Lär dig mer om schizofreni

På den här sidan kan du läsa om schizofreni.

Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning. Vi är en del av primärvården vilket innebär att ett samtal med någon av våra psykologer kostar som ett vanligt vårdbesök.

Om du eller någon anhörig är drabbad av schizofreni är Mindler inte rätt instans att söka sig till. Schizofreni behandlas inom psykiatrin och inte primärvården.