Psykopati

Mindlers psykologer guidar dig igenom psykopati och kännetecken för en psykopat.

Mindler har inte möjlighet att behandla psykopati, vi hänvisar till psykiatrin. Läs mer om vad Mindler kan hjälpa dig med.

Om du har en relation med en psykopat som påverkar dig negativt, så kan du söka hjälp för medberoende här.

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Psykopati – vad är det?

Psykopati är ingen satt diagnos, utan det kan ses mer som ett personlighetsdrag. Det närmaste vi kommer en diagnos i kliniska sammanhang är diagnosen antisocialt personlighetssyndrom, men forskning visar att den diagnosen bara överlappar delvis med personlighetsdraget psykopati. Strax under 4% av svenska befolkningen beräknas kunna diagnostiseras med antisocialt personlighetssyndrom medan färre, strax under 1% av svenska befolkningen beräknas ha personlighetsdraget psykopati.

Hur är en psykopat – och hur kan de agera?

Forskning visar att personer med personlighetsdraget ofta har neurokognitiva nedsättningar vad gäller känslomässig lyhördhet, förstärkningsbaserat beslutsfattande och uppmärksamhet. En person med psykopatiska drag kan helt sakna eller har brist på affektiv empati. Hen kan däremot ha en förmåga till kognitiv empati, vilket kan göra de här personerna är skickliga på att läsa av andra människor och därmed till framgångsrika i att manipulera andra.

Kriterier & kännetecken för en psykopat:

• Avsaknad av affektiv empati • Manipulativ

• Behov av stimulation (blir lätt uttråkad)

• Dålig kontroll över sitt egna beteende

• Impulsivitet

• Avsaknad av skuld och ånger

• Charmig och karismatisk • Ljuger ofta

• Ytliga relationer och promiskuöst sexuellt beteende

• Oförmåga att ta ansvar för sina handlingar

• Grandios självuppfattning

• Avsaknad av realistiska framtida mål

• Ungdomsbrottslighet och tidiga beteendeproblem

Relation med en psykopat (medberoende)

Psykopater har som regel svårt att bibehålla nära relationer till andra. Att försöka vara i en nära relation med en psykopat kan bli väldigt ansträngande, eftersom psykopaten saknar förmågan att känna djupa känslor och känslomässig empati. Om du upplever att någon du inlett en relation med verkar uppvisa sådana drag som beskrivits i den här texten gör du bäst i att snabbt avbryta kontakten.

De dränerar ofta sina partners på energi och väljer ofta empatiska människor som en kontrast till sig själva. Genom att välja en empatisk person är det enklare för psykopaten att manipulera och kontrollera personen känslomässigt.

Om relationen redan är etablerad är det vanligt att det är svårt att lämna då personer med personlighetsdraget psykopati kan vara manipulerande och kontrollerande. Om du upplever att du har svårt att avsluta en destruktiv relation bör du söka hjälp hos din omgivning för att kunna få stöd att ta dig ut ur relationen. Om du upplever psykisk ohälsa utifrån vad du blivit utsatt för i relationen och behöver komma i kontakt med en psykolog kan du ladda ner vår app och boka en bedömningstid med en av våra psykologer.

Läs mer om medberoende och få hjälp.

Att söka hjälp som psykopat

Personer med personlighetsdraget psykopati upplever ofta inte själva att det är något fel på dem. Därför kan det vara bra som anhörig eller närstående att visa kännetecknen för en psykopat, så blir det mer svart på vitt att den drabbade personen kan behöva söka hjälp.

Narcissism, sociopati och samsjuklighet

I vardagssamtal kan begreppen narcissism och sociopati användas som synonymer till psykopati. Sociopati är inget uttryck som förekommer i nutida forskning, definitionen har varierat mellan åren och begreppet förstås bäst som populärvetenskapligt. Narcissistiskt personlighetssyndrom är en diagnos som innebär ett stort behov av att hävda sig själv, en mycket överdriven självbild och en brist på medkänsla inför andra människor. En person med diagnosen tror sig ofta ha stora talanger och fantiserar om stor framgång, makt, skönhet, och status. Hen förväntar sig beundran från andra, kan upplevas som arrogant och utnyttjar ofta andra för sina egna behov. Det här innebär att det finns viss överlappning mellan personlighetsdraget psykopati och diagnosen narcissistiskt personlighetssyndrom.

Orsak till personlighetsdraget psykopati?

Personlighetsdraget psykopati uppstår som en samverkan mellan arv och miljö. Forskarna ser hur det finns genetiska riskfaktorer som är medfödda och som ärvs i generationer, men också hur en persons uppväxtmiljö har en stor påverkan.

Barn som har en hög risk att utveckla personlighetsdraget psykopati är orädda, har svårigheter med impulskontroll och med emotionell empati. Andra riskfaktorer är att barnet är hårdhänt eller våldsamt med andra barn eller djur, eller att hen på olika sätt har svårt att bete sig positivt med andra.

Behandlingsmetoder för psykopati

Personer med personlighetsdraget psykopati upplever ofta inte själva att det är något fel på dem. Därför söker de sig inte till behandling för att försöka uppnå förändring vilket innebär att personlighetsdraget ofta är stabilt.

Det finns studier med lovande resultat när behandlingen inriktats på de neurokognitiva funktionsnedsättningarna som hänger ihop med personlighetsdraget psykopati. Det finns många behandlingsmetoder inom psykologi som är till hjälp för beteendeförändringar som då skulle kunna kunna bli aktuella.

Forskning visar att insatser baserade på KBT riktade mot föräldrar som har barn i tonåren som uppvisar behov av stöd i att bete sig varmt och vänligt mot andra kan vara en värdefull förebyggande insats (men det är viktigt att tänka på att de flesta barn som uppvisar svårigheter i social kontakt med andra inte utvecklar personlighetsdraget psykopati). Generellt visar forskningen att det är extra viktigt att arbeta med positiv förstärkning och helt undvika bestraffning i uppfostran av barn som uppvisar beteendeproblem.