Få hjälp med sorg & sorgbearbetning

Upplever du sorg och känner att det hade varit skönt att prata ut om det?

Mindlers psykologer hjälper dig att förstå din sorg genom sorgbearbetning.

Depression

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är sorg?

Sorg är den naturliga känslomässiga reaktionen som sker när vi förlorar någon eller något betydelsefullt för oss. Sorg pratas ofta om i termer av en närståendes bortgång, men kan lika ofta handla om en påtaglig livsförändring, en dröm som vi tvingas släppa taget om eller när något inte visar sig vara som vi trott.

När vi drabbas av sorg försöker kroppen självmant bearbeta vad som har hänt för att med tiden kunna gå vidare. För vissa är detta väldigt tufft att genomlida, och ibland kan vi behöva hjälp på traven med sorgebearbetning.

Sorgbearbetning

När vi drabbas av en svår förlust eller besvikelse, som förändrar livet på ett avgörande sätt, är det omöjligt att uppleva alla känslor på en gång. Det skulle bli för överväldigande. Bearbetningen måste ske stegvis och över lång tid.

Man kan se sorgeprocessen som en stor måltid för själen, som vi måste äta långsamt och i små tuggor för att inte få ont i magen. När vi till slut har lyckats smälta ”maten” ordentligt får vi ny kraft och kan gå vidare i livet.

Det är normalt att känna nedstämdhet och uppleva starka känslosvängningar direkt efter en omvälvande förlust, t.ex. dödsfall i familjen. Om du upplever något sådant behöver du inte nödvändigtvis söka behandling med en gång – processen sköter ofta sig själv.

Men om det har gått uppemot ett halvår och läget fortfarande känns krisartat kan det vara dags att söka professionell hjälp. I vanliga fall avtar den mest kritiska sorgen efter ett par månader. Längre sorg som pågår flera månader (över 6 månader som ett mått) kan i vissa fall leda till depression, om behandling genom sorgbearbetning inte påbörjas.

Sorgbearbetning och psykoterapi

Legitimerade psykoterapeuter får ofta möta sörjande patienter. Att hantera sorgeprocesser ingår dessutom i deras utbildning. Om du behöver hjälp med att bearbeta din sorg är en psykoterapeut alltså ett ”säkert kort”. Legitimationen garanterar en professionell behandling. Men personkemin är också viktig, liksom inriktningen (PDT, KBT osv.). Se vår sida om psykoterapi för tips om hur du väljer rätt behandlare.

Steg och faser i sorgbearbetning

Kubler-Ross, tidigare psykiatriker och författare, har skapat en modell för sorgbearbetning som fått stor spridning även utanför psykiatrin. Den bygger på hennes mångåriga arbete med döende patienter och delar in processen i fem faser:

  1. Förnekelse

  2. Ilska

  3. Förhandling

  4. Depression

  5. Acceptans

På senare år beklagade hon sig dock över att modellen misstolkats av många. Modern forskning har heller inte funnit några tydligt avgränsade faser som bekräftar Kubler-Ross’ teorier. I stället tyder mycket på att varje individs sorgeprocess är unik och oförutsägbar.

Att Kubler-Ross-modellen inte kunnat bekräftas kan bero på att hon fokuserade på personer som själva var döende, medan den kanske vanligaste formen av sorg drabbar efterlevande som förlorat någon närstående. Det rör sig alltså om två olika sorters processer som inte nödvändigtvis går att jämställa.

Kom ihåg att du alltid kan prata med en psykolog hos Mindler för endast 100 kronor per besök. Har du frikort är det gratis. Ladda ned appen och boka ett psykologsamtal helt utan väntetider.