Läs mer om klinisk depression

Klinisk depression är en annan benämning på egentlig depression, det vill säga en depression som uppfyller diagnoskriterierna.

Depression

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

 • Ingen väntetid

 • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är klinisk depression?

Begreppet klinisk depression används främst av läkare och psykologer för att skilja ett medicinskt eller ett psykiatriskt tillstånd från normala episoder av nedstämdhet. Det man menar är att man efter en klinisk bedömning med stöd av samtal, journalanteckningar, testresultat, frågeformulär etc. har kommit fram till att patienten uppfyller diagnoskriterierna för att vara deprimerad, det som kallas egentlig depression.

Kriterier för diagnosen klinisk depression

I Sverige används två diagnossystem för att diagnostisera depression: ICD-11 och DSM-5. ICD-11 används främst inom hälso- och sjukvården, medan DSM-5 brukar användas i psykiatrisk verksamhet.

För diagnosen egentlig depression enligt DSM-5 krävs att minst fem av följande symptom förekommer nästan varje dag under en och samma tvåveckorsperiod, och att minst ett av symptomen är något av de två första:

 • nedstämdhet

 • minskat intresse eller minskad glädje

 • betydande viktnedgång eller viktuppgång

 • sömnproblem nästan varje natt

 • märkbart långsammare rörelser eller tal

 • svaghetskänsla eller brist på energi

 • känslor av värdelöshet eller överdrivna skuldkänslor

 • minskad tanke- eller koncentrationsförmåga

 • återkommande tankar på döden eller självmordsplaner.

Vidare ska symptomen orsaka personen avsevärt lidande eller försämrad funktion, i arbetet eller socialt, inte vara en effekt av ett missbruk och inte bättre förklaras av någon annan psykiatrisk sjukdom eller ett medicinskt tillstånd. Personen ska inte heller ha haft maniska symptom tidigare.

Begreppet klinisk depression ger inte någon indikation på hur allvarlig en depression är eller vilken typ av symptom som upplevs. En klinisk depression kan se ut på olika sätt och vara allt från