Remiss för psykologtid

Läs mer nedan om hur man går tillväga för att få en remiss till en psykolog.

Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning. Vi är en del av primärvården vilket innebär att ett samtal med någon av våra psykologer kostar som ett vanligt vårdbesök.

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100 kr (0 kr vid frikort)
  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)
  • Ingen väntetid
  • Mindler är en del av primärvården

Boka ett möteBoka ett möteBoka ett möte

Hur du får remiss till en psykolog via din vårdcentral

Visste du att alla vårdcentraler i Sverige ska erbjuda psykologhjälp? Sådan är lagen men inte nödvändigtvis verkligheten

Många som aldrig har träffat en psykolog tidigare har uppfattningen att ”det är något som bara rika människor gör” men detta är något som inte alls speglar verkligheten. Terapi vid psykisk ohälsa är något som ska vara tillgängligt för alla i Sverige. Vi bor i ett land där sjukvården ska vara tillgänglig för alla och lika självklart som att du kan få vård när du bryter ett ben eller på något sätt har problem med din fysiska hälsa så ska vården gällande psykisk hälsa fungera på exakt samma sätt. Faktum är att den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i Sverige är just psykiska problem och en stor orsak till detta är att människor inte kan, vill, vet eller tror att de kan få hjälp.

Hur fungerar det med remiss till psykolog

En vårdcentral ska ha tillgång till psykologhjälp för den som söker hjälp för bland annat olika problem relaterade till depression, ångest och stress m.fl. Många vårdcentraler saknar anställda psykologer och har därför ofta ett samarbete med en privatpraktiserande psykolog.

Detta innebär:
1. Att du först behöver söka hjälp hos vårdcentral.
2. En läkare gör en bedömning för dina besvär.
3. Vid behov ger läkaren dig en remiss för att träffa psykolog på en privatmottagning.

Du skulle alltså kunna söka dig direkt till den privata mottagningen men det skulle innebära att du får betala ”fullt pris”. En psykologtimme hos en privatpraktiserande psykolog ligger i regel på mellan 900-1500 kronor. Om du går genom din vårdcentral så innebär detta att priset för att träffa en psykolog är den vanliga patientavgiften som du får betala när du söker vård offentligt. Patientavgiften varierar lite mellan olika landsting, som ett exempel så är kostnaden 100kr för ett patientbesök i Stockholm.

Fördelen med att vända dig till vårdcentralen är alltså att du inte behöver betala ett så högt pris men nackdelen är att det kan kännas krångligt att behöva gå via vårdcentralen samt att du oftast inte får välja vem du ska prata med och att det kan ta tid innan du får hjälp.

Att träffa en psykolog hos en vårdcentral

Som du kanske redan vet råder det en brist på psykologer hos vårdcentralerna runt om i landet och på många håll finns det inga psykologer överhuvudtaget. Faktum är att så mycket som en tredjedel av landets vårdcentraler helt saknar tillgång till psykolog, det finns alltså inte ens ett samarbete med en privatpraktiserande mottagning.  Att lösa detta problem var en av grundtankarna bakom att vi startade Mindler, det vill säga problemet att ”var någonstans i Sverige du bor bestämmer om du överhuvudtaget får någon vård för din psykisk hälsa”. Och hos de vårdcentraler som har tillgång till psykolog är det ofta flera månaders väntetid.

Digital och rättvis vård utan remiss

Problemet som är beskrivet ovan innebär alltså att vården gällande psykisk ohälsa i Sverige inte är rättvis och jämlik. Du får inte samma vård om du bor på någon liten ort i norra Sverige som om du skulle bo i Stockholm, men detta är något som vi på Mindler håller på att förändra. Vi har över 300 psykologer, se alla här. Samtliga psykologer på Mindler är anslutna via oss till landstinget. Detta innebär att du fritt kan välja mellan ett stort urval av psykologer med bred kompetens. Du träffar dem via vanlig landstingstaxa och helt utan väntetid. Du behöver inte heller någon remiss. Det är bara att ladda hem appen och boka ett videobesök. Det kostar alltid normal patientavgift tills att du har nått gränsen för frikort, då är det kostnadsfritt.

Vårt uppdrag ligger på primärvårdsnivå

Mindlers uppdrag ligger på primärvårdsnivå. Detta innebär att att vi behandlar lätta till medelsvåra fall av psykisk ohälsa. Vad innebär då detta? När det kommer till psykisk ohälsa finns det ingen självklar skiljelinje utan gränsen dras av psykologen som tar hänsyn till flertalet aspekter. När du bokar med Mindler får du först göra ett så kallat bedömningssamtal där psykologen bedömer om det som du söker för ligger innanför gränsen för det vi kan behandla och om digital vård lämpar sig i det specifika fallet.

Det vi däremot kan säga är att du inte kan söka hjälp hos Mindler i självutvecklande föremål. Vi kan inte heller behandla tyngre psykiatrisk problematik. I dessa fall hänvisar vi dig till att söka dig direkt till psykiatrin eller hänvisar dig till att be om att få en remiss dit via läkare på din fysiska vårdcentral. Graden av psykisk ohälsa i kombination med andra betydande aspekter kräver olika typer av insatser och uppföljning, varför vården gör en skiljelinje mellan specialistvård och primärvård.

Senast uppdaterad: 2023.04.28

Författare: Felix Lundevall