Personlig utveckling

Att vilja utvecklas som person är alltid positivt, men många gånger kan en behöva vägledning för att lyckas. Hjälpen kan vara genom exempelvis olika övningar eller en coach. Nedan skriver vi om hur du kan utvecklas, hur du sätter upp en utvecklingsplan samt tips/övningar.

Mindlers psykologer kan enbart hjälpa dig med lätt- till medelsvår psykisk ohälsa. Inom detta område ingår inte coaching. Mindlers psykologer är legitimerade och behandlar patienter genom KBT.

Självkänsla Mindler

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

 • Ingen väntetid

 • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad innebär personlig utveckling?

Det är svårt att hitta en exakt definition för personlig utveckling, då meningen varierar från person till person. I grund och botten kan man beskriva självutveckling som en individs fokus att utvecklas till den bästa versionen av sig själv (enligt sitt eget tycke, och inte enligt andras tycke).

Hur vill jag utvecklas som person? 

En del av personlig utveckling handlar om att ta till sig konstruktiv feedback från andra, och många gånger kan önskan att utvecklas komma därifrån. Däremot är det viktigt att du själv ställer dig frågan “hur vill jag utvecklas som person?”. Genuin självutveckling kommer nämligen från dig själv och din inre vilja att bli ett bättre jag - inte utifrån vad andra vill av dig.

Exempel på utvecklingsområden: 

 • Livsstil / Livskvalitet - Förändra ditt sätt att leva eller mål att uppnå bättre livskvalitet. 

 • Hälsa - Öka din hälsa (vikt & motion eller liknande). 

 • Rikedom - Ha ett ekonomiskt mål - ex. Ekonomiskt oberoende. 

 • Karriär - Satsa på en befordran.

 • Skola - Satsa på en viss vidareutbildning.

 • Sport/hobby - Utvecklas inom den sport eller hobby man utövar.

 • Tidshantering - mer tid för nära och kära eller sina barn. 

Vad kan man göra för att utveckla sig själv?

Genom att jobba med olika verktyg och sätta en vision så ökar möjligheten till att utvecklas. För att lyckas med att nå visionen krävs det att du skapar en utvecklingsplan. Om du inte vet exakt på egen hand, så kan du ta hjälp av en coach eller (livscoach).

Nedanför utvecklingsplanen ser du ett exempel på SMARTA-mål, vilket är en form av kortare och enklare version av utvecklingsplan.

Hur gör man en utvecklingsplan?

Utvecklingsplanen ligger som grund för din personliga utveckling, det är ett verktyg som både förenklar men även ökar möjligheten för dig att nå ditt mål. Såhär kan en plan se ut:

Personlig Information

 • Namn:

 • Datum: Självutvärdering

 • Vilka är dina huvudsakliga styrkor?

 • Vilka områden vill du förbättra / utvecklas inom?  Mål

 • Kortsiktiga mål - viktigaste för det kommande året.

 • Långsiktiga mål - viktigaste för de nästa 3-5 åren. Åtgärdsplan

 • Viktigaste stegen för att nå dina mål.

 • När planerar du att uppnå dessa mål. Kompetensutveckling

 • Vilka kompetenser behöver du utveckla?

 • Vilka resurser behöver du (t.ex. kurser, böcker)? Uppföljning

 • Hur utvärderar du din utveckling och mål?

Självutveckling & SMARTA-mål

Exempel: SMARTA-mål för tidshantering & sociala medier.

 • Specifikt: Utveckla bättre tidshantering.

 • Mätbart: Minska tiden jag spenderar på sociala medier till 30 minuter per dag.

 • Accepterat: Använda en app för att spåra och begränsa min användning.

 • Realistiskt: Inom de nästa tre månaderna.

 • Tidsbundet: Granska framsteg varje vecka.

När blir personlig utveckling viktigt?

Innan du börjar ägna dig åt självutveckling så är det viktigt att du tillgodoser dina grundläggande behov. Ett bra tips är att titta på Maslows behovshierarki, som visar på olika behov en människa bör uppnå innan en siktar på att nå andra mål. Grunden i behovshierarkin inkluderar att stilla hunger, sömn, motion och sexuell stimulans. Därefter behövs upplevd trygghet, stabilitet och en känsla av gemenskap - först sedan har du kapacitet att kunna fokusera på din självutveckling. Slutsatsen är alltså att för att du ska ha möjlighet att uppnå dina mål, så behöver du först tillgodose basbehoven. Utan att uppfylla grunden, så kommer du att ha svårare att kunna utvecklas på andra fronter.

