Ensamhet

Hur hanterar man ensamhet? Läs om ensamhet och hur känslan av ensamhet kan påverka dig som individ.

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är ensamhet?

Ensamhet är en känsla av social isolering eller brist på nära relationer och samhörighet med andra. Det är en subjektiv upplevelse där en person känner sig ensam, även om denne inte nödvändigtvis är fysiskt isolerad. Ensamhet kan uppstå av olika anledningar, inklusive brist på nära vänner, familj, eller romantiska relationer, samt en känsla av att inte bli förstådd eller uppskattad av andra.

Ensamhet kan vara en tillfällig känsla som uppstår i vissa situationer eller perioder av livet, eller det kan vara en långvarig och kronisk upplevelse. Det är viktigt att skilja mellan fysisk isolering och social ensamhet, eftersom en person kan vara omgiven av andra människor men ändå känna sig ensam om de saknar meningsfulla och djupa relationer.

Ensamhet kan påverka människors fysiska och psykiska hälsa negativt och kan vara kopplad till problem som depression, ångest och andra hälsorelaterade utmaningar. Att söka stöd från vänner, familj eller professionella hjälpsamma resurser kan vara ett sätt att hantera och övervinna känslor av ensamhet.

Varför känner man ensamhet?

Ensamhet kan ha många orsaker och bidragande faktorer. När vi pratar om ensamhet idag, så beskriver vi ofta en brist på betydelsefull personlig kontakt, det vill säga: brist på situationer där samtliga parter känner sig förstådda och lever sig in i varandras psykologiska tillstånd. Då dessa situationer förekommer i många olika sammanhang, innebär det att det finns lika många variationer på situationer som väcker ensamhet.

Ensamhet är exempelvis vanligt när en genomgår stora förändringar, till exempel när en flyttar till en ny stad, börjar på universitetet eller precis skaffat ett nytt jobb. Övergångsperioder innebär stor osäkerhet på hur saker och ting fungerar, hur en ska agera och hur en förväntas bete sig i nya sammanhang. Denna osäkerhet gör även en extra sårbar för känslan av ensamhet.

Ibland kan ensamhetskänslor komma från att du väljer att ta andra vägar i livet än de personer du annars känner dig trygg med, vilket kan medföra att du känner dig lämnad och ensam.

Känslor av underlägsenhet är också någonting som kan leda till att man känner sig ensam. Ibland tittar vi på andra människor och gör antaganden om deras liv i jämförelse med våra egna. Vi kanske drar slutsatsen att de har ett bättre liv eftersom de verkar ha fler vänner eller har det bättre ställt materiellt. Detta kan skapa en känsla av ensamhet eftersom våra liv inte ser ut som deras. 

Hur påverkar ensamhet oss?

Att känna sig ensam är en obehaglig upplevelse som dessutom kan innebära långsiktigt negativa konsekvenser relaterat till din hälsa. Förutom att vara en stor riskfaktor när det kommer till depression och ångest, så kan även ensamhet i form av lågintensiv stress ge högt blodtryck och öka risken för hjärtinfarkter, demens och stroke. Många som upplever ensamhet upplever även svårt med sömnen, lättirritabilitet, rastlöshet och hopplöshet. Med tiden kan ensamheten även påverka din självkänsla.

Ensamhet hos äldre

Särskilt äldre individer har ökad risk för ohälsa, både kroppslig och psykisk, om de upplever ensamhet. Att åldras kan innebär begränsningar i mobilitet, frihet och snabbtänkthet. Alla dessa faktorer kan bidra till en ökad upplevelse av ensamhet, och vara svår att överkomma. Med detta följer risker för depressiva symtom, vilket i sin tur minskar motståndet mot andra fysiska sjukdomar. Depression ökar risken för att drabbas av demens, stroke, diabetes och hjärtinfarkt.

Hur hanterar man ensamhet?

Det som ofta gör ensamheten farlig är att den kan kännas oundviklig, särskilt om en varit isolerad under en väldigt lång period. Kognitivt sätts det väldigt höga krav på någon som varit ordentligt isolerad när de ska komma ut i samhället igen. Vi kommer här gå igenom några enkla praktiska knep som kan användas för att hjälpa människor bekämpa sin ensamhet. Det är viktigt att vara aktiv när du bekämpar dessa känslor. När du känner igen känslan hos dig själv är det viktigt att du börjar söka efter lösningar. Exakt samma sak gäller om du har en närstående som upplever samma problematik. Vänta inte på att det ska försvinna av sig själv.

Ibland handlar det om att komma ut ur huset och vara bland andra människor. Det spelar egentligen ingen roll var du är. Du kan börja med kollektivtrafiken eller gå på bio om det känns svårt i början. I andra fall handlar det mer om att bara höra någon annans röst eller ha någon att kommunicera med. Internet är ett fördelaktigt verktyg för att komma i kontakt med människor som har likartade intressen. Om du är geografiskt fastlåst eller helt enkelt inte vill tillbringa den tid det tar att träffa människor i verkligheten, är internet ett bra alternativ.

Att stimulera sig själv mentalt genom att påbörja en ny hobby kan öka motivationen att gå ut och träffa andra med liknande intressen. Om din hobby lämpar sig som gruppaktivitet kanske det finns kurser du kan gå eller gemensamma gruppsessioner. Att lära sig tillsammans med andra skapar en känsla av kamratskap och gör inlärningsprocessen mer effektiv.

Om du börjar känna dig ensam är det viktigt att påminna dig själv om att det är värt att ta steget ut för att motarbeta ensamhetskänslan och andra negativa tankar. Kom ihåg att det inte bara är du som behöver mänsklig kontakt. Som människa är du beroende av närhet och social kontakt. Tänk på hur många andra människor det finns i världen som också känner sig ensamma och som skulle kunna bli en bra vän. Att försöka nå ut kan vara svårt, men det är nödvändigt!

Ensamhet är en normal känsla som alla upplever någon gång i livet

Ensamhet kan drabba vem som helst när som helst. Det är däremot inte alltid enkelt att veta orsaken bakom ensamhetskänslan. Faktum är att det inte alltid behöver vara någonting som är relaterat till din sociala situation - ensamhetskänslor kan uppkomma oavsett hur socialt aktiv du är. 

Det är viktigt att ensamhet är en naturlig och vanlig känsla som alla upplever någon gång i livet. Det är ett sätt att förklara för oss att social kontakt och interaktion är viktigt för oss, och att det är något vi behöver prioritera i våra liv.

KBT för ensamhet

Ensamhet i sin enkelhet kan inte behandlas, men däremot kan du ta stöd om din ensamhet skapar påtagliga symtom av depression, ångest eller oro som påverkar ditt dagliga liv. I dessa fall kan KBT vara hjälpsamt. Boka ett första bedömningssamtal hos en av våra psykologer för att se om Mindler kan vara behjälplig för dig.