Svartsjuka

Svartsjuka är en känsla som de flesta av oss har känt någon gång i livet. Det är den knottriga känslan i magen när vi ser någon annan få uppmärksamhet från någon vi bryr oss om, eller när vi misstänker att vår partners intresse riktas mot någon annan.

En känsla kopplad till oro, rädsla och negativa tankar.

Mindlers psykologer förklarar begreppet svartsjuka och ger tips på hur du kan hantera den.

Psykisk ohälsa anhörig - Mindler

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

 • Ingen väntetid

 • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Svartsjuka – psykologen förklarar och ger tips

Vad är svartsjuka?

Svartsjuka är en känslomässig reaktion som uppstår när vi känner oss hotade av att förlora någon eller något, som är viktigt för oss, till någon annan. Det handlar ofta om relationer, till exempel när vi känner oss osäkra på vår partners känslor för oss och tror att de kan vara intresserade av någon annan. Svartsjuka kan uppstå i vänskapsrelationer, på arbetsplatsen eller till och med inom familjen när vi känner att vår plats eller vår betydelse hotas av någon annan.

Svartsjuka kan visa sig på olika sätt, inklusive känslor av ångest, ilska, besatthet eller till och med förlust av självkänsla. Det är en komplex känsla som ofta är rotad i vår rädsla för att bli övergiven, ignoreras eller ersatt av någon annan. Ibland kan svartsjuka vara ett resultat av tidigare erfarenheter av svek eller förlust, som sedan följer med in i framtida relationer.

Att hantera svartsjuka innebär att vi behöver utforska och förstå våra egna känslor och rädslor samt kommunicera öppet och ärligt med våra partners, vänner eller familjemedlemmar. Det handlar om att bygga upp tillit och säkerhet i våra relationer samtidigt som vi arbetar med vår egen självkänsla och tillfredsställelse. Svartsjuka kan vara en utmaning men det finns sätt att hantera den på ett hälsosamt och konstruktivt sätt.

Skillnaden mellan svartsjuka och avundsjuka

Svartsjuka handlar främst om rädsla för att förlora någon eller något som redan tillhör oss. Avundsjuka är istället när vi önskar att vi hade något som någon annan har. Det kan vara deras framgång, egenskaper, utseende, roll i ett socialt sammanhang eller professionell position.

Svartsjuka och avundsjuka har flera saker gemensamt. Ett vanligt beteende är att jämföra sig med andra och att ifrågasätta sig själv. Det kan få oss att känna oss tomma inuti, som att vi saknar något.

Hur uttrycks svartsjuka?

Svartsjuka kan ta sig uttryck på olika sätt inom oss:

 • Oro och ångest när din partner umgås med andra.

 • Ilska och svartsjuka mot din partner eller rivaler.

 • Misstro och misstänksamhet mot din partner.

 • Påträngande tankar om otrohet eller svek.

Det kan också visa sig i beteenden:

 • Kontrollbehov: Du vill veta precis vad din partner gör hela tiden.

 • Isolering: Du vill att din partner ska hålla sig undan andra.

 • Självreglering: Du ändrar dig själv för att behaga din partner.

 • Utbrott: Du blir arg eller ledsen när din partner umgås med andra.

Kontrollbeteende vid svartsjuka

 • Övervakning:

  En person kan känna ett behov av att ständigt övervaka sin partners aktiviteter, till exempel genom att kolla deras telefon, sociala medier eller följa efter dem för att se vad de gör.

 • Frågor och granskning:

  En svartsjuk partner kan ställa många frågor om sin partners interaktioner med andra människor och vilka platser de besöker. Ett beteende som liknar utfrågning och förhör.

 • Isolering:

  En svartsjuk person kan försöka isolera sin partner från andra människor eller aktiviteter som de vet kan utlösa svartsjukan. Detta kan innebära att förbjuda sin partner att träffa vissa vänner eller delta i vissa sociala evenemang.

 • Kontroll av kläder och utseende:

  En person kan försöka kontrollera sin partners klädsel eller utseende för att motverka uppmärksamhet från andra människor.

Vad ökar risken för att vara svartsjuk?

 • Osäker självkänsla:

  Personer med låg självkänsla eller osäkerhet kring sig själva kan vara mer benägna att känna sig svartsjuka.

