Billig terapi

Här ger vi förslag på vart du kan vända dig för terapi som inte kostar så mycket, men som fortfarande är lika effektiv som annan terapi.

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100 kr (0 kr vid frikort)
  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)
  • Tid inom 24h
  • Mindler är en del av primärvården

Boka ett möteBoka ett möteBoka ett möte

Vart kan du vända dig för billig terapi?

Kom ihåg att du alltid kan träffa en legitimerad psykolog för vanlig patientavgift hos Mindler. Detta gäller oavsett vilket landsting du tillhör. Ingen remiss från din vårdcentral krävs. Det är bara att ladda hem appen nedan och boka ett besök för onlineterapi.

Att gå i terapi behöver inte vara dyrt

Många som vill gå i terapi är oroliga över prislappen men att söka psykologisk hjälp behöver inte nödvändigtvis bli en dyr historia. För dig som är osäker på vart du kan vända dig har vi här samlat ett antal billiga alternativ för dig som vill gå i terapi.

Genom din vårdcentral

För dig som inte vill lägga ned en förmögenhet på din terapi går det att vända dig till din vårdcentral. Detta är ett alternativ gentemot privata mottagningar men det är inte alltid som du kan få hjälp genom din vårdcentral och ofta är det lång väntetid. Väntetiden varierar dock beroende på vart i landet du befinner dig. Priset för att träffa en psykolog via din vårdcentral varierar beroende på vilket landsting som du tillhör men i Stockholm är patientavgiften 100 kronor. Om du söker hjälp via din vårdcentral gäller även högkostnadsskyddet. Många vårdcentraler saknar anställda psykologer men det är vanligt att de samarbetar med privata mottagningar.

Psykiatrisk öppenvård

Om du är över 18 år kan du söka hjälp via den psykiatriska öppenvårdsmottagningen. Väntetiden för att träffa någon via den psykiatriska öppenvården varierar. I de flesta fall behöver du ingen remiss från din vårdcentral för att få hjälp här och du får träffa någon till landstingstaxa. På dessa mottagningar arbetar psykologer, psykoterapeuter kuratorer, sjuksköterskor och psykiatriker.

Barn och ungdomspsykiatrin – BUP

För dig som är under 18 går det att vända sig till barn och ungdomspsykiatrin för att få hjälp. BUP erbjuder behandling och stöd för barn och ungdomar med psykiska problem. Terapi genom BUP är kostnadsfritt.

Ungdomsmottagning

Ett alternativ för dig som vill ha terapi gratis är att besöka en ungdomsmottagning. Detta kräver dock att du är under 25 år (i de flesta fall). Oftast får du hjälp av en kurator när du söker dig till ungdomsmottagningen.

Studenthälsan

Många universitet erbjuder sina studenter möjligheten att gå till en psykolog. Även detta alternativ är kostnadsfritt men studenthälsan erbjuder oftast endast en kortare psykoterapeutisk samtalskontakt.

Religiösa samfund

Ett annat alternativ för dig som vill gå i terapi gratis är att söka dig till svenska kyrkan (även andra religiösa samfund erbjuder samtalsterapi). Där kan du träffa en diakon för ett terapeutiskt samtal.

Online med Mindler

Att träffa en psykolog online genom Mindler är ett alternativ för dig som vill gå i kognitiv beteendeterapi online. Genom Mindler får du alltså träffa en psykolog genom ditt landsting och detta sker genom ett videosamtal i vår app. Detta är anledningen till att du endast betalar patientavgift och om du har frikort är det kostnadsfritt.

Senast uppdaterad: 2023.03.09

Författare: Felix Lundevall

Granskad av: Mindlers psykologer