Separationsångest - hjälp hos Mindler

Mindlers psykologer guidar dig igenom separationsångest: - Vad är det? - Skillnader mellan barn & vuxna - Anknytningsfasen - Återförening - Vid relation - Tips

illustration anxiety-4_3

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Nedan ser du psykologer hos Mindler som arbetar med Separationsångest

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är separationsångest?

Vad är egentligen separationsångest och varför är det så jobbigt?

Kortfattat är det när du känner ångest av att du till exempel skiljs från hemmet eller från en närstående.

Separationsångest har ofta sin grund i barndomen, har du lidit av svåra separationer som barn kan detta påverka hur väl du hanterar separationer som vuxen.

Separationsångest kan även vara i form av separationsångestsyndrom.

Om du lider av detta kan du känna att det är jobbigt att lämna hemmet, du drabbas ofta av stark hemlängtan och vill gärna ha koll på dina närstående för att veta att de mår bra. Du kan även känna stark oro inför att skiljas från dina närstående vilket kan påverka dina relationer till dem.

Separationsångest hos barn och bebisar

Separationsångest hos barn och bebisar kan börja uppstå från det att barnet är ungefär 1 år, då de först då har format starka känslomässiga band till sina vårdnadshavare. Barnet kan då ha mycket svårt från att skiljas från denna eller dessa och kan uppvisa symptom i form av gråt, ilska, magont eller huvudvärk.

Barnet känner ofta rädsla från att skiljas från föräldrarna, även i situationer som att gå och lägga sig och det kan krävas att en förälder sitter hos barnet tills hen har somnat. Äldre barn kan börja undvika att leka borta hos andra eller ägna sig åt aktiviteter borta från hemmet på fritiden.

Hos barn kan separationsångest ofta uppstå i samband med att något negativt händer i familjen, så som sjukdom, dödsfall, skilsmässa eller flytt.

Separationsångest hos vuxna

Hos vuxna yttrar sig separationsångest på många sätt likadant som hos barn, med stark oro inför att lämna hemmet eller närstående.

Det är vanligt att vilja ha kontakt med närstående till exempel via telefon för att kunna veta att de mår bra och fortfarande finns där.

Separation och anknytningsfasen

Hos barn talar man om anknytningsfasen vilket är den fas då barn börjar knyta an till föräldrarna. Under denna fas är det väldigt viktigt att vara uppmärksam på om barnet börjar uppvisa separationsproblem.

Barnet behöver lära sig i lugn och ro att det är säkert att vara borta från föräldrarna och det är viktigt att visa barnet att det aldrig är brist på kärlek som orsakar frånvaro under denna period.

Vid separationsångest som uppkommer i respons på en faktisk separation kan separationsfasen vara väldigt jobbig.

Detta kan till exempel ske vid en skilsmässa, ett dödsfall eller en flytt. Som med de flesta starka känsloreaktioner är det viktigt att inte bara försöka ignorera känslorna i denna period utan att kännas vid dem, utan att för den sakens skull låta dessa känslor ta över.

En separation kan vara mycket jobbig att hantera och många behöver hjälp, till exempel från psykolog, för att ta sig igenom separationsfasen. Om du eller någon du känner lider av separationsångest så kan du kontakta en psykolog. Du kan få hjälp att komma i kontakt med en psykolog på Mindler för att få professionell hjälp.

Återförenas efter separation

Att återförenas efter en separation kan ibland vara svårt.

Skiljdes man på sämre termer, till exempel om du blivit dumpad, kan återföreningen framkalla starka känslor.

Återföreningen blir dock lättare om man handskas med separationen ordentligt. Även om det ibland kan kännas bättre i stunden att undvika det som orsakat separationsångesten så är detta sällan rimligt i längden, särskilt inte om man till exempel bor i samma stad eller har barn eller liknande gemensamt.

Det är därför viktigt att du, om du har svårt att träffas igen, bearbetar detta, använd hjälp om det behövs.

Komma vidare efter separation efter långt förhållande

Att lära sig att komma vidare efter en separation kan vara mycket svårt och både ta mycket tid och energi från dig.

Att gå vidare är dock en väldigt viktig fas i separationen och att inte bearbeta den kan orsaka långvariga problem i ditt vardagsliv samt för framtida relationer.

Detta gäller oavsett vilken typ av separation du genomgått.

En av de saker som ofta skapar separationsångest eller svårigheter att gå vidare är separation efter ett långt förhållande.

Att vara i ett förhållande kräver otroliga mängder emotionellt åtagande och när det tar slut kan det vara svårt att veta hur man ska hantera detta.

Här är det vanligt att ta till hjälp för att på bästa sätt bearbeta processen.

Känner du att du har svårt att komma vidare ska du inte tveka att söka hjälp, till exempel genom att boka in dig på ett första samtal hos psykolog här på Mindler, för att få prata med någon om hur du kan göra för att gå vidare.

Tips vid separation

Om du håller på att gå igenom en separation finns det en del viktiga saker att tänka på:

  • Hur du handskas med separationer påverkas starkt av dina erfarenheter av separationer från tidigare. Du kan därför behöva bearbeta tidigare erfarenheter för att kunna handskas med den nuvarande.

  • Separationer kräver mycket bearbetning. Försök att prata med folk du känner dig bekväm med om vad du går igenom, eller skriv dagbok för att reda ut dina tankar.

  • För många fungerar mindfulness bra, det finns mycket resurser om detta både online och via kurser m.m.

Vill du prata med en psykolog?

Om du upplever någon form av psykisk ohälsa för separationsångest så är du välkommen att prata med en professionell psykolog hos oss på Mindler, här finner du våra psykologer.