Spelberoende - få hjälp av psykolog genom KBT

Mindlers psykologer guidar dig igenom hur psykologhjälp kan minska spelberoende.

Mindler jobbar inom primärvården, vilket betyder att vi har som fokus att hjälpa till vid lindrig-medelsvår psykisk ohälsa. För att få hjälp genom Mindler för ditt spelmissbruk, krävs det att ditt beroende påverkar din psykiska hälsa negativt.

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

 • Ingen väntetid

 • Mindler är en del av primärvården

Nedan ser du psykologer hos Mindler som arbetar med Spelberoende

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är spelberoende/spelmissbruk?

Att förlora kontrollen när man spelar om pengar är idag en erkänd psykiatrisk diagnos. DSM-5, en amerikansk diagnosmanual för psykiatriker och psykologer, definierar spelmissbruk som ett ”varaktigt och återkommande maladaptivt spelbeteende”. 

Diagnosen återfinns i samma DSM-kategori som alkohol- och drogmissbruk. Studier har visat att personer som utvecklar ett missbruk har större risk att drabbas av andra missbruk. 

Symptom på spelmissbruk

För att kunna diagnostiseras med diagnosen spelmissbruk krävs det att du har ett varaktigt och återkommande problematiskt spelande som leder till starka negativa konsekvenser. Andra exempel på symtom är:

 • Måste spela för allt högre summor för att få samma ”kick”.

 • Blir rastlös eller irriterad om du försöker minska på spelandet eller sluta helt.

 • Är upptagen av tankar om spelande (ältar tidigare spelupplevelser, planerar nästa spelomgång, försöker komma på sätt att få tag på pengar till fortsatt spelande).

 • Spelar ofta när du mår dåligt (känner sig orolig, deprimerad eller upplever skuldkänslor).

 • Fortsätter att spela efter en förlust för att vinna tillbaka de förlorade pengarna.

 • Ljuger för att dölja hur mycket du spelar.

 • Har äventyrat eller förlorat en viktig relation, ett jobb, en utbildning eller en karriärmöjlighet på grund av spelandet.

 • Förlitar dig på pengar från andra för att lösa ekonomiska krissituationer som spelandet orsakat.

Orsaker till spelberoende

Symptomen och kriterierna i ovanstående avsnitt liknar beskrivningar av andra former av missbruk. Orsakerna för spelmissbruk liknar därför dessa för andra beroendesjukdomar.

Ärtflighet

Vissa människor är genetiskt benägna att utveckla spelmissbruk på grund av deras neurologiska reaktion på snabba belöningar.

Uppväxtmiljö 

Sociala normer och kulturella influenser kan också påverka en persons benägenhet att utveckla ett spelmissbruk. Exempelvis om någon växer upp i en miljö där spel är vanligt och accepterat kan det öka risken för spelmissbruk.

Psykisk ohälsa

Underliggande psykologiska problem såsom ångest, depression, lågt självförtroende eller känslor av otillräcklighet kan leda människor till att använda spel som ett sätt att fly från sina problem eller känna tillfällig lättnad.

Sociala faktorer

Spel kan också fungera som en social aktivitet, och människor kan bli dragna till det för att passa in eller för att tillbringa tid med vänner eller familj som också spelar.

Ekonomiska problem

För vissa människor kan spelmissbruk börja som ett försök att vinna pengar för att lösa ekonomiska problem, men det kan snabbt eskalera till ett beroende där personen förlorar mer pengar än de har råd med.

Bristande impulskontroll 

Vissa människor har svårare att kontrollera sina impulser och kan därför vara mer benägna att utveckla ett spelmissbruk.

Tillgänglighet och marknadsföring

Enkel tillgång till spel, både online och offline, samt aggressiv marknadsföring från spelindustrin kan öka risken för att människor utvecklar spelmissbruk.

Hjälp vid spelberoende

KBT som behandling för spelmissbruk

Socialstyrelsen rekommenderar i första hand KBT för att behandla spelmissbruk. Terapin går bland annat ut på att upptäcka tankefällor som missbrukaren använder sig av för att försvara sitt spelande (t.ex. ”så fort jag vunnit tillbaka mina förlorade pengar ska jag sluta spela”). Att utsätta sig för spelmöjligheter och öva på att stå emot impulsen att spela kan brukar vara en del av behandlingen. Målet är att genom självrannsakan och medvetna ansträngningar bygga om sina automatiserade tanke- och beteendemönster. Det tar tid och kräver stark motivation, men resultaten är ofta positiva.

Mindlers psykologer kan hjälpa dig med spelberoende med hjälp av KBT. Vi har 200+ psykologer som jobbar med terapin KBT. Hitta en psykolog som passar dig.

Familjerådgivning

I många fall påverkar en persons spelberoende hela familjen. I dessa fall kan familjerådgivning vara hjälpsamt. Kontakta din kommun för att se era möjligheter till familjerådgivning där du bor.

Medicinering mot spelmissbruk

Idag finns inget läkemedel som är framtaget för att behandla spelberoende på ett effektivt sätt. 

Annan hjälp att få 

Stödorganisationer kan vara till hjälp. I Sverige finns Gamblers Anonymous, en förening inspirerad av Anonyma alkoholister.

Källhänvisning

[1]. Neurobiological mechanisms underlying internet gaming disorder - Pubmed (2020). [Engelsk text]. [2]. Behandling av spelmissbruk och spelberoende - Socialstyrelsen (2018)