Lär dig mer om parterapi

Har du problem i en relation? Boka ett individuellt samtal för en första bedömning!

Mindler kan tyvärr inte erbjuda parterapi digitalt. På vår mottagning i Malmö erbjuder vi privat parterapi.

Mindler relationsproblem parterapi illustration

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100 kr (0 kr vid frikort)
 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)
 • Tid inom 24h
 • Mindler är en del av primärvården

Boka ett möteBoka ett möteBoka ett möte

Vad är parterapi

Parterapi är en form av terapi som fokuserar på att minska konflikter och kommunikationssvårigheter inom ett förhållande.

Ibland kan parterapi också ge insikt i huruvida relationen bör fortsätta eller inte. Tillsammans med en partner träffar man en terapeut för samtal. Terapeuten hjälper paret att kommunicera sina svårigheter tydligare och öka förståelse mellan båda parterna.

Parterapi kan även vara hälsosamt för par utan större konflikter, eftersom det främjer kommunikationen och kan stärka kärleken ytterligare. Den här sortens terapi kan även fungera bra inom familjeterapin, då oftast många problem par upplever uppstår i eller kring familjen.

Hur funkar parterapi?

Den vanligaste formen av parterapi baserar sig på det som inom psykologin kallas systemteori.

Systemisk parterapi bygger på idéen att förhållandet är ett system, och att båda parterna är väsentliga delar i systemet som är beroende av den andra delen.

Teorin förutsätter att alla delar av ett system måste vara delaktiga i en förändring. Därför behandlas problemen och konflikterna tillsammans, så att båda klienter är på ”samma lag” i kampen mot förbättring. Dock är det också viktigt för båda parter att uttala sina individuella tankar och problem för att öka förståelse för varandra inom förhållandet.

Andra former och inriktningar av parterapi är bl.a. emotionellt fokuserad parterapi (EFT), integrativ beteendeterapi för par (IBCT), och kognitiv beteendeterapi för par (KBT). EFT fokuserar på förståelse av varandras känslor och att förstärka en ”vi-känsla”. IBCT inriktar sig på att finna acceptans för sin partners beteenden och åsikter. Inom KBT är det beteenden och kommunikationssätt som är viktigast, och terapin fokuserar på att förbättra dessa genom övningar.

Vad gör en parterapeut?

Terapeutens roll är att hjälpa paret att lyssna på varandra och försöka få dem att förstå den andras tankar och bekymmer på ett mer empatiskt sätt. Detta görs genom att ställa tankeväckande frågor som stimulerar diskussion, och även erbjuda relationsövningar och tips som kan hjälpa paret både under terapisessionen och utanför den. Terapeuten kan även inspirera till nya kommunikationsmönster och tillvägagångssätt för problemlösning.

Vanligtvis träffas terapeuten och paret varannan vecka eller var tredje vecka, men i mer akuta fall kan man träffas oftare. Hur ofta paret vill träffa terapeuten diskuteras ofta på det första mötet. En terapisession kan vara från allt mellan en halv till två timmar. Antalet sessioner varierar, men ligger ofta mellan 5 och 15 gånger.

Det är viktigt att välja en passande parterapeut. Några kriterier att tänka på kan vara terapeutens kön, ålder, utbildning, legitimering, terapitillvägagångssätt, erfarenhet och även något så praktiskt som avståndet till mottagningen och kostnaden.

Vad pratar man om på parterapi?

Samtalen mellan par och terapeut är olika i varje individuellt fall, men det finns vissa igenkända vanliga teman som ofta tas upp inom parterapi. Ofta låter terapeuten båda parter att berätta om sina problem för att främja partnerns förståelse för den andras beteende. Terapeuten kan också fokusera på förhållanden i barndomen och traumatiska händelser som kanske fortfarande påverkar hur paret behandlar varandra.

Det är även viktigt att höja fram de sakerna som funkar riktigt bra inom förhållandet för att påminna paret om de positiva aspekterna av förhållandet och orsakerna till varför de är i relationen från första början. Parterapeuten hjälper paret att jämlikt få kommunicera sina individuella tankar utan avbrott eller att någondera av parterna höjer rösten eller attackerar. Vissa parterapeuter fokuserar mycket på acceptans, alltså att acceptera sin partners brister och inse att det finns karaktärsdrag och beteenden som inte går att förändra.

