Vad är skillnaden mellan en livscoach och en legitimerad psykolog?

I denna artikel berättar vi om vad coaching innebär. Du kan även läsa om hur coaching skiljer sig emot KBT med en legitimerad psykolog, vilket vi erbjuder på Mindler.

Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning. Vi är en del av primärvården vilket innebär att ett samtal med någon av våra psykologer kostar som ett vanligt vårdbesök.

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100 kr (0 kr vid frikort)
 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)
 • Ingen väntetid
 • Mindler är en del av primärvården

Boka ett möteBoka ett möteBoka ett möte

Din guide till coaching, utveckling och mentorskap

Coaching är en engelsk term som till en början främst användes inom idrotten. Tennis tränaren Timothy Gallway skrev en bok som hette The inner game of tennis (1975) där begreppet coaching fick ett ursprung. Boken som främst riktade sig till tennis spelare fick även uppmärksamhet utanför sporten då Gallway’s tankar kring coaching även kunde appliceras i områden utanför tennisbanan.

Denna sidan ger heltäckande information kring temat coaching, utveckling och mentorskap.

Är du intresserad av att komma i kontakt med en coach? Läs om de olika typerna av coaching som finns längre ner på sidan.

Vad innebär coaching?

Coaching innebär att man får hjälp att utvecklas inom ett specifikt område med hjälp av en så kallad coach. Uppgiften hos en coach är att på ett så effektivt sätt som möjligt tillhandahålla mentala och fysiska tekniker för att nå framgång inom det område som utövaren vill utvecklas inom.

Inom idrotten har coaching funnits under en längre tid och har därför hunnit etablera sig väl. Idag är det vanligt att elitutövare inom idrott har coacher inom flera olika områden för att hjälpa utövaren att prestera på topp. Detta kan vara allt från mental-, kost- och tränings coacher för olika grenar inom idrotten.

På senare år har det även blivit vanligt med coacher inom områden som inte är kopplat till idrott, nedan går vi igenom flera av de vanligaste områdena för dessa typer av coacher.

Vad gör en mental coach?

En mental coach jobbar i stora drag med sådant som kan hålla tillbaka utveckling för klienten.

Med hjälp av en mental coach kan du skapa bättre insikt som bidrar till att du kan ta till dig kunskap som tidigare har kan hållit dig tillbaka från att nå din fulla potential.

Detta sker med olika tekniker, ett arbetssätt för en mental coach kan vara att ställa personliga och specifikt riktade frågor som du själv tidigare ej bemött. Svaren på dessa frågor fungerar som en vägledning för coachen att ge dig mer insikt. Det är viktigt att coachen inte ger svaren på allt utan istället låter dig komma fram till svaren själv då detta bidrar till din mentala utveckling.

Exempel på områden där en mental coach kan hjälpa till:

 • Medvetenhet
 • Inlärning
 • Utveckling
 • Skapa nya vanor
 • Fokus
 • Uppskjutande beteende
 • Perfektionism
 • Självdisciplin
 • Målsättning

Skillnad mellan psykolog och coach

Det är viktigt att poängtera att coacher kan ha vitt skilda utbildningar med varierande kvalitet och omfattning. Coacher har till skillnad från psykologer ingen legitimation och har därmed inte rätt att bedriva psykologisk behandling. Det är en fråga om kompetens och ansvar men också din säkerhet som patient. Se därför alltid till att undersöka vad personen ifråga sitter på för formell kompetens innan du bestämmer dig för vem du ska inleda en kontakt med och i vilket syfte.

Vad vill du uppnå och hur fungerar målsättning?

Målsättning är en av de viktigaste delarna för att uppnå en önskad framgång eller utveckling. Innan man skriver ner sina mål tvingas man reflektera över vad det är man vill uppnå i sitt liv och hur ens ideala framtid ska se ut. Det är just denna handling som skiljer åt människor som lyckas åstadkomma saker och de som inte gör det. När man vet precis vad det är man vill så blir det otroligt mycket lättare att ta sig dit. Problemet många har är att de är osäkra på vad de vill åstadkomma i livet vilket leder till att handlingskraften följer därefter.

Att ta reda på vad man vill är därför en väldigt viktigt del innan man sätter långsiktiga mål. Att veta vad man vill är ett område där en livscoach eller karriärcoach kan hjälpa till med att skapa insikt. Genom att ställa frågor som du inte ställer dig själv kan en livscoach hjälpa dig få insikt inom områden du innan tog föregivet att du kände till.

Hur funkar online coaching?

Om du är intresserad av att utvecklas tillsammans med en coach så behöver du inte känna dig begränsad till din stad. Idag finns det många online coacher inom de flesta områden som du kan etablera kontakt med. Detta är till en stor fördel då antalet erfarna coacher är begränsat.

När du har valt din coach så är  det bra att börja med ett introduktionsmöte där ni går igenom vad du vill få ut och vilka mål du vill uppnå.

Personlig utveckling

Att investera i sig själv och sin personliga utveckling har blivit något av en trend. Personlig utveckling är en livslång process och går ut på att lära och ta till sig nya kunskaper. Den ökande trenden inom självhjälp och personlig utveckling har bidragit till att företagsledare kan anlita allt mer driven och målmedveten personal. Trenden har även bidragit till att fler människor väljer att själva bli egna företagare och satsa på sina drömmar.

Karriärcoach

Om du vill få hjälp med att bli befordrad till en ny tjänst, hitta ett nytt jobb eller helt enkelt få tips på vilka beslut eller karriärsdrag du bör göra eller undvika så kan en karriärcoach hjälpa dig. Många kan ofta känna igen sig i osäkerheten som kan uppstå när det kommer till att ta beslut för karriären, genom att ta hjälp av någon med erfarenhet kan du spara både tid, pengar och onödigt oro.

Livscoach

En livscoach har blivit ett relativt brett begrepp för en coach, idag finns coacher som enbart fokuserar på specifika områden som även en livscoach täcker. I huvudsak när man pratar om en livscoach handlar det om att få hjälp med att nå sin absolut fulla potential och utveckling. Detta kan vara fokuserat inom nischade områden som att identifiera sina grundvärderingar till bredare mål som kan fokusera på att uppnå sin ideala livsstil.

Motivation

Begreppet motivation betyder bokstavligt talat önskan av att vilja göra saker. Det är skillnaden mellan att vakna upp tidigt på morgonen för att få saker gjorda och att lägga sig i soffan för att kolla efter nya serier som går att streama på Netflix. Motivation ligger till grunden för att sätta och nå önskade mål, forskning påvisar att man kan styra över sin egna motivation och självkontroll. Om du känner brist på motivation rekommenderar vi att du lär dig mer om temat för att ändra dina förutsättningar till att öka din motivation.