Mindler » Fakta och råd om psykiska besvär och behandlingsmetoder » Förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Vad kan man göra för att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen?

På den här sidan kan du läsa om vad du som arbetsgivare kan göra för att förebygga psykisk ohälsa på din arbetsplats.

Vill ni kunna erbjuda psykolog hjälp på er arbetsplats? Genom Mindlers företagslösning kan du snabbt och effektivt ge dina anställda tillgång till Ge dina anställda tillgång till 200+ företagspsykologer.

Läs mer om vår företagslösning

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Hur kan du förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen?

Som arbetstagare har man inget formellt ansvar när det kommer till arbetsmiljön, men trots det är det viktigt att vara delaktig i samarbetet för att skapa en hälsosam arbetsmiljö. Det är arbetsgivaren som har det högsta ansvaret när det kommer till arbetsmiljön och behöver följa de föreskrifter som finns. Om dessa föreskrifter inte följs så kan detta i värsta fall vara straffbart!

Klara riktlinjer och rutiner!

Om du drabbas av psykisk ohälsa på arbetsplatsen ska det finnas klara riktlinjer och rutiner till hur detta ska hanteras på just din arbetsplats. Men det finns flera saker du själv kan göra för att förebygga psykisk ohälsa på din arbetsplats, bland annat:

  • Hålla dig informerad i hur psykisk ohälsa kan te sig på olika sätt. Vilka som är de tidiga tecknen på att någon inte mår bra till exempel. 

  • Ha en öppen kommunikation med dina kollegor och chefer. 

  • Utnyttja ditt friskvårdsbidrag – många studier visar att motion och fysiska aktiviteter minskar risken för långvarig stress och många sjukdomar. 

  • Engagera dig i arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen.

Om du upplever att någon av dina kollegor mår psykiskt dåligt?

Om du upplever att någon av dina kollegor mår psykiskt dåligt kan det vara svårt att bemöta. Ibland kan det vara svårt att tala med någon direkt om psykiska problem. Det är inte heller alltid så att den psykiska ohälsan är arbetsrelaterad, det kan också vara något i kollegans privatliv som inte är bra. Oavsett orsaken till det psykiska måendet, är det alltid bra att kommunicera och ge stöd.

Var Lyhörd, våga fråga!

Att vara lyhörd och våga fråga, trots att det inte känns bekvämt, kan vara avgörande i längden. Om du inte vågar fråga, så kan det vara en god idé att tala med arbetsgivaren, så att arbetsgivaren kan erbjuda den drabbade anställda stöd och hjälp att må bättre. Att vara lyhörd innebär också att ha ögonen öppna över arbetsfördelningen. Om du märker att någon på din arbetsplats arbetar hårdare och mer än andra, kan detta också vara någon är viktigt att uppmärksamma.

Vill ni kunna erbjuda professionell hjälp till anställda?

Vill ni arbeta preventivt för att förebygga psykisk ohälsa på arbetet? Genom Mindlers företagslösning kan du snabbt och effektivt ge dina anställda tillgång till Ge dina anställda tillgång till 200+ företagspsykologer.

Fyll i formuläret för mer information: