Spindelfobi - få hjälp via KBT

En av de vanligare fobierna är just spindelfobi, som även kallas för Arachnofobi. Att ha spindelskräck kan vara besvärande då det oftast innebär att rädslan för spindlar kan påverka ens tillvaro eller sätt att leva.

Mindlers psykologer kan hjälpa dig att bota och hantera olika fobier (Spindelfobi/Arachnofobi) genom samtalsterapi och IKBT (självhjälpsprogram).

Fobi & rädsla Mindller

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Nedan ser du psykologer hos Mindler som arbetar med Spindelfobi

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är spindelfobi & Arachnofobi?

Att tycka att spindlar är obehagliga är inget ovanligt. Skillnaden mellan att tycka att spindlar är obehagliga och ren spindelfobi, är att personen som lider av spindelskräck blir så pass påverkad av sin fobi att det påverkar hela personens liv. Det kan vara allt från att undvika att resa, campa, gå i skogen eller andra aktiviteter i miljöer där spindlar kan förekomma.

Att ha fobi för spindlar kan låta som ett trivialt problem för någon som inte är rädd för spindlar. Men för en person som lider av spindelfobi kan det kännas som på liv och död, just på grund av den otroligt stora rädsla de känner för spindlar. Man uppskattar att ungefär 3,5 % av befolkningen i Sverige lider av spindelfobi, vilket gör spindelfobi till en av de absolut vanligaste fobierna.

Vad är en fobi egentligen? – läs mer om fobier här.

Orsak till spindelskräck

Forskare tror att spindelfobi i de allra flesta fall är en del av vår evolutionära historia. Med andra ord så bottnar sig spindelfobi många gånger i en form av överlevnadsinstinkt som är sammankopplad med vår flykt- och kamprespons. Det finns också fall där ett trauma är kopplad till ett eller flera minnen som innefattar spindlar, eller att någon av föräldrarna hade spindelfobi. Sistnämnda leder till att spindelfobin blir till en inlärd rädsla på grund av negativa erfarenheter som skett i barndomen.

Symtom vid spindelfobi

De som lider av spindelskräck kan ha allt från lätta till mer omfattande fysiska symptom på den rädsla som uppstår när de kommer i kontakt med spindlar. Symtomen som är vanliga för spindelfobi varierar i styrka beroende på individen. Det är först när symptomen blir handikappande som man kan klassa spindelfobin som en sjukdom.

Exempel på vanliga symptom för personer som lider av spindelfobi:

  • Hjärtklappning och muntorrhet. 

  • Panikångest och förlamande rädsla. 

  • Darrningar och svettningar. 

  • Tryck över bröstet och en känsla av att inte kunna andas. 

  • Undvikande av platser där spindlar kan finnas.

Symptom på spindelfobi kan förvärras med tiden och det kan även leda till att personen utvecklar andra fobier. Många som har fobier mot spindlar lider vanligtvis av ytterligare fobier, i synnerhet mot krypande insekter.

Behandling vid spindelfobi

Spindelfobi är psykologiskt och kan inte direkt botas med medicin. Eftersom att spindelfobi i de flesta fall tros bero på evolutionära anledningar, kan reaktionerna när man ser en spindel vara djupt etsade. Även om personen rationellt sett kan förstå att spindlar inte är farliga, kan personen ändå inte styra över de panikkänslor som uppstår i kontakt med spindlar.

Det finns några behandlingsmetoder som har visat sig fungera bra mot fobier, och som kan hjälpa den drabbade att skaffa verktyg att hantera sina rädslor. Nedan finner du tre behandlingsmetoder mot spindelfobi som är vanligt förekommande och som visat sig vara effektiva.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är den vanligaste behandlingsformen när det kommer till olika typer av fobier. Med hjälp av en teraput närmar man sig rädslan kring spindlar och möter de känslor som dyker upp. Detta brukar kallas för fobiträning och vid behandlingen så arbetar man med något som kallas för exponering.