 • Tidigare erfarenheter:

  Tidigare upplevelser av svek, förlust eller otrohet kan öka risken för att känna sig svartsjuk i framtida relationer. Traumatiska händelser kan lämna djupa sår och göra det svårare att lita på andra.

 • Otydliga gränser i relationen:

  Om det inte finns tydliga gränser eller överenskommelser om vad som är acceptabelt beteende i en relation kan det öka risken för svartsjuka.

 • Känsla av hot eller konkurrens:

  När en person känner sig hotad av någon annans närvaro eller relation till ens partner kan det öka risken för svartsjuka. Särskilt om man upplever det som att den andra personen har något som en själv saknar.

 • Sociala och kulturella normer:

  Vissa sociala eller kulturella normer kan uppmuntra svartsjuka beteenden eller skapa förväntningar om att vara svartsjuk i vissa situationer. Till exempel kan svartsjuka i vissa samhällen eller relationer tolkas som ett tecken på kärlek.

Patologisk svartsjuka – När går svartsjuka för långt?

När svartsjukan når den punkt där den hindrar sunda relationer eller personens välmående kan den anses vara patologisk, eller sjuklig. Tecken att hålla utkik efter är extrema kontrollbeteenden, tvångsmässiga tankar som äter upp tid och sinnesfrid. Svartsjuka blir också ett problem när den utvecklas till en misstänksamhet som inte längre är förankrad i faktiska händelser utan färgade tolkningar skapar ett narrativ som inte stämmer.

Retroaktiv svartsjuka

Retroaktiv svartsjuka är när en person upplever svartsjuka över något som deras partner gjorde eller upplevde innan de ens träffades. Det kan vara att känna sig hotad eller orolig över tidigare relationer, romantiska upplevelser eller sexuella erfarenheter som ens partner hade innan de blev tillsammans. Det är viktigt att hantera retroaktiv svartsjuka genom kommunikation, tillit och att arbeta med sina egna osäkerheter och självkänsla.

Kan man bota svartsjuka?

Då processerna som ligger till grund för svartsjuka är kopplat till känslor som ofta har sina rötter i våra personliga erfarenheter, självbild och relationella mönster så är det mycket komplicerat att bota svartsjuka. Däremot är det möjligt att lära sig hantera och minska svartsjuka för att leva ett mer balanserat och tillfredsställande liv.

5 Tips för att hantera sin svartsjuka

1. Stanna upp och fundera över var svartsjukan kommer ifrån

Innan du reagerar impulsivt på dina känslor av svartsjuka, ta dig tid att reflektera över varifrån de kommer. Är det relaterat till tidigare erfarenheter, osäkerhet eller rädsla för förlust?

2. Distrahera dig

När svartsjukan börjar gnaga på dig, försök att distrahera dig själv genom att engagera dig i aktiviteter som du tycker om eller som får dig att må bra. Det kan vara allt från att träna, läsa en bok eller träffa vänner. Att fokusera på positiva aktiviteter kan hjälpa dig att ta kontroll över din sinnesstämning.

3. Gör motsatsen till det du vill

Istället för att låta svartsjukan kontrollera dina handlingar, försök att agera på ett sätt som är motsatt till det du känner. Om du exempelvis känner dig svartsjuk och vill kontrollera eller begränsa din partner, försök istället att ge dem utrymme och tillit. Att agera mot dina känslor kan hjälpa dig att bryta negativa beteendemönster.

4. Kontrollera din andning

När svartsjukan gör att du känner dig ångestfylld eller spänd, försök att fokusera på din andning. Ta långa, djupa andetag och låt ditt sinne lugna ner sig. Att använda andningsövningar kan hjälpa dig att återfå kontrollen över dina känslor och minska din stressnivå.

5. Ta ansvar över dina känslor och beteenden

Det är inte rätt att skuldbeläggas för de känslor vi känner, men för att komma vidare från negativa mönster i din relation kan det krävas att känslorna och de tankar som är relaterade till dem tillkännages och ägnas uppmärksamhet. I många relationer är det hjälpsamt att kommunicera öppet och ärligt med den partner eller person du känner svartsjuka gentemot och arbeta tillsammans för att hitta konstruktiva lösningar på era problem.