Olika relationsproblem

Problem inom förhållanden varierar från vardagstjafs till större, oförlåtna konflikter. Nedan är några vanliga relationsproblem:

 • Otrohet
 • Otillfredsställande sexliv eller andra sexuella svårigheter
 • Skilsmässa
 • Svartsjuka
 • Ekonomi och karriärssvårigheter t.ex. arbetslöshet
 • Psykisk eller fysisk misshandel
 • Kommunikationsproblem
 • Barnlöshet
 • Missbruk
 • Förändrade roller
 • Brist på tillit och osäkerhet

Olika relationssvårigheter kan kräva olika slags parterapi. Det är upp till terapeuten att lyssna till problemen och utifrån det anpassa terapisessionernas struktur.

När ska man söka relationsterapi?

Även ett par med minimala svårigheter kan ha nytta av några få parterapisamtal. Dock finns det mer allvarliga tecken på att parterapi kan vara nödvändigt för att förhållandet inte ska falla samman. Vanliga tecken på att man bör söka relationsterapi inkluderar:

 • Brist på anförtroende till din partner och en ovillighet att berätta om tankar, problem eller något så vardagligt som hur ens dag har varit
 • Förhållandet tycks kräva mer energi än vad du får ut av det
 • Känslor av ensamhet även om man är tillsammans med sin partner
 • Vardagstjafs är tätt återkommande och bråk tycks ha blivit en ond cirkel i förhållandet
 • Svårigheter lämnas okommunicerade och obearbetade och känslor av förbittring återblir utan upplösning
 • Funderingar på skilsmässa eller att lämna relationen
 • Svårighet att bara vara nära och umgås med sin partner
 • En länge rådande tystnad och brist på kommunikation
 • Det går inte längre att förlåta din partner

Hjälper parterapi?

Parterapins resultat varierar från fall till fall. Ibland lyckas parterapeuten rädda förhållandet och återinför kärlek och förståelse till relationen. Ibland kan den bästa lösningen vara skilsmässa eller separation, och i sådana fall kan parterapin se till att det blir en lugn och empatisk process.

Det finns många studier som visar på positiva resultat av parterapi. I en amerikansk studie genomförd av psykologiprofessorn Andrew Christensen vid UCLA i Los Angeles hjälpte parterapi hälften av 134 par att förbättra sina relationer, som tidigare varit djupt olyckliga. Även om hälften kan tyckas vara en liten del är resultatet ändå ett bevis på parterapins framgång. Effektiviteten av parterapisamtalen är väldigt mycket beroende av parets villighet att samarbeta och faktiskt försöka förbättra förhållandet och lyssna.

I Sverige har det visats att EFT hjälper 90% av par att förbättra sin relation. Tyvärr är EFT inte så vanligt i Sverige, och det kan vara svårt att hitta en terapeut som bedriver denna teknik. Andra former av terapi har för det mesta positiva resultat, och även om terapin kanske inte är lyckad i alla fall kommer den åtminstone inte att försämra förhållandet.

Relationsövningar och tips

Olika parterapeuter tillämpar olika tekniker, relationsövningar och tips speciellt anpassade för varje individuellt par. Nedan finns några vanliga tips och övningar som kan förbättra relationer:

 • Reflektera regelbundet över och påminn dig själv om vad du uppskattar hos din partner och vad som ursprungligen gjorde dig dragen till henne/honom
 • Var konkret och detaljrik med tankar, känslor och önskningar när du kommincerar med din partner
 • Bekräfta varandra ofta och visa uppskattning och intresse för din partner
 • Lär er avsluta och reparera era gräl och se till att ingen av er lämnar bråket bitter
 • Acceptera din partner och inse att du inte kan förändra allt
 • Närvaro och helhetstänkande
 • Lär dig skillnaden mellan kritik och klagomål
 • Tänk på vad du säger, och minst lika viktigt, hur du säger det
 • Skriv tacksamhetsbrev till varandra för att visa respekt och tacksamhet

Vad kostar parterapi?

Priset på parterapi varierar mycket. Kyrklig eller kommunal familjerådgivning är oftast den billigaste metoden, och kan ligga på några 100 kr i timmen. En del kommuner erbjuder till och med helt gratis rådgivning. En privat parterapeut i större städer kan dock kosta kring 1500 kr i timmen. Eftersom denna oftast är legitimerad psykolog eller terapeut, kan terapeuten därför tillämpa mer erkända effektiva metoder såsom EFT eller KBT. Det viktigaste är att man väljer den form av terapi som passar ens egna önskemål och eventuella ekonomiska förutsättningar bäst.

Mindler erbjuder privat parterapi på mottagning i Malmö för 1395 SEK, läs mer här.

Senast uppdaterad: 2023.05.17

Författare: Oskar Ståhl

Granskad av: Mindlers Psykologer