Mindler » Fakta och råd om psykiska besvär och behandlingsmetoder » Vart kan du vända dig för billig terapi?

Gratis, billigare eller dyr terapi - vad passar dig?

Alla förtjänar möjligheten till terapi!

… men det kan vara väldigt dyrt att gå privat. För dig som söker möjlighet till billig terapi så finns det mindre kostsamma alternativ.

helping

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad kostar det att gå i terapi?

Det finns många alternativ till bra terapi som är lika effektivt som att gå till en privat psykolog. I slutändan är det relationen till din psykolog och hens expertis som spelar roll för ditt mående. Därför finns det inget bestämt alternativ för dig vad som kan fungera; det kan vara en legitimerad psykolog likväl som en vän eller familjemedlem som hjälper dig. 

För att sätta ett perspektiv på kostnader:

  • Privat psykolog: 1200-1500 kr/session. 

  • Primärvårdspsykolog: 100-250 kr/session (beroende på region)

Erbjuder Mindler billig terapi?

Hos Mindler får du fritt välja bland våra legitimerade primärvårdspsykologer. Det kostar 100 kr och då råder även högkostnadsskydd, vilket innebär att när du betalat en viss summa så blir din terapi gratis (en begränsad period). Detta gäller oavsett vilken region du tillhör. Du behöver inte heller remiss från din vårdcentral - det är bara att ladda hem appen nedan och boka ett besök för onlineterapi.

Se de språk som våra psykologer behandlar på.

Att gå i terapi behöver inte vara dyrt

Många som vill gå i terapi är oroliga över prislappen, men att söka psykologisk hjälp behöver inte nödvändigtvis bli en dyr historia. För dig som är osäker på var du kan vända dig, så har vi här samlat ett antal billiga alternativ för dig som vill gå i terapi.

Vårdcentral

För dig som inte vill lägga ned en förmögenhet på din terapi går det att vända dig till din vårdcentral. Väntetiden varierar beroende på var i landet du befinner dig. Priset för att träffa en psykolog via din vårdcentral varierar beroende på vilken region som du tillhör. Om du söker hjälp via din vårdcentral gäller även högkostnadsskyddet. Vissa vårdcentraler saknar anställda psykologer men det är vanligt att de samarbetar med privata mottagningar.

Ungdomsmottagning

Ett alternativ för dig som vill ha terapi gratis är att besöka en ungdomsmottagning. Detta kräver dock att du är under 25 år (i de flesta fall). På Ungdomsmottagningar kan det arbeta både psykologer och kuratorer.

Studenthälsan

Många universitet erbjuder sina studenter möjligheten att gå till en psykolog. Även detta alternativ är kostnadsfritt men studenthälsan erbjuder oftast endast en kortare psykoterapeutisk samtalskontakt.

Religiösa samfund

Ett annat alternativ för dig som vill gå i terapi gratis är att söka dig till Svenska Kyrkan (även andra religiösa samfund erbjuder samtalsterapi). Där kan du träffa en diakon för ett terapeutiskt samtal.

Digital terapi med Mindler

Att träffa en psykolog digitalt genom Mindler är ett alternativ för dig som vill gå i digital kognitiv beteendeterapi. En session kostar i dagsläget 100kr och är gratis om du har frikort. Hos oss får du videobesök med din psykolog samt arbeta med IKBT kostnadsfritt mellan dina psykologbesök.


Senast uppdaterad: 2023-11-16

Granskad av: Mindlers psykologer