Förlossningsrädsla

Förlossningsrädsla är vad det låter som – en rädsla och oro inför en stundande förlossning. I denna artikel går vi djupare in på förlossningsrädsla som problem och ger tips och råd på vad du som känner rädsla inför en förlossning kan göra för att hantera dina känslor.

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Nedan ser du psykologer hos Mindler som arbetar med Förlossningsrädsla

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är förlossningsrädsla?

Man kan tro att det krävs någon typ av dålig erfarenhet eller trauma som grund till rädsla inför en förlossning, men så är inte fallet. Däremot är det ofta så att förstföderskor och omföderskor är rädda på olika sätt. Är det första gången man ska föda barn kan det finnas rädsla och oro för den helt nya och okända situationen. Många är till exempel rädda för att tappa kontrollen, att känna smärta, att drabbas av förlossningsskador eller för att inte bli sedda och hörda av den vårdpersonal man möter under förlossningen. Har man däremot fött barn tidigare är det vanligt att en dålig förlossningsupplevelse ligger till grund för rädslan.

En stark rädsla kan vara ett stort hinder i själva förlossningsstunden och man har sett att kvinnor med en stark rädsla i större utsträckning får förlossningar som upplevs som psykologiskt påfrestande. Det i sig ligger såklart till grund för ökad rädsla inför en eventuell nästa förlossning som en ond cirkel. Det finns alltså goda skäl att söka hjälp och att jobba med rädslan innan förlossningen. Glöm inte att rädsla är en obehaglig känsla, men att den inte är farlig i sig.

Hur många drabbas?

Eftersom förlossningsrädsla mäts på olika vis i olika länder och i olika studier så är det svårt att få fram ett exakt mått på hur många som upplever faktisk förlossningsrädsla, men man beräknar att det brukar röra sig om ungefär var femte gravid. Det är dock viktigt att poängtera att det är vanligt att känna allmän nervositet och oro inför en förlossning, men att förlossningsrädsla ofta rör sig om en starkare skräck som kan komma att påverka livstillvaron i stort. Vissa upplever till och med att de inte kan glädjas åt sin graviditet och somliga väljer till och med bort att skaffa barn då rädslan är så stark. Om du som läser det här känner en stark rädsla inför förlossningen så kom ihåg att du är långt ifrån ensam!

Olika nivåer

Man kan dela in förlossningsrädsla i olika symtom som i sig har olika svårighetsgrad. Nedan följer en beskrivning av förlossningsrädsla i olika svårighetsgrader:

  • Lätt förlossningsrädsla: kan prata om förlossningen utan ångest. Blir lättad och mindre rädd av stöttande samtal och att få ta del av fakta inför förlossningen.

  • Måttlig förlossningsrädsla: får ångest vid samtal om förlossningen. Känner sig överväldigad av rädslan och fastnar ofta i orostankar inför förlossningen. Har negativa föreställningar kring hur utfallet kommer att bli och ofta även förlossningsvården i stort.

  • Svår förlossningsrädsla: undviker att prata om förlossningen samt att läsa om hur en förlossning går till. Har ofta många symtom på psykisk ohälsa så som sömnstörning, ångest, nedstämdhet och koncentrationssvårigheter.

  • Förlossningsfobi: en extremt rädsla som ofta resulterar i undvikande av graviditet eller vaginal förlossning.

Vad kan du göra själv?

Att stundtals i livet känna nervositet, oro eller rädsla är helt normalt. Men det ska inte gå ut över resten av vardagen eller hindra en från att göra eller uppleva saker. Om din förlossningsrädsla är av lätt till måttlig art finns det mycket du kan göra på egen hand för att förbereda dig. Om förlossningsrädslan är svår eller om du lider av förlossningsfobi rekommenderar vi dig att söka professionell hjälp för att hantera svårigheterna.

Om du vill jobba med din förlossningsrädsla på egen hand är ett handfast råd att börja med att söka information och förbereda dig. Gå på alla kurser som erbjuds, läs böcker (vi rekommenderar Gudrun Abascals “Att föda” och Susanna Helis “Föda utan rädsla”) och förbered dig på olika scenarion. Det är bra att vara öppen för att ens plan kan behöva ändras – vi kan trots allt inte förutse exakt hur det kommer att bli, men det kan vara en god idé att skapa en tydlig bild av hur just du skulle vilja ha det. Vad är viktigt för dig? Hur vill du bli bemött av personalen och anhöriga som ska närvara? Finns det någonting som skulle få dig att känna dig mer trygg i situationen?

Skriv gärna ner dina farhågor och förhoppningar och ta upp det med din barnmorska innan förlossningen. Där kan du hjälp att formulera dina önskemål i ett förlossningsbrev som du sedan tar med dig till sjukhuset och låter personalen läsa. Att diskutera med en eventuell partner eller vän kan också vara ett bra sätt att bearbeta rädslan på. Men försök att inte lyssna på alla de omkring dig som har åsikter om vad som är rätt och fel och som har olika skräckhistorier att berätta, förlossningen är din upplevelse och det är viktigt att du känner att du inte gör någonting för andras skull, utan din egen. Det kan vara viktigt att faktiskt säga ifrån när någon säger någonting som gör dig obekväm eller ångestfylld.

Slutligen finns det många bra övningar för oro hämtade från en terapiform som heter ACT (Acceptance and commitment therapy) som du kan prova när oron blir svår och du börjar älta. En populär sådan är till exempel “busschauffören”. Tänk dig att graviditetsresan är en bussfärd och du sitter längst fram som chaufför. På bussen stiger det på olika typer av resenärer, eller tankar. Vissa är trevliga och mysiga, andra obehagliga och skrämmande. Resenärerna kan du inte välja, men du kan välja att fortsätta köra bussen mot slutstationen, förlossningen. Och där får du träffa ditt barn!

Var kan du söka hjälp för förlossningsrädsla?

Om du upplever att oron blir för svår att hantera på egen hand ska du inte behöva sitta ensam med den. Ta upp oron med din barnmorska så kan denne hjälpa dig att komma till en Aurora-mottagning där man jobbar speciellt med förlossningsrädsla. Glöm inte heller att det är fritt fram att byta barnmorska, både innan förlossningen och under förlossningen, om du inte känner dig bekväm eller förstådd. Det bemötande man får är viktigt, och man har sett i studier att även upplevelsen av en svår förlossning kan vara positiv om man har känt sig trygg med vårdpersonalen.

Det finns också särskilda personer som jobbar som doulor, ett slags förlossningsstöd som kan hjälpa dig både att förbereda dig inför förlossningen och även vara på plats när det väl sker.

Slutligen har man också sett att kognitiv beteendeterapi (KBT) kan vara mycket hjälpsamt vid förlossningsrädsla. På Mindler jobbar våra psykologer med KBT och det finns flera med specifik kompetens inom förlossningsrädsla och förlossningsdepression. Vi kan hjälpa dig att utforska och utmana din rädsla samt hantera eventuell tidigare traumatisk förlossning. Du kan boka in dig för ett första bedömningssamtal via appen.