Mindler » Fakta och råd om psykiska besvär och behandlingsmetoder » Hur man gör för att få en remiss till psykolog

Remiss för psykologtid

Läs mer nedan om hur man går tillväga för att få en remiss till en psykolog.

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Hur fungerar det med remiss till psykolog

En remiss skickas från en mottagning till en annan mottagning, som ett “recept” på att få träffa en psykolog. En remiss kan du exempelvis få genom vårdcentralen, via barnmorskemottagningen eller annan mottagning där behovet av psykologhjälp blir tydligt men där det inte finns psykolog på plats. Remiss skickas då till den psykologmottagning där du bedöms få bäst vård. Till vissa instanser kan du själv göra en egenremiss, vilket även kallas egenanmälan eller egen vårdbegäran. Detta gör du genom att själv ringa in till mottagningen och begära en första tid för bedömning. För vissa mottagningar går detta att göra digitalt.

Vård för psykisk ohälsa borde vara tillgängligt för alla

Visste du att alla vårdcentraler i Sverige ska erbjuda psykologhjälp? 

Terapi vid psykisk ohälsa är något som ska vara tillgängligt för alla i Sverige. Vi bor i ett land där sjukvården ska vara tillgänglig för alla och lika självklart som att du kan få vård när du bryter ett ben eller på något sätt har problem med din fysiska hälsa så ska vården gällande psykisk hälsa fungera på exakt samma sätt. Faktum är att den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i Sverige idag är just psykisk ohälsa. En stor orsak till detta är att människor inte kan, vill, vet eller tror att de kan få hjälp.

Brist på psykologer på vårdcentraler runt om i landet

Som beskrivet ovan så råder det brist på psykologer hos vårdcentralerna runt om i landet och på vissa håll finns det inga psykologer över huvud taget [1]. Detta har försvårat möjligheten till tillgänglig vård något enormt, då patienter med psykisk ohälsa har fått stå i långa vårdköer och i vissa områden inte haft tillgång till en psykolog. Detta har varit en av grundskälen till att Mindler startade - att kunna erbjuda tillgänglig vård till ett rimligt pris, var du än bor i Sverige.

Digital och rättvis vård utan remiss

Problemet som är beskrivet ovan innebär alltså att vården för psykisk ohälsa i Sverige inte är rättvis och jämlik. Du får inte samma vård om du bor på någon liten ort i norra Sverige som om du skulle bo i en större stad exempelvis Stockholm.  På Mindler kan du boka psykologtid, oavsett var i Sverige du bor. Vi har 200+ legitimerade psykologer (se alla här) och samtliga är anslutna till oss via regionen. Detta innebär att du fritt kan välja mellan ett stort urval av psykologer med bred kompetens, betalar regionstaxa och kan få en tid utan väntetid. Du behöver inte heller någon remiss - du bokar ett videobesök direkt via appen. Det kostar alltid normal patientavgift tills att du har nått gränsen för frikort, då är det kostnadsfritt.

Mindlers uppdrag ligger på primärvårdsnivå

Mindlers uppdrag ligger på primärvårdsnivå. Detta innebär att att vi behandlar lätta till medelsvåra fall av psykisk ohälsa. När du bokar med Mindler får du först ha ett så kallat bedömningssamtal där psykologen bedömer om det som du söker för ligger innanför gränsen för det vi kan behandla och om digital vård lämpar sig i det specifika fallet. Bedömningen görs alltid för din skull - för att du ska få den vård som bäst går i linje med ditt vårdbehov.

För att få hjälp hos Mindler så krävs det att du uppfyller symtom på psykisk ohälsa. Vi kan däremot inte behandla tyngre psykiatrisk problematik, då detta kräver en mer omfattande och fysisk vårdinsats. I dessa fall hänvisar vi dig till att söka dig direkt till psykiatrin via egenremiss, eller genom att få en remiss dit via en läkare på din fysiska vårdcentral. Graden av psykisk ohälsa i kombination med andra betydande aspekter kräver olika typer av insatser och uppföljning, är vad som utgör skillnaden mellan specialistvård och primärvård. Läs mer här om vilka patienter som kan få hjälp hos oss på Mindler.

Källhänvisning:

[1]. 19 av 21 regioner har brist på psykologer - Dagensmedicin.se (03/08/2023)


Senast uppdaterad: 2023-11-16

Granskad av: Mindlers psykologer