Hur gör man för att få träffa en psykolog via landstinget?

en här artikeln förklarar hur det fungerar att träffa en psykolog via sin region (Region har ersatt ordet landsting.)

Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning. Vi är en del av primärvården vilket innebär att ett samtal med någon av våra psykologer kostar som ett vanligt vårdbesök.