Lär dig mer om personlig utveckling

På denna sida kan lära dig mer om personlig utveckling. Mindlers psykologer arbetar på primärvårdsnivå vilket innebär att vi endast får ägna oss åt behandling och förebyggande åtgärder avseende psykisk ohälsa. I vårt uppdrag ingår inte arbete med självutveckling.

Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning. Vi är en del av primärvården vilket innebär att ett samtal med någon av våra psykologer kostar som ett vanligt vårdbesök.

Läs mer om vad som går att behandla hos Mindler.