Exponering i KBT innebär att personen som lider av spindelfobi exponeras för spindlar i ett kontrollerat möte. Exponeringen genomförs i den takt som är bekvämt för den drabbade och börjar vanligtvis med att personen får titta på bilder och filmer på spindlar och slutligen även får möta livs levande spindlar längre in i behandlingen. Denna metod gör att den drabbade inte känner sig maktlös inför sina känslor, utan lär sig att hantera sin rädsla och komma över sin skräck.

Hypnoterapi

Hypnoterapi är inte lika vanligt i den primära vården ännu, men kommer med största sannolikhet bli mer och mer vanlig då det visat sig vara väldigt effektivt mot fobier. Eftersom att vårt medvetande är uppdelat i olika delar, där den rationella delen som vi vanligtvis opererar från, enbart består av 5 %. Resterande 95 % är vårt undermedvetna sinne, som är mer kopplat till våra känslor.

I hypnoterapi hjälper terapeuten den drabbade att komma ner i ett djupt avslappnat tillstånd (theta hjärnvågor) där man öppnar upp det undermedvetna sinnet och släpper taget om det rationella. På detta sätt kan terapeuten leda patienten till det underliggande minnet som orsakar den starka rädslan och frigöra känslan.

Genom att komma åt kärnan till rädslan kan terapeuten insinuera andra sinnesstämningar i association till spindlar och skapa ett nytt minne. När personen sedan möter spindlar triggas inte längre samma känslor igång och det är då enklare att ändra sina känslo- och beteendemönster relaterade till rädslan för spindlar.

NLP

NLP är en förkortning för Neurolingvistisk Programmering och är en beteendepsykologisk modell.

Neuro: hänvisar till hjärnan och sinnet.

Lingvistisk: hänvisar till hur våra sinnen och kroppstillstånd avslöjar sig i både språk och icke verbal kommunikation.

Programmering: hänvisar till vår förmåga att kunna förändra sinnes- och kroppstillstånd.

NLP och hypnoterapi går lite hand i hand och har liknande grundstenar. Båda bygger på att vi är känslomässiga varelser som styrs av underliggande programmeringar. I NLP så använder man metoder som härleder till inre kommunikation med hjälp av bilder, ljus, ljud och sensationer.

NLP hjälper till att lugna nervsystemet och är en effektiv metod mot spindelfobi, eftersom att det hjälper den drabbade att bli mer närvarande och i kontakt med sina känslor. Ofta använder man sig då av en metod som kallas för “tapping”. Detta innebär att man knackar på vissa punkter på kroppen för att trigga amygdalas larmfunktion, för att avaktivera flykt- och kamp reaktionerna.

Spindelfobi – vad kan du själv göra?

Om du av någon anledning inte kan eller vill söka hjälp, finns det sätt du själv kan försöka göra dig fri från din spindelfobi. Eftersom att spindelfobi och de känslor som kan uppkomma i kontakt med spindlar innebär att du får en känslomässig reaktion som är svår att kontrollera, kan du enkelt använda dig av liknande metoder som om du skulle ha gått i terapi.

Ett exempel kan vara exponering som du när du söker hjälp för spindelfobi via KBT får genomföra. I exponering så väljer man att under kontrollerade former möta det man är rädd för. Genom att möta det du är rädd för kan du lära dig att inte få en lika stark känslomässig reaktion i mötet med spindlar. Även om det inte leder till att din spindelfobi försvinner helt, kan det hjälpa dig att inte begränsa ditt liv lika mycket.

Att öva på Mindfulness och vara närvarande där du observerar och analyserar vad du känner, snarare än att du låter känslorna styra dig, medför att du med tiden lär dig att inte bli lika styrd av din rädsla. Om du har så pass stora problem med din spindelfobi att det påverkar din vardag kan det vara så att du behöver hjälp på traven att bearbeta din rädsla.