Bipolär sjukdom

Mindlers psykologer guidar dig igenom hur sjukdomen kan utspela sig, vad du kan göra vid misstanke av sjukdom, hur det kan vara att leva med sjukdomen & hur du som anhörig kan hjälpa den sjuke eller dig själv, samt behandling.

Mindler erbjuder inte bipolära utredningar, vi hänvisar till psykiatrin.

Vi kan hjälpa dig som är anhörig eller i relation till en person med bipolär sjukdom, om det påverkar dig negativt i form av ångest, nedstämdhet eller stress.

Stress - Mindler

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är bipolär sjukdom?

Bipolär sjukdom, tidigare känd som manodepressiv sjukdom, är en psykisk sjukdom som kännetecknas av extremt skiftande humör, energinivåer och aktivitetsnivåer. De två huvudsakliga polerna av sjukdomen är maniska episoder och depressiva episoder.

Maniska episoder

Under dessa perioder upplever en person med bipolär sjukdom en ökad känsla av energi, överdriven optimism och en ökad benägenhet att delta i riskabla beteenden. Det är vanligt att personen har ett minskat sömnbehov, eller svårt att sova. En manisk episod kan ibland märkas på personen då den talar ovanligt snabbt, verkar uppvarvad eller tappat omdömet.

Depressiva episoder

I dessa perioder upplever personen motsatsen till maniska episoder. De kan känna sig extremt nedstämda, tappa intresset för aktiviteter de normalt tycker om, uppleva sömnproblem, ha svårt att fokusera och kan till och med ha självmordstankar.

Det finns också patienter som upplever blandade episoder, där drag från både maniska och depressiva episoder sammanfaller. Det kan också hända att en psykos utlöses under episoderna, då upplever personen en annorlunda verklighet. 

Det är viktigt att notera att bipolär sjukdom är ett allvarligt psykiatriskt tillstånd och kräver professionell behandling och uppföljning. Om du eller någon du känner misstänker bipolär sjukdom är det viktigt att söka hjälp från en psykolog eller läkare på din vårdcentral eller på psykiatrin.

Bipolär sjukdom är motsatsen till unipolär depression (som bipolär, fast utan maniska episoder).

Ett viktigt första steg är att söka hjälp på din lokala vårdcentral för att få en remiss till psykiatrin, alternativt kan du göra egenanmälan till den psykiatriska mottagningen där du bor.

Bipolärguiden kan du läsa mer om själva sjukdomen och hur den kan upplevas.

Hur är det att leva med bipolär sjukdom?

Att leva med bipolaritet är en komplex och påfrestande upplevelse. De extrema pendlingarna mellan maniska och depressiva episoder kan vara utmattande. Särskilt om sjukdomen är obehandlad kan det innebära stora risker för den långsiktiga hälsan.

Under de maniska episoderna kan personer med bipolär sjukdom beskriva outtömlig energi, entusiasm och motivation. Det är vanligt att vilja påbörja projekt och starta nya hobbies, påbörja nya satsningar och framtidsplaner som innebär att personen spenderar en del pengar. Personen kan även ägna sig åt riskfyllt beteende, såsom gambling eller ökad konsumtion av alkohol. Många personer drabbade av mani uppvisar ökat självförtroende, ökad impulsivitet, ökad kreativitet, minskat sömnbehov, ökad sexlust och markant minskad eller ökad aptit.

Under de depressiva episoderna kommer ofta ånger och ibland skam över det som personen påbörjat under sina maniska episoder. Det kan finnas en ångest över de pengar som spenderats och skuldkänslor över att ha dragit in närstående i projekt och idéer som sedan inte slutförs. Det är de depressiva episoderna som kan vara mest förödande, eftersom det i efterskalvet av manin kan vara svårt att hantera överväldigande ångest och nedstämdhet över vad som sagts och gjorts.

Hur är det att vara anhörig till en person med bipolär sjukdom?

Att vara anhörig till en person med bipolär sjukdom kan vara en utmanande och ibland krävande upplevelse. Bipolär sjukdom påverkar inte bara den drabbade personen utan även deras närstående. Är du i en kärleksrelation eller sambo till en person med bipolär sjukdom finns det många aspekter som är vanliga att uppleva:

  • Oregelbundna känslor och beteenden: Det kan vara svårt för anhöriga att hantera dessa skiftningar och anpassa sig till de föränderliga beteendena.

  • Känslor av maktlöshet: Det är lätt att känna sig maktlös när en önskar hjälpa sin närstående att hantera sina symtom. 

  • Brist på kontroll: Osäkerheten kring när och hur maniska eller depressiva episoder kan uppstå kan skapa oro och stress. Det kan vara svårt att förutse och förbereda sig för perioder av intensiva känslomässiga skiftningar.

Vad kan jag som anhörig göra?

Det kan vara lätt som anhörig att dras med i de maniska skoven och bli investerad, då den närstående äntligen verkar må bra igen och har återfått energi. Det är viktigt att tänka på att inte förhöja eller förstärka de maniska idéerna, eftersom det ofta slår tillbaka hårdare när din närstående sedan blir depressiv. 

Ett viktigt fokus när du misstänker bipolaritet hos din närstående är att uppmuntra till kontakt och bedömning av läkare och/eller psykolog. Bipolär sjukdom är ett allvarligt medicinskt tillstånd och kräver professionell behandling, omvårdnad och uppföljning. 

Inför en psykolog- och läkarbedömning är det en god idé att föra dagbok över måendet och humörskiftningarna. Ju tydligare och ju längre tid tillbaka den sträcker sig, desto mer material kan användas för att göra en fullgod utredning.

Behandling för bipolär sjukdom

En behandling består ofta av läkemedelsbehandling och psykologisk behandling. Läkemedlen syftar främst till att stabilisera humöret: de är till för att minska både topparna (manin) och dalarna (depressionen), för att du ska få en mer balanserad tillvaro. 

När du är i en manisk period får du ofta en kombination av läkemedel som är rogivande och stämningsstabiliserande, och är du i en depressiv period kan du behöva medicin mot det. Under en period kanske du också behöver läkemedel mot sömnproblem eller ångest.

Den psykologiska behandlingen verkar som ett komplement till läkemedelsbehandlingen och är till för att lära in hjälpsamma strategier och förebygga nya perioder av mani och depression. Den vanligaste psykoterapin för bipolaritet är KBT, kognitiv beteendeterapi.