Hur hanterar man ensamhet? I den här artikeln kan du läsa mer om ensamhet och hur känslan av ensamhet kan påverka oss.

Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning. Vi är en del av primärvården vilket innebär att ett samtal med någon av våra psykologer kostar som ett vanligt vårdbesök.