Relationsångest

Man kan jämföra relationsproblem med ett litet skärsår i huden — om du låter det öppna såret vara kan det komma in smuts i det och såret kan bli infekterat och växa. Om du istället ägnar såret uppmärksamhet, rengör och plåstrar om, så kan det istället få läka.

I denna artikel går vi igenom vad relationsångest är för någonting, hur du kan hantera den på egen hand och när du kan behöva professionell hjälp att hantera svårigheterna.

I artikeln utgår vi från ångest specifikt i parrelationer, men besvären kan förstås appliceras även på andra typer av relationer.

thinking web

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

 • Ingen väntetid

 • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är relationsångest?

Ångest brukar beskrivas både som en fysisk reaktion i kroppen — exempelvis att känna obehag, hjärtklappning och en oroskänsla i magen — men också tankemässiga symtom som att oroa sig och att ha svårt att släppa tankar. Relationsångest kan alltså beskrivas som när det som sker i våra relationer leder till ångestreaktioner både i kroppen och tankarna. Ångest kan i sin tur gå ut över andra områden i livet. Man kan till exempel få svårt att sova på natten eller problem med att koncentrera sig på jobbet om dagarna.

Ångest i relationer kan bero på en lång rad olika orsaker och är individuellt för varje person och relation, men det finns återkommande teman som är vanligt förekommande. Ofta kan relationsångest grunda sig i bristande kommunikation, att man inte är överens om hur man vill leva eller någon annan typ av obalans i relationen. Nedan följer en lista med några vanliga källor till ångest i relationer:

 • Bristande kommunikation:

  kommunikationsproblem kan handla om att man ofta hamnar i konflikter om små eller stora saker, att ni missförstår varandra och känner sig anklagad av den andra. Det kan också handla om att ni har olika starka behov; kanske behöver den ena partnern en högre grad av känslomässig kommunikation än den andra. Det kan också vara så att det känns som att ni inte längre har någonting att prata om.

 • Olikheter:

  det är vanligt att par har svårt att acceptera och hantera varandras olikheter. Olikheterna kan till exempel handla om olika syn på föräldraskap, vardagsrutiner, politik eller ekonomi.

 • Bristande tillit:

  det brukar vara svårt att bygga upp tilliten igen när tillitssvårigheter väl rotat sig. Vanliga exempel på händelser som ofta leder till tillitssvårigheter är otrohet och lögner. Det är inte ovanligt att det leder till infekterade konflikter som kan vara svåra att lösa på egen hand.

 • Svartsjuka:

  om den ena partnern lider av svartsjuka kan det leda till stora problem i relationen. I vissa fall associeras svartsjuka till kontrollerande beteenden som är direkt dysfunktionellt och skadligt. Du kan läsa mer om det nedan under “vid våld i nära relationer”.

 • Rädsla att bli lämnad:

  många går runt med en ständig rädsla att bli lämnad av sin partner. Ibland har det förklarliga skäl — kanske har partnern gjort någonting som rättfärdigar denna rädsla till exempel genom att vara otillgänglig känslomässigt eller något form av svek. I andra fall kan rädslan bero på tidigare livserfarenheter som tar sig uttryck i ångest.

 • Att känna sig ensam:

  det kan vara en mycket tung känsla att känna sig ensam i en relation. Kanske känner du att din partner har gett upp, att ni inte anstränger er lika mycket eller att du ensam axlar ett tungt ansvar med hem- och familjeliv.

 • Att tvivla på relationen:

  slutligen är det väldigt vanligt att tvivel i en relation kan orsaka ångest. Ibland har man bara under en kort period funderat på om relationen verkligen är rätt för en och i andra fall kan det ha gått flera år av velande fram och tillbaka. Att ens partner uttrycker osäkerhet på relationen kan också skapa ångest och tvivel hos en själv.

Varför får man ångest i relationer?

Vi människor är sociala varelser och från en evolutionärt perspektiv har det varit livsviktigt att tillhöra en social grupp. Ensam överlevde man helt enkelt inte och att bli avvisad eller utestängd från den sociala gemenskapen ledde till direkt livsfara. Därför är det inte heller konstigt från ett evolutionärt perspektiv att relationer är någonting som är centralt i de flesta människors liv och som vi ägnar en hel del tid åt att bekymra oss över. Man kan alltså säga att relationsångest är något fullständigt naturligt som de flesta av oss någon gång i livet stöter på.

