Metakognitiv terapi (MCT)

Om du har känt dig fast i oro och negativa tankegångar, kan metakognitiv terapi vara till nytta för att öka lugn och balans i ditt liv. Genom denna metod kan du få hjälp med att tänka sunt kring ditt tänkande. I den här artikeln guidar Mindlers psykologer dig igenom terapimetoden MCT (metakognitiv terapi).

Hjälp vid psykisk ohälsa

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är metakognitiv terapi

Begreppet metakognition brukar beskrivas som processen att tänka kring sitt tänkande. I metakognitiv terapi utnyttjas denna förmåga, som exempel: föreställ dig att du är en utforskare i ditt eget sinne - Metakognitiv terapi (MCT) är då din kompass och guide i utforskandet. Istället för att fastna i en virvel av oro och negativa tankar, lär MCT dig att betrakta dem på ett nytt sätt, som en observatör snarare än en deltagare.

De forskare som utvecklade MCT i mitten på 90-talet betonar begreppet Cognitive Attentional Syndrome (CAS), som beskriver de tankemönster som kan leda till psykisk ohälsa. Målet med terapin är att enklare styra tankeprocesser och uppmärksamhet (cognitive attention) för att bryta negativa tankemönster. Genom att lära sig att hantera sina tankar på ett mer konstruktivt sätt kan människor uppleva en minskning av sina symtom och en ökad känsla av lugn och balans i sina liv. För vissa kan det innebära att tolka somliga tankar på ett litet mindre alarmerande vis.

När används metakognitiv terapi?

Metakognitiv terapi (MCT) används vanligtvis för en rad olika psykiska tillstånd. Exempelvis vid ångestrelaterade störningar som generaliserat ångestsyndrom (GAD), social ångest, paniksyndrom samt depression och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Dessa tillstånd karakteriseras av överdriven oro, negativa tankemönster och självkritik. MCT erbjuder verktyg för att bryta dessa destruktiva mönster och kan vara behjälpligt för att främja en mer adaptiv och balanserad syn på sina tankar och känslor.

Vanliga övningar i Metakognitiv terapi

  • Detached Mindfulness:

    För att praktisera detached mindfulness börjar du med att bli medveten om dina tankar och känslor utan att bli helt uppslukad av dem. Försök se dem från avstånd, som om de vore objekt som passerar förbi.

  • Metakognitiv exponering:

    Metakognitiv exponering är en teknik inom MCT som går ut på att utforska och ifrågasätta metakognitiva övertygelser, såsom föreställningar om nyttan med oro och ältande. Genom exponering får individen möjlighet att utmana dessa tankar för att kunna nå en mer adaptiv hantering av oro och ältande. Det är en stegvis process som hjälper till att minska överdriven uppmärksamhet på negativa tankemönster och främjar en mer balanserad syn på dem.

Skillnad mellan MCT och KBT

Skillnaden mellan MCT och traditionell KBT eller andra former av KBT, ligger i dess fokus på att förändra hur vi förhåller oss till våra tankar, istället för att förändra innehållet i dem som vanligtvis är ett fokusområde. I många fall kan det handla om att lära sig att inte bli överväldigad av sina tankar, utan istället ta kontroll över dem och använda dem som verktyg för att främja välmående och lycka.

Vetenskapligt stöd för Metakognitiv terapi

MCT är en relativt ung behandlingsform som har fått ett ökat forskningsstöd på sistone. Det har i studier visat sig vara särskilt effektivt med MCT vid behandling av ångestrelaterade tillstånd.

Är du intresserad av metakognitiv terapi?

Är du nyfiken av att utforska metakognitiv terapi? Om du har känt dig fast i oro och negativa tankegångar, kan metakognitiv terapi vara till nytta för att öka lugn och balans i ditt liv samt få hjälp med att tänka sunt kring sitt eget tänkande. Kontakta en av våra legitimerade psykologer på Mindler för att diskutera hur vi kan samarbeta för att skapa meningsfulla förändringar i ditt liv.