Parterapi

Har du problem i en relation och vill veta mer om parterapi? Då har du kommit rätt. Här kan du läsa mer om bland annat vad parterapi/parterapeut är, vad det kostar, när det är dags att söka hjälp och hur både terapin och sessionerna går till.

Mindler kan tyvärr inte erbjuda parterapi digitalt. På vår mottagning i Malmö erbjuder vi privat parterapi - 1595 kr per session.

Mindler relationsproblem parterapi illustration

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

 • Ingen väntetid

 • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad innebär parterapi?

Parterapi, eller parrådgivning, är en riktad terapi som hjälper par att hantera konflikter och förbättra kommunikationen i sitt förhållande. Genom samtal med en terapeut kan par få klarhet i sina problem och öka förståelsen för varandra. Parterapi är inte enbart för par i kris, utan kan även hjälpa par att stärka sin relation. 

Parterapi riktar sig till en relation med två parter, till skillnad från familjeterapi som även kan inkludera flera parter. 

Vad gör en parterapeut?

En parterapeuts roll är att underlätta kommunikationen mellan parterna, hjälpa dem att förstå varandra bättre och utveckla nya sätt att hantera problem parterna emellan. Terapin görs genom diskussionsfrågor, relationsövningar och tips för både terapisessioner och vardagslivet (läs mer under rubriken “Relationsövningar och tips"). 

Vid val av terapeut är det viktigt att överväga faktorer som erfarenhet, kön, ålder, val av terapi, utbildning, samt praktiska aspekter som avstånd och kostnad.

Vad kostar parterapi?

Priset på parterapi varierar mycket, privat parterapeut kostar omkring 1500-2000 kr/h. Psykolog via kyrkan eller din kommun är ett billigare alternativ, i vissa fall gratis. 

Mindler erbjuder privat parterapi på mottagning i Malmö för 1595 SEK, läs mer här. Mindler erbjuder tyvärr inte digital parterapi i dagsläget.

När ska man söka relationsterapi?

Tecken som tyder på att terapi kan vara hjälpsam är när endera eller båda parterna upplever begränsningar, motstånd eller missnöje i relationen. Det kan exempelvis bero på en upplevd ojämlik belastning eller ansvarstagande i hushållet, bristen på tillgodosedda behov eller konflikter utan konstruktiva resultat. 

Många par som söker parterapi kan beskriva minskad närhet och umgänge med sin partner, tjafs och olösta konflikter, otrohet och svartsjuka, tillitsbrist samt svårigheter att kommunicera. Det går lika bra att söka parterapi för att försöka lösa sina problem och fortsätta i relationen, som det gör att söka för att bättre kunna hantera en gemensam separation från varandra.

Hur fungerar parterapi?

Det finns flera olika sätt att bedriva parterapi på. Nedan listas ett par terapiformer som används idag.

 • Systemisk psykoterapi är baserad på systemteorin, inom vilken båda parter i en relation beskrivs likvärdigt påverka och vara beroende av varandra. 

 • Integrativ beteendeterapi (IBCT) är en beteendeterapi som handlar om att kartlägga respektive parts olika beteenden, för att skapa acceptans likväl som förändring. 

 • Emotionellt fokuserad terapi (EFT) är en terapi som fokuserar på att förstå och lära känna sina egna och varandras känslor.

 • Kognitiv beteendeterapi (KBT) fokuserar på era integrerade tankar, känslor och beteenden och vilka mönster dessa skapar i er relation.

Sessioner i parterapi varierar oftast från varannan vecka till oftare vid akuta behov, och varje session kan vara från en halvtimme till två timmar.

Hur länge går man i parterapi?

Antalet sessioner sträcker sig vanligtvis mellan 3 till 15, beroende på problembild, motivation och samarbete i relationen. 

Vad pratar man om under en session?

I parterapi pratar ni om det som är unikt för just ert förhållande. Terapeuten hjälper er att kartlägga era problem och förstå varandras beteenden. Ibland kan det handla om händelser från barndomen eller tidigare trauman som fortfarande påverkar er relation.

Det är också viktigt att lyfta fram det som fungerar bra i ert förhållande. Detta påminner er om de positiva sidorna och varför ni valde varandra från början. Terapeuten ser till att ni båda får uttrycka er utan att bli avbrutna eller känna er anklagade. En del av terapin kan också handla om att lära sig acceptera varandras brister och inse att vissa saker kanske inte kommer att förändras.

Hjälper parterapi?

Resultaten av parterapi varierar. Ibland kan terapin hjälpa till att återuppliva kärleken och förståelsen i ett förhållande. Andra gånger kan det leda till insikten att skilsmässa eller separation är det bästa, och då hjälper terapin till att göra processen så smidig och förstående som möjligt. Det finns goda forskningsresultat som tyder på att parterapi gör skillnad[1]. 

Relationsövningar och tips

Parterapeuters relationsövningar och tips varierar beroende på vilken terapimetod, vilka relationsproblem och vilket par som behöver hjälp. Nedan listas ett par exempel på tips och övningar som kan vara hjälpsamma. 

 • Våga kommunicera öppet och ärligt, utan att anklaga eller dra slutsatser om din partners intentioner. 

 • Använd jag-budskap - uttryck dig utifrån hur du känner, inte vad din partner har gjort.

 • Kommunicera och lyssna in med ett lugn.

 • Visa omsorg och omtanke på det sätt som du vet att din partner uppskattar.

 • Förstärk din partner när du upplever att du blir sedd och hörd.

 • Validera och bekräfta din partner med uppskattning och intresse.

 • Öva på att acceptera och respektera mindre uppskattade sidor hos din partner. 

 • Öva på att ta kritik och försök tolka den konstruktivt.

 • Kom överens om att ta en kortare paus från en konflikt vid starka känslor.

 • Reflektera och påminn dig själv om vad du uppskattar hos din partner, och kommunicera detta!

Källhänvisning:

[1]. Traditional versus integrative behavioral couple therapy for significantly and chronically distressed married couples - Andrew Christensen, 2004.