Coaching

Coaching innebär att en person vägleder, motiverar eller agerar mentor åt en annan person.

Det finns flera typer av coacher - exempelvis: - Mental coach - Livscoach / personlig coach - Motivationscoach - Coach för studier, jobb & idrott - Online coach

Mindlers psykologer kan enbart hjälpa dig med lätt-till medelsvår psykisk ohälsa. Inom detta område ingår inte coaching. Mindlers psykologer är legitimerade och behandlar patienter genom KBT. Coach och psykolog är två olika yrken med olika syften, läs mer nedan.

Terapi hos Mindler

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Definitionen av coaching

Coaching är en engelsk term som till en början främst användes inom idrotten. Tennistränaren Timothy Gallway skrev en bok som hette The inner game of tennis (1975) där begreppet coaching fick ett ursprung [1].

Vad innebär coaching?

Coaching innebär att en person hjälper en annan person att utvecklas inom ett specifikt område. Uppgiften hos en coach är att på ett så effektivt sätt som möjligt tillhandahålla mentala och fysiska tekniker för att nå framgång inom det område som utövaren vill utvecklas inom.

Vilken coach är bra för dig?

Det finns flertal olika coacher. Ibland vet man exakt vilken form av coaching man önskar, exempelvis vid karriär, skola eller idrott. Det finns både coacher som är nischade till en viss inriktning, och coacher som jobbar brett.

Börja med att reflektera kring punkterna nedan för att sätta fingret på vad du faktiskt vill uppnå: 

1. Inom vilket område behöver du coachning? 

2. Vad är ditt syfte eller mål?  2.1. När vill du uppnå målet? 

3. Vilken typ av coach vill du träffa?  3.1 Exempelvis - yngre / äldre, man / kvinna. 

4. Coach på distans (online) eller i person.

Typer av coaching:

Nedan listar vi olika former av coaching eller mentorskap, varav många överlappar och går in i varandra.

Mental coach:

Mentala coacher förväxlas oftast med psykologer, även om de är två vitt skilda yrken. Viktigt att poängtera är att en psykolog är legitimerad, vilket en coach inte är. Hursomhelst så kan en mental coach hjälpa dig oavsett! Mental coach kan hjälpa dig med dina tankar och hjälpa dig att skapa strategier för att exempelvis bli mer koncentrerad och fokuserad.

Personlig coach:

En personlig coach har som mål att lära känna dig och guida dig hur du ska ta dig vidare mot ditt mål. En personlig coach fokuserar på din personliga utveckling, läs mer.

Livscoach

En livscoach har blivit ett relativt brett begrepp för en coach. Huvudsakligen när man pratar om en livscoach handlar det om att få hjälp med att nå sin absolut fulla potential och utveckling. Detta kan vara fokuserat inom nischade områden som att identifiera sina grundvärderingar till bredare mål som kan fokusera på att uppnå sin ideala livsstil.

Motivationscoach

Motivation ligger till grunden för att sätta och nå önskade mål, forskning visar att man kan styra över sin egen motivation och självkontroll. En motivationscoach kan hjälpa dig att förstå var eller när din motivation försvinner, och ge konkreta strategier på hur du kan tackla din motivation för att nå dina mål.

Karriär, skola eller idrottscoach

Dessa är oftast något som man kan behöva hjälp med från en coach, snarare än en psykolog. Vid dessa situationer kan en använda sig av en coach som är inriktad på det mentala, öka personlig utveckling, livshändelser eller helt enkelt motivera dig att nå dina önskade mål.

Online coach

Att välja en coach online kan vara ett bra alternativ för dig som vill ha ett större utbud att välja mellan. Hur du vill träffa och ha kontakt med din coach är helt upp till dig och dina mål.

Källhänvisning:

[1]. The Inner game of winning - Timothy Gallwey - 1975