Parterapi

Har du problem i en relation och vill veta mer om parterapi? Då har du kommit rätt. Här kan du läsa mer om bland annat vad parterapi/parterapeut är, vad det kostar, när det är dags att söka hjälp och hur både terapin och sessionerna går till.

Vi på Mindler erbjuder digital par- och relationsterapi. Här kan ni få hjälp online med kommunikation, konfliktlösning och att skapa bättre relationer.

Mindler relationsproblem parterapi illustration

Vad innebär parterapi?

Parterapi, eller parrådgivning, är en riktad terapi som hjälper par och andra relationskonstellationer att hantera konflikter och förbättra kommunikationen i sitt förhållande. Genom samtal med en terapeut kan ni få klarhet i era problem och öka förståelsen för varandra. Parterapi är inte enbart för par i kris, utan kan även hjälpa par att stärka sin relation.

Parterapi riktar sig vanligtvis till parförhållanden med två parter, till skillnad från familjeterapi som även kan inkludera flera olika relationer inom familjen. När vi pratar om parterapi/relationsterapi hos Mindler välkomnar vi även romantiska relationer med flera partners.

Vad gör en parterapeut?

En parterapeuts roll är att underlätta kommunikationen mellan parterna, hjälpa dem att förstå varandra bättre och utveckla nya sätt att hantera problem parterna emellan. Terapin görs genom diskussionsfrågor, relationsövningar och tips för både terapisessioner och vardagslivet (läs mer under rubriken “Relationsövningar och tips").

Vid val av terapeut är det viktigt att överväga faktorer som erfarenhet, kön, ålder, val av terapi, utbildning, samt praktiska aspekter som avstånd och kostnad.

Vad kostar parterapi?

Priset på parterapi varierar mycket, privat parterapeut brukar kosta omkring 1500-2000 SEK per timme.

Hos Mindler kan du boka privat parterapi digitalt. En första konsultation 499 SEK, och ni kan sedan köpa samtalspaket för 2 eller 5 samtal. Läs mer och boka här.

Önskar ni parterapi på plats erbjuder vi privat parterapi på vår mottagning i Malmö för 1595 SEK. Läs mer här.

När ska man söka relationsterapi?

Tecken som tyder på att terapi kan vara hjälpsam är när endera eller båda parterna upplever begränsningar, motstånd eller missnöje i relationen. Det kan exempelvis bero på en upplevd ojämlik belastning eller ansvarstagande i hushållet, bristen på tillgodosedda behov eller konflikter utan konstruktiva resultat.

Många par som söker parterapeutisk rådgivning kan beskriva minskad närhet och umgänge med sin partner, tjafs och olösta konflikter, otrohet och svartsjuka, tillitsbrist samt svårigheter att kommunicera.

Det går lika bra att söka parterapi för att försöka lösa sina problem och fortsätta i ett äktenskap, som det gör att söka för att bättre kunna hantera en gemensam separation från varandra.

Hur fungerar parterapi?

Det finns flera olika sätt att bedriva parterapi på. Nedan listas ett par terapiformer som används idag.

 • Systemisk psykoterapi är baserad på systemteorin, inom vilken båda parter i en relation beskrivs likvärdigt påverka och vara beroende av varandra.

 • Integrativ beteendeterapi (IBCT) är en beteendeterapi som handlar om att kartlägga respektive parts olika beteenden, för att skapa acceptans likväl som förändring.

 • Emotionellt fokuserad terapi (EFT) är en terapi som fokuserar på att förstå och lära känna sina egna och varandras känslor.

 • Kognitiv beteendeterapi (KBT) fokuserar på era integrerade tankar, känslor och beteenden och vilka mönster dessa skapar i er relation.

Sessioner i parterapi varierar oftast från varannan vecka till oftare vid akuta behov, och varje session kan vara från en halvtimme till två timmar.

Hur länge går man i parterapi?

Antalet sessioner sträcker sig vanligtvis mellan 3 till 15, beroende på problembild, motivation och samarbete i relationen. Här på Mindler bestämmer ni tillsammans med er psykolog hur många samtal ni behöver.

Vad pratar man om under en session?

I parterapi pratar ni om det som är unikt för just ert förhållande. Terapeuten hjälper er att kartlägga era problem och förstå varandras beteenden. Ibland kan det handla om händelser från barndomen eller tidigare trauman som fortfarande påverkar er relation.

Det är också viktigt att lyfta fram det som fungerar bra i ert förhållande. Detta påminner er om de positiva sidorna och varför ni valde varandra från början. Terapeuten ser till att ni båda får uttrycka er utan att bli avbrutna eller känna er anklagade. En del av terapin kan också handla om att lära sig acceptera varandras brister och inse att vissa saker kanske inte kommer att förändras.

Hjälper parterapi?

Resultaten av parterapi varierar. Ibland kan terapin hjälpa till att återuppliva kärleken och förståelsen i ett förhållande. Andra gånger kan det leda till insikten att skilsmässa eller separation är det bästa, och då hjälper terapin till att göra processen så smidig och förstående som möjligt. Det finns goda forskningsresultat som tyder på att parterapi gör skillnad [1].

Relationsövningar och tips

Parterapeuters relationsövningar och tips varierar beroende på vilken terapimetod, vilka relationsproblem och vilket par som behöver hjälp. Nedan listas ett par exempel på tips och övningar som kan vara hjälpsamma.

 • Våga kommunicera öppet och ärligt, utan att anklaga eller dra slutsatser om din partners intentioner.

 • Använd jag-budskap - uttryck dig utifrån hur

  du

  känner, inte vad din partner har gjort.

 • Kommunicera och lyssna in med ett lugn.

 • Visa omsorg och omtanke på det sätt som du vet att din partner uppskattar.

 • Förstärk din partner när du upplever att du blir sedd och hörd.

 • Validera och bekräfta din partner med uppskattning och intresse.

 • Öva på att acceptera och respektera mindre uppskattade sidor hos din partner.

 • Öva på att ta kritik och försök tolka den konstruktivt.

 • Kom överens om att ta en kortare paus från en konflikt vid starka känslor.

 • Reflektera och påminn dig själv om vad du uppskattar hos din partner, och kommunicera detta!

Källhänvisning:

[1]. Traditional versus integrative behavioral couple therapy for significantly and chronically distressed married couples - Andrew Christensen, 2004.