällena att uppleva prestationsångest är när det gäller prestationer inför en större grupp människor. Många beskriver föredrag, presentationer på arbete eller skola samt på scenen som extra blottande. Oftast beskrivs det som en rädsla för förödmjukelse - att råka göra bort sig inför människor som en inte känner, och vad de kan tänkas tycka och tänka om en.

Kan man bota prestationsångest?

Det går inte att bota prestationsångest, eftersom det inte är en sjukdom - däremot kan du lära dig att hantera den på ett bättre sätt. Vilka metoder som passar dig bäst beror bland annat på vad som ligger bakom din prestationsångest, vad du är för sorts person och i vilka situationer ångesten uppstår. För vissa kan avslappningsmetoder, positivt självprat, realistiska förväntningar och stöd från omgivningen vara tillräckligt för att överkomma de största svårigheterna med prestationsångest.

Om du upplever att ångesten blir övervädligande och påverkar ditt dagliga liv, så kan det vara klokt att söka professionell hjälp. Du kan då få stöttning och verktyg för hur du kan hantera din ångest via KBT. Där lär du dig att kartlägga dina triggers, din ångest och ditt efterföljande beteende. Därefter hjälper psykologen dig att utmana dig i ångestfyllda situationer, för att hjälpa dig leva ett liv där inte ångesten får styra.

Hjälp med prestationsångest hos Mindler

Hos Mindler kan du få hjälp med alla typer av ångest som orsakar ett lidande i ditt dagliga liv. Boka ett bedömningssamtal med någon av våra psykologer.

Hantera och behandla prestationsångest

Få människor är helt fria från nervositet när de ska utföra en viktig uppgift – och det är något bra. Vi presterar nämligen som bäst när vi är lagom nervösa. Den som är fullständigt avslappnad är mindre energisk och noggrann än den som känner sig en aning uppvarvad.

Problemet uppstår när ångesten tar över och förlamar oss. Den känslan går i många fall att minska, antingen genom att jobba på självkänslan eller lära sig avslappningsövningar och andningstekniker. I de tuffaste fallen rekommenderas du ta hjälp av en legitimerad psykolog.

Om du har inställningen att du måste ”bli av med” en viss känsla eller upplevelse finns risken att du förvärrar problemet. Negativa känslor växer sig ofta starkare när vi försöker trycka undan dem. En mer hjälpsam attityd är att lära sig att leva med en viss mängd av prestationsångest. 

Finns det test för att mäta prestationsångest?

Det vi i vården gör för att identifiera prestationsångest - istället för tester och formulär - är att tillsammans ringa in triggers och svårigheter. Genom den beskrivningen brukar det bli tydligt om ångesten är kopplad till prestation.  

Det är viktigt att förstå att prestationsångest är en vanlig mänsklig reaktion och en naturlig del av att vilja passa in. Det som avgör om du bör söka professionell hjälp eller inte är hur mycket ångesten hindrar dig från att leva som du vill. Om den utgör en allvarlig begränsning i ditt dagliga liv bör du göra något åt problemet, antingen på egen hand eller tillsammans med en kurator eller psykolog.

Tips för självhjälp

Nedan kommer 6 tips på hur du kan förbättra din prestationsångest genom självhjälp.

 1. Känn in dig själv i situationer där du brukar uppleva prestationsångest, och våga känna känslan utan att vara rädd för den. 

 2. Kom ihåg att prestationsångesten är ett tecken på att något är viktigt för dig. 

 3. Öva på andning och avslappningstekniker.

 4. Sänk pressen: Påminn dig om att du inte är menad att vara perfekt - du är mänsklig.

 5. Ha realistiska förväntningar.

 6. Våga göra fel.