Mindler » Fakta och råd om psykiska besvär och behandlingsmetoder » Vanligaste orsakerna till psykisk ohälsa på arbetet

Vilka är de vanligaste orsakerna till psykisk ohälsa på arbetet

På den här sidan kan du läsa om de vanligaste orsakerna till psykisk ohälsa på arbetet och vad man kan göra för att förebygga dem.

Vill ni kunna erbjuda psykolog hjälp på er arbetsplats? Genom Mindlers företagslösning kan du snabbt och effektivt ge dina anställda tillgång till Ge dina anställda tillgång till 200+ företagspsykologer.

Läs mer om vår företagslösning

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

 • Ingen väntetid

 • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Det finns flera orsaker bakom psykisk ohälsa på arbetsplatser. Undersökningar har visat på att den sociala och psykiska arbetsmiljön är minst lika viktig som den fysiska. De absolut vanligaste orsakerna till att anställda upplever ohälsa på arbetsplatsen är bland annat följande:

 • Ohälsosam och hög arbetsbelastning. 

 • Kränkande särbehandling.

 • Problem i sociala samspel.

 • Mobbning på arbetsplatsen. 

 • Hot och våld (Detaljhandeln är särskilt utsatt inom detta område). 

 • Sexuella trakasserier.

 • Beroende och missbruk. 

 • Sömnsvårigheter.

 • Konflikter.

 • Stress.

Psykisk ohälsa på arbetsplatsen är idag ett stort problem och ökar hela tiden. Idag är det uppskattningsvis ca 40 % av sjukskrivningskostnaderna som går direkt till sjukskrivning för psykisk ohälsa.

1 miljon svenskar lider idag av psykisk ohälsa och varannan person drabbas av psykisk ohälsa någon gång under sitt liv. Det är därför väldigt viktigt att göra förebyggande arbete på arbetsplatserna för att minska på den psykiska ohälsan.

Begreppet psykisk ohälsa är ett samlingsnamn som innebär att den drabbade mår dåligt på insidan. Det är därför inte alltid direkt synligt att någon mår dåligt utåt sett och också en av anledningarna till varför det är så viktigt att ha förebyggande rutiner på arbetsplatsen som minskar riskerna att drabbas av psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Det finns flera saker man kan göra på arbetsplatsen för att förebygga psykisk ohälsa, där de absolut viktigaste punkterna är kommunikation och lyhördhet. Det innebär att man har ett öppet samtalsklimat, där anställda känner sig trygga med att berätta om något är fel. Det finns flertalet studier som pekar på att de arbetsplatser som har bra psykisk hälsa bland medarbetarna alla har en öppen, tillåtande kommunikation där alla är lika delaktiga.

Det är också viktigt att vara uppmärksam efter tidiga tecken på psykisk ohälsa, för att förebygga riskerna för sjukskrivningar. Många psykiska problem börjar med mindre tecken som med tiden kan växa sig starkare och bli allt tydligare. Ett av de vanligaste tecknen är om den drabbade börjar ha en hög sjukfrånvaro. Det kan därför vara en god idé att kartlägga den psykosociala arbetsmiljön för att skapa ett så gott socialt klimat för de anställda som möjligt.

Motion är också något som kan förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Många arbetsplatser är stillasittande kontorsarbeten. Att de anställda utnyttjar sitt friskvårdsbidrag eller får möjlighet att utföra någon form av fysisk aktivitet på arbetstid har visat sig både motverka stress och minska riskerna för många sjukdomar. Att ta hjälp av företagshälsan är ett bra sätt att arbeta förebyggande mot ohälsosamma arbetsförhållande.

Vill ni arbeta preventivt för att förebygga psykisk ohälsa på arbetet? Genom Mindlers företagslösning kan du snabbt och effektivt ge dina anställda tillgång till Ge dina anställda tillgång till 200+ företagspsykologer.

Fyll i formuläret för mer information: