Förlossningspsykos

Mindlers psykologer guidar dig genom förlossningspsykos, vilka symtom att vara vaksam för, orsaker till förlossningspsykos och hur det är att vara anhörig.

Illustration forlossningsradsla

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Att vara nybliven förälder

Tiden som omger förlossningen är för många en av de mest anmärkningsvärda händelserna i livet. Ett år av förväntan når sitt absoluta crescendo där kropp och huvud fylls av ett rus av vimlande känslor och tankar av alla de olika slag. Denna kemiska bergochdalbana tar sig uttryck på en mängd olika sätt och det är inte ovanligt att denna period också kantas av psykiskt obehag, så som förlossningsrädsla.

Ett mindre vanligt men särskilt allvarligt tillstånd kallas förlossningspsykos (postpartumpsykos) och kräver akut, omedelbar inläggning på grund av den ökade risken för självmord eller till och med spädbarnsmord.

Vad är förlossningspsykos?

Det kan vara svårt att skapa sig en förståelse av vad det innebär att uppleva psykotiska episoder. Tänk dig att din hjärna skapar illusioner och vanföreställningar. Du kan se eller höra saker som en del av din verklighet men som de runtomkring dig inte delar med dig. Det är som att du befinner dig i en helt annan värld där det allra mesta kan vara förvrängt och det är omöjligt att lita på ditt omdöme. Ofta är hallucinationerna och ångesten kopplade till det nyvunna föräldraskapet. Det kan också vara bra att känna till att tillståndet är inte konstant utan kommer och går.

Symtom som hör ihop med förlossningspsykos

  • Vanföreställningar och hallucinationer.

  • Ångest, oro, förvirring

  • Sömnproblem

  • Snabba svängningar i tillståndet

Hur många får förlossningspsykos?

Idag finner vi att det sker 1-2 fall av förlossningspsykos per 1000 födslar. För mödrar som levt med bipolär sjukdom är det istället 1 per 4-5 födslar. Tillståndet innebär också en väsentligt ökad risk för förlossningsdepression.

Orsaker till förlossningspsykos

Det är ännu inte helt klart vad som orsakar förlossningspsykos, men det finns vissa mönster som verkar återkomma för de som utvecklar tillståndet. Dessa inkluderar tidigare historia av psykisk sjukdom, särskilt bipolär sjukdom eller schizofreni, samt starka känslomässiga eller fysiska stressfaktorer under graviditeten eller förlossningen.

Den allra vanligaste tiden för att utveckla symtom på tillståndet är den första månaden efter födsel, men de kommande två månaderna innebär också förhöjd risk. Det är vanligast med inläggning dag 10-19 efter förlossningen.

När går förlossningspsykos över?

Många patienter med förlossningspsykos blir snabbt bra efter att ha fått behandling för sitt tillstånd men för cirka 50% är det en början till en allvarlig psykisk sjukdom och det är viktigt att få hjälp att behandla tillståndet med läkemedel och terapi.

Att vara anhörig till någon med förlossningspsykos

Att bevittna en närstående som går igenom förlossningspsykos kan vara skrämmande och överväldigande för anhöriga. Det är en tid av stor oro och osäkerhet, där familjen kanske sällan vet hur de ska hantera situationen eller hur de bäst kan stödja den drabbade parten. Det är viktigt att understryka att förlossningspsykos inte bara påverkar den drabbade mamman utan hela familjen. Att vara en stödjande och närvarande partner under denna svåra tid kan vara en stor utmaning, och det är viktigt att partnern också får det stöd och den vård de behöver för att hantera situationen på bästa sätt. Genom att erkänna och ta itu med det skrämmande och utmanande i att stödja en närstående genom förlossningspsykos och genom att erbjuda resurser och stöd till hela familjen, kan vi skapa en tryggare och mer stöttande miljö för alla inblandade.