Hjälper motion och träning mot depression?

Läs mer om hur Mindlers psykologer tar reda på om det finns en positiv påverkan mot depression med hjälp av träning.

Mindler träning illustration

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Depression och träning

Att fysisk träning hjälper mot depression är något som flera vetenskapliga studier har bevisat. I den här artikeln lyfter vi fram vad forskning säger i denna fråga.

Läs mer om hur depression kan påverka ditt mående.

Det är inte ovanligt att man förskriver FaR – fysisk aktivitet på recept – som behandling för fysiska sjukdomar. Kopplingen mellan träning och att må bra fysiskt kan ses som ganska självklar men kopplingen mellan att röra på sig och det psykiska välbefinnandet är något mer svår att kartlägga. 2017 gjorde vetenskapsinstitutet Cochrane en summering av vad forskningen säger i frågan om motion hjälper mot depression vilket visade att många studier inom området är bristfälliga men att det finns tydliga bevis på att motion är väldigt effektivt för att behandla depression.

Träning fungerar även utmärkt om man känner sig trött-eller nedstämd.

Hur kan man mäta att fysisk aktivitet hjälper mot depression?

Ett stort problem när man ska mäta vilken effekt fysisk aktivitet har på depression ligger i att mäta kausaliteten, det vill säga: Börjar människor röra på sig mer när de mår bra eller är det effekten av att röra på sig som får dem att bli bättre? För att komma över denna problematik krävs det någon form av naturlig variation eller ett experiment där vi kan jämföra jämförbara grupper. En sådan studie är den så kallade Regassa-studien som genomförs i samarbete med flera landsting, CES, Lunds universitet och Karolinska institutet.

Regassa-studien – hjälper motion mot depression?

I Regassa-studien ingår 950 personer som har delats in i tre olika kontrollgrupper. En grupp får genomgå internetbaserad KBT. En annan grupp tilldelas den behandling som är vanligast inom primärvården, det vill säga terapi och/eller läkemedel. Den tredje gruppen har tilldelats fysisk träning som behandlingsmetod, varav denna grupp har delats in i tre olika grupper med varierande intensitet. Resultatet av denna studie pekar på att efter ett 12 veckor långt behandlingsprogram har träning och internetbaserad KBT samma effekt. Studien bygger på antagandet att det inte finns några systematiska skillnader mellan de tre kontrollgrupperna.

Tre tips för att hålla liv i träningen

Har du precis som många andra svårt att komma igång med träningen? Här har vi samlat några tips på hur du kan komma igång och bli mer aktiv:

Hitta en träningsform som passar dig

Många har lätt för att komma igång med träningen i perioder men att sedan fortsätta år in och ut är en annan historia. Nyckeln till att faktiskt fortsätta och hålla igång träningen flera dagar i veckan under hela sitt liv är att hitta en träningsform som man faktiskt trivs med. Om du tycker att det är dötrist att gå på gym och lyfta vikter kommer du med största sannolikhet sluta att gå dit i längden. Då måste du prova dig fram och se till vad du tycker är rolig motion.

Gör träningen till en social aktivitet

Att motivera sig själv till att träna kan vara svårt och därför kan det vara en idé att se till att ha någon som pushar dig till att gå till gymmet när du känner dig trött och sliten. Om du inte hittar en pålitlig träningskompis kan du alltid börja med gruppträning eller anordna en stegtävling med jobbet.

Sätt upp ett mål

Det kan vara svårt att gå till gymmet tre dagar i veckan när du egentligen inte har något konkret mål med din träning. Generella mål som att må bättre och känna sig friskare ser många som för luddiga för att kunna motivera sig på allvar. En idé kan därför vara att sätta upp ett konkret och görbart mål som att till exempel gå eller cykla till och från jobbet varje vardag, orka springa en mil under en timme eller att åka Vasaloppet.


Senast uppdaterad: 2023-04-20

Författare: Felix Lundevall