Det finns dock orsakar som gör att somliga har en större benägenhet för ångest i relationer än andra. Ibland kan det röra sig om en större ångestbenägenhet överlag — kanske har du ångestsjukdomar som generaliserad ångest eller tvångssyndrom i din familj och därav en större biologisk sårbarhet. Det kan också röra sig om att du har upplevt händelser i livet som skapat ett mönster av otrygghet i nära relationer, så kallade anknytningssvårigheter. Exempel på sådana händelser kan vara brister i relation till dina föräldrar under uppväxten eller olika typer av relationella trauman.

Hur kan man hantera relationsångest

Somliga svårigheter med ångest i relationer kan hanteras på egen hand med medvetna strategier och andra kan man behöva professionell hjälp för att hantera. Nedan följer några punkter som du kan prova på egen hand.

 • Identifiera källan till ångesten:

  fundera på vad det är som orsakar ångesten. Kanske känner du igen dig i någon av punkterna ovan? Det kan vara hjälpsamt att sätta sig ner med papper och penna och försöka sätta ord på vad som pågår i huvudet. Ofta kan det också hjälpa att prata med någon annan om det, kanske en vän eller släkting.

 • Sätta ord på känslor och behov:

  när du har kommit fram till vad det är som orsakar relationsångesten kan du börja fundera på hur du skulle kunna uttrycka det till din partner. Vad är det du känner? I vilka situationer uppstår känslan? Vad skulle du behöva från din partner för att det ska kännas bättre?

 • Öva på att kommunicera:

  det kan vara svårt att kommunicera om ämnen som i en relation blivit laddade eller kanske till och med infekterade. Ett enkelt knep som kan förbättra kommunikationen är att tala i jag-budskap. Att använda jag-budskap innebär att vi inleder meningar med ordet ”jag” istället för ”du” när vi pratar med någon. Motsatsen är alltså du-budskap, som ofta leder till att den andra intar en försvarsposition vilket gör att kommunikationen blir ineffektiv. Jämför till exempel “jag blir ledsen när du kommer för sent till vår dejt” istället för “du är alltid sen och bryr dig inte om andra människor!”

 • Utgå från dig själv:

  det är vanligt att tänka att om ens partner bara skulle förstå någonting eller ändra på sig så skulle alla problem lösa sig. Problemet är att vi inte kan förändra någon annan, utan bara arbeta med det som vi själva kan styra över — vårt eget beteende. Relationen kan jämföras med en fotbollsplan — det är din uppgift att hantera de problem och svårigheter som finns på din planhalva, men den andra sidan av planen måste din partner ansvara för. Inga problem kommer bli bättre i längden om du på olika sätt kompenserar för din partners potentiella svårigheter. Ibland kan man behöva fundera över om det du får av din partner är tillräckligt eller om det faktiskt vore bättre att avsluta relationen.

Hur kan KBT hjälpa dig?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en behandlingsform som fokuserar på att förändra tankemönster och beteenden. I KBT jobbar man med aktuella problemsituationer som leder till ångest och hittar tillsammans med sin psykolog nya sätt att hantera situationerna på. KBT kan vara hjälpsamt för viss typ av relationsångest, ofta om det gäller mildare ångest och det finns konkreta mål att jobba mot. I somliga fall är det mer lämpligt att tillsammans som par påbörja parterapi, exempelvis via kommunens familjerådgivning. Om besvären är trauma- eller anknytningsrelaterade är det bäst med en behandlingsform som är lämplig för just de besvären.

Hur kan Mindler hjälpa dig?

Under ett bedömningssamtal på Mindler kan våra psykologer hjälpa dig att avgöra vilken typ av relationsångest du lider av och vilken typ av behandling som skulle vara lämplig. På Mindler jobbar vi med individuell KBT som behandlingsform.

Vid våld i nära relationer

Om din relationsångest orsakas av någon form av våld eller förtryck är det viktigt att känna till att det inte är någonting som du bör acceptera eller på något vis ska lära dig att hantera. Att utsätta någon annan för våld är alltid fullständigt oacceptabelt och vi rekommenderar att du lämnar relationen. Våld kan uttrycka sig på olika sätt och kan vara fysiskt, verbalt, psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt. Om du är utsatt för våld i en nära relationen kan du söka stöd anonymt via Kvinnofridslinjen eller via din hemkommuns verksamhet för våldsutsatta.