Livscoach

Vad gör en livscoach & hur kan de hjälpa dig? Mindlers psykologer förklarar även hur en livscoach skiljer sig från en psykolog, och vem du bör söka hjälp av. Mindlers psykologer kan enbart hjälpa dig med lätt- till medelsvår psykisk ohälsa. Inom detta område ingår inte coaching. Mindlers psykologer är legitimerade och behandlar patienter genom KBT.

Självkänsla Mindler

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

 • Ingen väntetid

 • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Skillnaden mellan en livscoach och personlig-coach?

Livscoach: Fokuserar på att hjälpa individer att förbättra sitt övergripande liv. De arbetar med att identifiera hinder och skapa strategier för personlig tillväxt.

Personlig Coach: Specialiserar sig på specifika områden som karriär, ledarskap eller hälsa. De är mer målinriktade, hjälper till att uppnå konkreta resultat inom ett specifikt område.

Skillnaden mellan livscoach och psykolog?

Livscoach: Fokuserar på nuet och framtiden, hjälper till att sätta och uppnå mål. De är inte utbildade för att hantera psykiska sjukdomar.

Psykolog (särskilt KBT-psykolog): Utbildad i att förstå och behandla psykiska sjukdomar. Använder vetenskapliga metoder som KBT för att behandla ångest, depression och andra psykiska problem.

Vad gör en livscoach?

En livscoach arbetar med att stödja och vägleda individer i deras personliga och professionella utveckling. De hjälper bland annat till att:

 • Identifiera individens mål: Vad och varför har individen för mål?

 • Utveckla strategier: De skapar handlingsplaner för att uppnå dessa mål. Detta kan inkludera att bryta ner stora mål i mindre, hanterbara steg.

 • Övervinna hinder: Livscoacher hjälper till att identifiera och övervinna de hinder som står i vägen för framgång.

 • Personlig tillväxt: De fokuserar på att främja personlig utveckling och självförståelse.

 • Stöd, motivation & ansvar: Livscoacher erbjuder stöd och motivation samt håller klienter ansvariga för att uppnå sina satta mål.

Viktigt att poängtera är att en livscoach inte är en ersättning för professionell psykologisk hjälp vid psykiska problem, utan då krävs en psykolog. Hos Mindler kan du träffa en legitimerad psykolog, välj psykolog här.

Hur jobbar en livscoach jämfört med en psykolog?

Livscoach:

 • Fokus - Mål och önskad framtid.

 • Metodik - Tekniker i form av motiverande samtal och målsättningsstrategier.

 • Relation - Arbetar sida vid sida med klienten för att uppnå önskade förändringar.

 • Område - Fokuserar på personlig utveckling och de mål som har satts.

Psykolog (särskilt KBT-psykolog):

 • Fokus på psykisk hälsa - Psykologer diagnostiserar och behandlar psykiska sjukdomar och emotionella problem.

 • Metodik - Använder behandlingsmetoder som Kognitiv Beteendeterapi (KBT) för att förändra negativa tankemönster och beteenden.

 • Relation - Medan coach har mål att agera som samarbetspartner, har din psykolog fokus på att behandla olika besvär genom att lära patienten olika strategier och verktyg att hantera sina svårigheter.

 • Område - Fokuserar på att hantera psykiska besvär, såsom ångest, depression, stresshantering.

Sammanfattningsvis - medan en livscoach hjälper individer att navigera och uppnå sina livsmål, erbjuder en psykolog professionell behandling för psykiska problem.

Vem av dessa passar mig bäst att träffa?

Livscoach:

 • Personlig utveckling: När du vill utveckla personliga färdigheter, såsom ledarskap eller tidshantering.

 • Karriär och mål: Om du behöver hjälp med att sätta och uppnå karriärmål eller andra livsmål.

 • Motivation och riktning: När du söker motivation och vägledning för att göra positiva förändringar i ditt liv.

 • Balans i livet: För att hitta en bättre balans mellan arbete och privatliv.

Psykolog:

 • Psykiska problem: Om du upplever ångest, depression, eller andra psykiska problem.

 • Beteendeförändring: När du behöver hjälp med att hantera och förändra negativa beteenden eller tankemönster som skapar ett signifikant lidande i din vardag.

 • Emotionella svårigheter: För att hantera emotionella svårigheter eller problem.

Att välja mellan en livscoach och en psykolog beror på dina specifika behov. Livscoaching är mer inriktad på personlig utveckling och målsättning, medan psykologisk hjälp är lämplig för att hantera psykiska och emotionella problem. Hos Mindler kan du träffa en psykolog utan väntetid. Välj mellan 200+ legitimerade psykologer, det är bara att ladda ner appen för att boka ett samtal.

Hur kan en livscoach hjälpa dig med självkänsla och självförtroende?

En livscoach kan vara en värdefull resurs för att förbättra din självkänsla och ditt självförtroende genom att:

 • Identifiera styrkor: Hjälper dig att känna igen och värdera dina unika styrkor och talanger.

 • Sätta realistiska mål: Hjälpa till att sätta realistiska mål, vilket kan öka din känsla av prestation och förmåga.

 • Utmana negativa tankar: Hjälpa dig att identifiera och utmana negativa självuppfattningar.

 • Framhäva framgångar: Uppmuntrar & fokuserar på att fira dina framgångar, stora som små.

 • Utveckla positiva vanor: Hjälper till att etablera och upprätthålla vanor och rutiner som stärker självkänslan.

Genom att arbeta med en livscoach kan du utveckla en starkare självkänsla och självförtroende, vilket oftast är avgörande för personlig och professionell framgång.