Förlossningsrädsla

Förlossningsrädsla är vad det låter som – en rädsla och oro inför en stundande förlossning. I denna artikel går vi djupare in på förlossningsrädsla och ger tips och råd på vad du som känner rädsla inför en förlossning kan göra för att hantera dina känslor.

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Nedan ser du psykologer hos Mindler som arbetar med Förlossningsrädsla

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är förlossningsrädsla?

Man kan tro att det krävs någon typ av dålig erfarenhet eller trauma som grund till rädsla inför en förlossning, men så är det inte. Däremot är det ofta så att förstföderskor och omföderskor är rädda på olika sätt. Är det första gången man ska föda barn kan det finnas rädsla och oro för den här helt okända situationen, t.ex för att tappa kontrollen, för smärta, för att inte bli sedd och hörd. Har man fött barn tidigare kan en dålig förlossningsupplevelse ligga till grund för rädslan. En stark rädsla som man inte får hjälp att hantera kan också vara negativ för en i själva förlossningsstunden och man har sett att kvinnor med en stark rädsla i större utsträckning får förlossningar som upplevs vara jobbigare. Det i sig ligger ju såklart till grund för att vara räddare inför en eventuell nästa förlossning, som en ond cirkel. Det finns alltså klara poänger med att söka hjälp och att jobba med sin rädsla. Glöm inte att rädsla är en obehaglig känsla, men inte farlig i sig.

Hur många drabbas?

Eftersom förlossningsrädsla mäts på olika vis i olika länder och i olika studier så är det svårt att få fram ett exakt mått på hur många som upplever faktisk förlossningsrädsla, en rädsla som är starkare än nervositet och allmän oro, men en siffra runt 20 procent återkommer. Vad som också kan vara viktigt att veta är att majoriteten av alla blivande föderskor skattar sig som oroliga och rädda, dock inte så starkt att det klassas som just förlossningsrädsla i vårdens mening. Om du som läser det här känner en stark rädsla inför förlossningen så tänk på att du är långt ifrån ensam!

Vad kan du göra själv?

Att stundtals i livet känna nervositet, oro eller rädsla är helt normalt. Men det ska inte gå ut över resten av vardagen eller hindra en från att göra eller uppleva saker. Ett handfast råd är att söka information och förbereda sig, men inte låsa sig vid att förlossningen måste se ut på ett visst sätt. Gå på alla kurser som erbjuds och läs böcker (Gudrun Abascals “Att föda” är grym!) och förbered dig på olika scenarion. Det är bra att vara öppen för att ens plan kan behöva ändras – trots allt kan man inte planera vad ens kropp hittar på, eller hur många platser som finns på just det sjukhus man vill föda på. Lär dig tillsammans med den du vill ha med under förlossningen, så ni båda tar del av samma information. Tänk dig att du förbereder dig inför ett spännande äventyr eller en resa. Skriv ner dina farhågor och dina förhoppningar och ta upp det med din barnmorska innan förlossningen. Men lyssna inte på “alla” omkring dig, glöm inte att de som varit med om de värsta upplevelserna också är de som i störst utsträckning vill berätta.

Det finns bra övningar för oro hämtade från mindfulness och ACT (Acceptance and commitment therapy) som du kan prova när oron blir svår och du börjar älta. Till exempel kan man tänka sig att det finns två reglage hos oss människor – ett som styr hur stark rädsla eller oro vi känner i stunden, och detta reglage går tyvärr inte att styra. Men sedan finns det också ett reglage vi kan påverka som styr hur villiga vi är att uppleva det som sker inom oss.

Ett annat exempel är “Löven på strömmen”, att man tänker sig att ens tankar är löv som flyter förbi i en bäck. Vi kan studera dem, och de dyker upp och försvinner av sig själv. En av mina favoriter är “Busschauffören”- tänk dig att graviditetsresan är en buss och du är dess chaufför. På bussen stiger det på olika typer av resenärer, eller tankar. Vissa är mysiga och välkomna, andra obehagliga och skrämmande. Resenärerna kan du inte välja, men du kan välja att fortsätta köra bussen mot slutstationen, förlossningen. Och där får du träffa ditt barn!

Var kan du söka hjälp för förlossningsrädsla?

Blir oron för svår att hantera själv ska du inte behöva sitta ensam med den. Ta upp alla tankar med din barnmorska och ta dennes hjälp att skriva ett bra förlossningsbrev som du känner dig trygg med. Du kan också få hjälp av barnmorskan att komma till en Aurora-mottagning där man jobbar speciellt med förlossningsrädsla. Det finns också personer som jobbar som doula, födelsesupport. En doula kan vara ett bra stöd att ha med under din förlossning. Man har också sett att KBT kan vara mycket hjälpsamt mot rädsla och oro. Du kan söka KBT online för oro för att jobba vidare med bl.a liknande ACT-övningar som nämndes ovan. Glöm inte heller att det är fritt fram att byta barnmorska, både innan förlossningen och under förlossningen. Det bemötande man får är viktigt, och man har sett i studier att även upplevelsen av en svår förlossning kan vara positiv om man har känt sig trygg med vårdpersonalen.


Senast uppdaterad: 2024-02-02

Författare: Ia Hedberg