Mindler » Fakta och råd om psykiska besvär och behandlingsmetoder » Arbetsgivarens ansvar vid psykisk ohälsa

Arbetsgivarens ansvar vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Funderar du på vad arbetsgivaren har för ansvar kring frågor gällande anställdas psykiska hälsa? Läs mer om detta nedan.

Vill ni kunna erbjuda psykologhjälp på er arbetsplats? Med Mindlers företagslösning kan du snabbt och effektivt ge dina anställda tillgång till 200+ företagspsykologer.

Läs mer om vår företagslösning

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

 • Ingen väntetid

 • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vilket ansvar har arbetsgivaren vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen?

I mars 2016 infördes nya föreskrifter gällande organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskrifterna förtydligar vad arbetsgivaren har för ansvar gentemot arbetstagaren. Dessa föreskrifter reglerar arbetsbelastning, arbetsmål, kunskapskrav, arbetstid och kränkande särbehandling.

Arbetsmiljöverket har tagit fram dessa föreskrifter i samråd med arbetsmarknadens parter för att minska ohälsosam arbetsbelastning. Både arbetsmarknaden och arbetslivet är i ständig förändring och det är viktigt att öka kunskapen gällande ohälsa i arbetslivet, för att förebygga ohälsosam arbetsmiljö.

Enligt arbetsmiljölagen är det alla arbetsgivares skyldighet att göra vad som krävs för att förebygga att anställda på arbetsplatsen utsätts för ohälsa eller olycksfall. Det är därför viktigt att arbetsgivaren har en god kommunikation med anställda och att denne ser till att de anställda kan utföra sina arbetsuppgifter utan risker.

En arbetsgivare bör enligt arbetsmiljölagen bland annat göra följande för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen:

 • Vara lyhörd och lyssna på sina anställda.

 • Alltid hålla sig uppdaterad gällande hälsa på arbetsplatsen och hur man kan förebygga stress. 

 • Skapa ett bra socialt klimat. Detta kan exempelvis innebära att arbetsgivaren är tydlig med hur arbetsuppgifter ska göras samt att de fördelas på ett rättvist sätt. 

 • Att arbeta för en gemensam värdegrund, där alla är inkluderade.

 • Erbjuda stöd till anställda om de upplever psykisk ohälsa. 

 • Vara uppmärksam på tecken på psykisk ohälsa. 

 • Stötta arbetsgruppen och minska på stress så mycket som det är möjligt.

Högre risk för ohälsa och psykiska påfrestningar inom vissa yrken

Vissa yrken och arbetsuppgifter innebär en högre risk för ohälsa och psykiskt påfrestande. Det är inte möjligt att förbjuda denna typ av arbetsuppgifter, därför är det också väldigt viktigt att arbetsgivaren arbetar förebyggande för att minska arbetsbelastningen för sina anställda.

Det är därför viktigt att se till att resurserna anpassas till de krav som ställs inom yrket. Om det är högre krav än resurser kan ett exempel vara att arbetsgivaren minskar arbetsmängd och ger möjlighet till återhämtning mellan arbetspass. Detta är särskilt viktigt på yrken som innefattar skiftarbete, nattarbete och långa arbetspass.

Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling av anställda är inte tillåtet och detta ska tydligt presenteras i företagets policy. Det är också viktigt att ha rutiner som tydligt säger hur man ska hantera psykisk ohälsa de gånger som de uppstår. En arbetsgivare har arbetsmiljöansvar och det innebär att denna enligt lag har en skyldighet att aktivt vara delaktig i hur arbetstagarna mår på arbetsplatsen. Det innebär att det är arbetsgivarens ansvar att vidta åtgärder och minska risker för ohälsa på arbetsplatsen samt se till att upprätta en så god arbetsmiljö som möjligt.

Vill ni arbeta preventivt för att förebygga psykisk ohälsa på arbetet? Genom Mindlers företagslösning kan du snabbt och effektivt ge dina anställda tillgång till Ge dina anställda tillgång till 200+ företagspsykologer.

Fyll i formuläret för mer information: