Stödjande samtal

Här kan du läsa mer om stödjande samtal och få tips på hur du ger stöd till någon som behöver det.

helping

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Nedan ser du psykologer hos Mindler som arbetar med Stödjande samtal

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är stödjande samtal och hur fungerar det?

Stödjande samtal är ett sätt att ge stöd till någon som behöver det. Det är en form av kommunikation där den ena personen fokuserar på att lyssna på och stötta den andra, och på att stärka och hjälpa hen att hantera sina känslor och problem. När stödjande samtal används som terapi kallas det för jagstödjande eller jagstärkande samtal.

Stödjande samtal hos Mindler

Psykologerna på Mindler använder sig av olika samtalsmetoder, men grunden är alltid kognitiv beteendeterapi – där man fokuserar på patientens tankar, känslor och beteenden. En psykolog är alltid där för att stödja och samtala med sin patient, men inom KBT handlar det dessutom om att stärka och hjälpa patienten till att själv utföra konkreta förändringar för att uppnå sina mål och psykisk hälsa. Hitta en psykolog som passar dig, klicka här.

Stödjande samtal utan psykolog

Ett stödjande samtal måste inte ske mellan en psykolog och en patient i terapi. Stödjande samtal kan också ske mellan till exempel en vuxen och ett barn eller en lärare och en elev – helt enkelt mellan någon som kan eller vet något, och en annan som är osäker och behöver stöd.

Vill du stötta någon?

Stödjande samtal går alltså ut på att stärka och stötta någon som är osäker. Här är några tips på hur du håller i ett stödjande samtal.

  1. Lyssna aktivt och noga. Visa att du förstår genom att bekräfta vad den andra personen säger.

  2. Visa empati. Försök att sätta dig in i den andra personens situation och förstå deras känslor.

  3. Döm inte. Undvik att komma med egna tolkningar och åsikter. Du ska inte lösa problemet, utan lyssna och stötta.

  4. Ställ öppna frågor. Hjälp den andra personen att uttrycka sina känslor och tankar.

  5. Lyft och uppmuntra. Stärk personen och få hen att inse vad som är positivt  En bättre självkänsla kan leda till positiv förändring.

  6. Hjälp till. Erbjud praktiskt stöd om det är möjligt.

Behöver du eller någon i din närhet hjälp att hantera psykisk ohälsa? Boka ett samtal med någon av våra psykologer eller tipsa din vän att göra det. Vi börjar alltid med ett eller flera bedömningssamtal för att avgöra om Mindlers behandlingsmetod är rätt för dig.

Hitta en psykolog som passar dig, klicka här.