Maslows Behovshierarki

Originalkälla: Lattattlara.se

Praktiska övningar & tips

När du vet din vision (vad du vill uppnå), och har satt ett slutmål för din utveckling, då börjar din resa mot självutveckling på riktigt. För att motivationen skall hållas uppe och de mindre delmålen ska nås, så krävs det kontinuerligt jobb med övningar. Vi stolpar upp tre övningar som du kan ha med dig, samt ger tips för dessa.

Obs. Det är viktigt att dokumentera din resa, så att du vet vad som funkar och vad som inte funkar. 

1. Daglig/veckovis dagbok:

Övning:

 • Skriv ner delmål som du har lyckats nå, på vägen mot ditt slutgiltiga mål. Det ska vara små mål (exempelvis: promenerat 1 km per dag eller sparat 100 kr den här veckan).

Tips:

 • Var specifik och jämför: (Exempelvis “Den här veckan promenerade jag 7 km, jämfört med förra veckan då jag promenerade 6 km”.) Du kan då upptäcka framsteg kontinuerligt.

 • Gör det till en rutin att skriva ner det, antingen dagligen eller veckovis. Välj en exakt tid du gör det. Du kan skriva ner på papper, dator eller mobil. 

2. Kunskap & information:

Övning:

 • Skriv ner den information eller kunskap du har tagit till dig för att nå ditt mål. Exempelvis, den här veckan lärde jag mig det här, och det kan jag även ha användning för längre fram.

Tips:

 • Var specifik i vad du exakt tog till dig och i vilken situation du lärde dig detta.

 • Dokumentera informationen genom att jämföra hur du gjorde innan du lärde dig den nya informationen. (Exempelvis, innan sparade jag 100 kr kontant, men nu har jag lärt mig att spara 100 kr i en fond. Det lär gynna mig i det långsiktiga målet.) 

3. Aktivitet för att nå sitt mål:

Övning:

 • Hur aktiv var jag faktiskt för att nå mitt delmål? Våga vara självkritisk! (Exempelvis, tog jag till mig information, dokumenterade jag föregående dagars/veckors prestationer?)-

Tips:

 • Var självkritisk samtidigt som du är snäll mot dig själv. En viktig del av personlig utveckling handlar om att förstå att du inte alltid kan hålla motivationen uppe. 

 • En del av utvecklingen handlar om att vissa veckor inte lyckats uppnå delmålen. Ta till dig och lär dig av detta, med ödmjukhet och självmedkänsla.

 • Har du lyckats nå dina delmål? Fira! En viktig aspekt i att vidmakthålla motivation är också att belöna sig för de mindre segrarna.

Självkänsla & självförtroende för självutveckling

Att bristande eller låg självkänsla eller självförtroende har tyvärr möjlighet att sätta käppar i hjulet för den egna självutvecklingen. Både för att det påverkar hur en formulerar målen, hur en arbetar mot dem samt hur en utvärderar dem efteråt. En person med låg självkänsla riskerar att sätta för höga eller för låga mål, kan ha svårt att hitta en balans i hur högt en presterar och även att feltolka sina resultat. En person med lägre självkänsla kan underskatta sina resultat och inte validera sig själv tillräckligt vid framgång. Med det sagt kan önskan om att öka sin självkänsla vara ett bra fokus för självutveckling. Vet du med dig att du har en låg självkänsla och ser riskerna som kan försvåra din resa, tveka inte att ta hjälp av en coach.

Hur finner du inspiration för personlig utveckling?

För att utveckla sig själv behöver en ofta ta till sig extern information. Alla personer gillar olika sätt att få inspiration eller ta till sig information, följande kan vara:

 • Böcker

 • Youtube

 • Kurser

 • Influencers / bloggare

 • Känd profil inom det du vill utvecklas

 • Gruppmöten med personer som vill utvecklas åt samma håll som dig.