Skillnaden mellan Unipolär depression och bipolaritet

 

Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning. Vi är en del av primärvården vilket innebär att ett samtal med någon av våra psykologer kostar som ett vanligt vårdbesök.

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 250 kronor (eller frikort)
  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram

Ladda ner appen och boka ett samtal med någon av våra 250 psykologer redan idag. Vi garanterar dig en tid inom 24 timmar.

Boka ett möteBoka ett möteBoka ett möte

Vad är unipolär depression?

Unipolär depression är vad vi i dagligt tal kallar för depression. Unipolär depression är en affektiv sjukdom inom kategorin förstämningssyndrom, vilket är en grupp inom psykisk ohälsa som främst påverkar humöret och energinivån. Unipolär betyder enpolig, vilket innebär att symptomen håller sig på den depressiva skalan (till skillnad från bipolär, tvåpolig, som också har maniska skov).  

Symptom för unipolär depression

Symptomen för en episod med unipolär depression är samma symptom som när vi pratar om vanlig egentlig depression. Vanliga symptom på depression är exempelvis nedstämdhet, ledsenhet, orkeslöshet, apati, sömn- och aptitförändringar, ångest, koncentrationssvårigheter, ilska och irritation, självskadebeteende, dödstankar, minskad sexlust och/eller låg självkänsla. 

Vad är skillnaden mellan unipolär sjukdom och bipolär sjukdom?

Unipolär, eller enpolig depression, har fått sitt namn för att skiljas från vad som tidigare kallades bipolär depression (idag bipolär sjukdom eller bipolaritet). Enpolig depression antyder att symptomen endast är depressiva, medan bipolär (tvåpolig) betyder att depressionssymptomen varvas med perioder av mani. Det unipolära tillståndet upplevs ofta tydligt med de energilösa och passiva symptomen, medan det bipolära tillståndet ofta upplevs som att depressionen “går upp och ner” – då den drabbade även upplever perioder av tydlig energi och upprymdhet. Bipolaritet kallas därför även manodepressivitet. Bipolaritet är en komplex sjukdom som kräver tät behandling i samband med särskilda läkemedel. Därför behandlas bipolaritet inte på Mindler, utan på psykiatrisk mottagning.

Behandling för unipolär depression

Behandlingen för Unipolär depression är densamma för vanlig egentlig depression, och innefattar rekommendationer gällande samtalsterapi med KBT eller IPT, och i vissa fall i samband med läkemedelsbehandling.

Senast uppdaterad: 2022.11.24

Författare: Emelie Blad

Granskad av: Mindlers psykologer