Tips för att hantera en partners svartsjuka

1. Uppmuntra din partner när de svartsjuka beteendena inte visar sig

Att särskilt uppmuntra din partner vid tillfällen då de svartsjuka beteenden inte visar sig kan vara del i att ändra mönster i relationen. Ett sätt du kan visa uppskattning på är helt enkelt genom att genom att kommunicera att du ser de beteenden som din partner gör i stunden och berätta hur glad det gör dig.

2. Ge din partner lite utrymme när hen är svartsjuk

Svartsjuka kan förmå oss att gå in i en värld som inte är särskilt sund och rationell. Det kan vara bra att uppmärksamma detta, men det är förmodligen inte ett särskilt bra tillfälle att prata djupare om hantering av situationen. Kom ihåg situationen och prata vidare om det vid ett annat tillfälle.

3. Kontakta en vän

Att prata med en pålitlig vän eller familjemedlem om din partners svartsjuka kan vara till hjälp för att få perspektiv och stöd. En utomståendes syn kan ibland hjälpa till att klargöra situationen och ge dig stöd i att hantera svårigheterna.

4. Gå till en psykolog eller annan samtalsterapeut

Om din partners svartsjuka orsakar allvarliga problem i er relation och det är svårt att hantera på egen hand, kan det vara värt att söka professionell hjälp från en psykolog eller samtalsterapeut. De kan ge er verktyg och strategier för att hantera svartsjukan på ett hälsosamt och konstruktivt sätt, samt stödja er i att stärka ert band som par.

Hur hanterar man svartsjuka barn?

3 Tips för att hantera ditt barns svartsjuka:

1. Spendera tid själv med ditt barn

Ge ditt barn individuell uppmärksamhet och tid ensam med dig för att stärka er anknytning. Gör något speciellt som ni båda tycker om, eller skapa en lugn stund för er båda att prata och lyssna på varandra. Genom att visa ditt barn att de är värdefulla och speciella för dig kan det bidra till att minska deras känslor av svartsjuka gentemot andra.

2. Uppmärksamma alla de sätt ditt barn är bra på

Beröm och uppmuntran är viktiga för att stärka ditt barns självkänsla och självförtroende. Uppmärksamma och beröm ditt barn för deras unika egenskaper, färdigheter och prestationer. Genom att känna sig uppskattade och stolta över sig själva kan det hjälpa till att minska deras behov av att känna sig svartsjuka gentemot andra.

3. Låt din nya partner spendera tid med barnet själv

Om ditt barn känner sig svartsjukt när du spenderar tid med din nya partner, försök att planera aktiviteter där din partner och ditt barn kan ha roligt och lära känna varandra bättre. Att främja en positiv relation mellan ditt barn och din partner kan bidra till att minska deras känslor av hot eller svartsjuka och främja en harmonisk familjemiljö.

KBT för svartsjuka

KBT, kognitiv beteendeterapi, använder sig av metoder för att förstå hur tankar, känslor och beteenden påverkar varandra i situationer där man upplever svartsjuka.

Först och främst hjälper terapeuten klienten att identifiera och utmana negativa tankemönster som bidrar till svartsjuka, såsom irrationella tankar om förlust eller svek. Genom att ifrågasätta och omformulera dessa tankar kan klienten lära sig att tänka på ett mer realistiskt och balanserat sätt.

Sedan fokuserar KBT på att hantera de känslor som är kopplade till svartsjuka, såsom rädsla, osäkerhet och ilska. Terapeuten hjälper klienten att utveckla känslomässiga regleringsstrategier för att hantera dessa känslor på ett mer konstruktivt sätt, istället för att reagera impulsivt eller destruktivt.

Slutligen arbetar KBT med att förändra beteendemönster som är förknippade med svartsjuka. Det kan innebära att jobba med beteenden som förvärrar svartsjuka, som att bli arg eller att dra sig undan istället för att prata om det och hantera känslorna och tankarna.

Hur kan Mindler hjälpa dig med svartsjuka?

När vi upplever att något så intimt som vår egen person och närmsta relation utmanas, är det naturligt att bli rädd och att tänka, känna och bete oss på sätt som vi inte känner oss stolta över.

Om du märker att svartsjukan blir ett problem för dig och vill ha hjälp att hantera det så kan du vända dig till en av Mindlers psykologer som gärna erbjuder verktyg för att höja ditt välmående.