Läs mer om egentlig depression

Egentlig depression är den vanligaste formen av depression.

Egentlig depression kan delas in i tre svårighetsgrader: lindrig, medelsvår och svår – läs mer nedan.

Depression

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är egentlig depression?

Egentlig depression är den diagnos som ställs om du uppfyller diagnoskriterierna för depression. När man talar om depression är det ofta egentlig depression man menar, många kallar det även klinisk depression. Några vanliga symtom på egentlig depression:

  • Du känner dig nedstämd.

  • Du är trött och energilös.

  • Du har ingen lust eller ork att göra saker.

  • Du känner ingen glädje.

  • Du går upp eller ner i vikt.

Läs mer omfattande om symptom när man är deprimerad här.

Egentlig depression har tre svårighetsgrader

Egentlig depression kan delas in i tre svårighetsgrader beroende på hur mycket depressionen påverkar en i vardagen. Gränserna mellan graderna är dock flytande och det är inte ovanligt att svårighetsgraden förändras med tiden.

Lindrig egentlig depression

En lindrig depression kan lätt blandas ihop med nedstämdhet. En lindrig depression är dock mer ihållande. Om du har en lindrig depression kan du utåt sett verka välfungerande. Vardagen kan fungera fast du mår dåligt och du kan fortfarande jobba och ha goda relationer. Men inuti kämpar du med negativa tankar och känslor.

Medelsvår eller måttlig egentlig depression

Med en medelsvår eller måttlig depression blir det svårare att klara av vardagen. De negativa känslorna och tankarna tar över så pass att de blir svåra att dölja, och den närmaste omgivningen märker att du mår mycket dåligt. Det kan vara svårt att orka umgås med vänner, då de sociala kraven ofta upplevs som alltför tunga.

Svår egentlig depression

Vid en svår depression påverkas hela livet. Vardagen blir påtagligt begränsad, de sociala kontakterna minskar och det kan vara svårt att arbeta. Sömnen brukar vara tydligt påverkad och det kan till och med vara svårt att äta och dricka.

Olika former av depressioner där Egentlig depression kan placeras in:

Det finns alltså ingen skillnad på egentlig depression, ”vanlig depression” eller klinisk depression. Samtliga är av samma typ fast med olika benämningar. De tre ter sig likadant i ex. andra former av depressioner, ex: