Mindler » Fakta och råd om psykiska besvär och behandlingsmetoder » Stress » Bakslag och återfall vid utmattningssyndrom

Bakslag & återfall vid utmattningssyndrom

Har du varit frisk och pigg ett tag men känner nu att tröttheten börjar krypa sig på? Om det är för andra gången så kan det vara svårt att veta hur du kan förebygga eller söka hjälp. Vi hjälper dig! Läs mer om tecken på och skillnad mellan bakslag och återfall, och hur man kan jobba aktivt för att förebygga bakslag, och slutligen hur du kan hjälpa dig själv eller en anhörig. Mindlers psykologer kan via vårt privata erbjudande hjälpa dig med psykologkontakt och IKBT vid återkommande UMS.

Skribent: Emelie Blad - legitimerad psykolog.

Mindler utmattning illustration

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

 • Ingen väntetid

 • Mindler är en del av primärvården

Nedan ser du psykologer hos Mindler som arbetar med utmattningssyndrom

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vanliga tecken vid ett bakslag från tidigare utmattningssyndrom

Ofta smyger tecken på ett bakslag sig på utan att en själv märker det. Det är därför det är så svårt att upptäcka dem i tid. Här är några tydliga varningssignaler som tyder på att ett bakslag är på väg [1]:

 • Du börjar ägna dig åt beteenden som du gjorde innan du blev utmattad.

 • Du tummar på dina gränser.

 • Du ersätter tid för återhämtning med andra aktiviteter.

 • Du glömmer bort att känna efter.

Detta leder i sin tur till att dina tidigare symtom börjar smyga sig på igen. När symtomen återkommer har du drabbats av ett bakslag [1]. Du kan då uppleva bland annat

 • ökad energilöshet

 • koncentrationssvårigheter

 • sömnsvårigheter

 • ökad ångest

 • ökad värk i kroppen.

Läs mer om vanliga tecken vid utmattningssyndrom.

Skillnad på vanlig trötthet och ett mindre bakslag

Det kan vara svårt att skilja på vanlig trötthet och början på ett bakslag. I början är en ofta extra vaksam på sina signaler och kan lätt förväxla helt vanliga kroppsliga reaktioner med ett bakslag. Det är självklart normalt att vara lite extra trött ibland – det viktigaste är att det inte är bestående eller kommer i samband med fler betungande symptom.

För att försöka få grepp om vad som är bestående och inte kan du föra dagbok. Genom att fortsätta beskriva hur det känns är det lättare att upptäcka ihållande trötthet och annat som kan tyda på ett bakslag. Upplever du fysiska symtom (som kroppslig trötthet) i samband med psykiska symtom (som hjärntrötthet), så kan det vara läge att vara extra varsam. 

Värt att nämna är att hjärntrötthet, liksom många andra symtom som förekommer vid utmattningssyndrom, även kan förekomma vid andra tillstånd. Läs mer om skillnader vid hjärntrötthet och UMS här.

Skillnad på ett mindre bakslag och ett totalt återfall

Det är stor skillnad på ett bakslag och ett återfall. Ett återfall innebär att du fallit tillbaka på ruta ett och behöver börja om helt från början – att du får utmattningssyndrom för andra gången. Ett bakslag innebär att du har backat i din utveckling – men fortfarande är en bra bit från där du startade din resa mot återhämtning.

Hur kan man förebygga ett bakslag eller återfall vid UMS?

Att behandlas för utmattningssyndrom innebär också att rusta sig för och förebygga framtida återfall. Däremot förväntar vi oss bakslag som en viktig del av behandlingen. Genom att upptäcka och hantera tecken på bakslag övar vi oss på att hantera mer utmanande perioder i livet – sådana som är en naturlig del av livet.

För att förebygga återfall för utbrändhet så är det viktigt att hålla de strategier som du arbetat med under behandlingen vid liv. Att vara tydlig med dina gränser, avsätta tid för självreflektion och att känna efter samt att kontinuerligt utöva självmedkänsla är viktiga faktorer för att förebygga återfall.

Söka hjälp och behandling för ett vid bakslag eller återfall – när/var/hur?

När?

 • När du upplever ökade och ihållande symtom, särskilt om det är en kombination av kroppsliga och psykiska symtom.

 • När du upplever att de strategier du har lärt dig tillsammans med din psykolog inte längre fungerar som tidigare. 

Var?

 • Allra bäst är att söka sig till den psykolog som du haft din utmattningsbehandling med. Det brukar vi kalla för ett booster-samtal.

 • Har din tidigare mottagning inte möjlighet till ett samtal nära inpå kan du vända dig till oss på Mindler för vårt privata erbjudande.

Hur?

 • Boka tid online.

 • Besök din fysiska vårdcentral.

Hur kan jag se eller hjälpa en anhörig som verkar ha fått ett bakslag?

Det är aldrig lätt att se en anhörig kämpa med ett bakslag, särskilt om de tidigare har kämpat med utmattningssyndrom. Här är några exempel på hur du kan stötta och hjälpa din anhörig:

 • Prata med din anhörig på ett stöttande och icke-dömande sätt. Uppmuntra dem att dela sina känslor och erfarenheter med dig.

 • Kom ihåg att ett bakslag är en naturlig del av återhämtningen, och ett viktigt steg i att lära sig hantera kommande påfrestningar.

 • Om din anhörig kämpar med ett bakslag, överväg att råda dem att återuppta kontakten med sin tidigare psykolog.

Kom ihåg att det är viktigt att respektera den anhörigas självständighet och deras beslut att söka hjälp eller återhämtning. Ibland kan du erbjuda stöd och hjälp, men det är upp till den anhöriga att ta emot den och ta ansvar för sin egen väg till återhämtning.

Emelies personliga erfarenhet kring de olika nivåerna av UMS

De flesta som söker psykologhjälp är ofta djupare ner i sin utmattning. Många gånger har patienterna ignorerat illavarslande signaler under lång tid, och inser inte att det är för sent innan kroppen helt protesterar. Arbetet mot återhämtning är ett långt och tufft arbete, men det ger resultat med rätt behandling (och rätt psykolog!). 

Min upplevelse är att många patienter är väldigt rädda för bakslag. Att få ett bakslag vid utmattningssyndrom är mer regel än undantag. Det är lätt att hamna i gamla hjulspår och återuppta destruktiva beteenden, ofta utan att en hinner tänka på det. Jag brukar beskriva bakslag som en del av processen till återhämtning; som ett övningstillfälle för patienten att åter hitta sin sunda balans även när livet utmanar en lite extra.

Förtroende för psykologen är viktigt

När du söker en psykolog som kan hjälpa dig i resan från utmattningssyndrom, är det viktigt att du hittar någon som du får förtroende för. Du ska känna att du blir lagom pushad i din utveckling, lär dig värdefulla strategier för att förebygga återfall och samtidigt känner dig trygg i att ni kan hantera bakslagen tillsammans. Våga vara ärlig med din psykolog om vad du behöver, vad som fungerar och vad som inte fungerar – det kommer hjälpa din psykolog att hjälpa dig allra bäst!

Om Emelie Blad – psykolog på Mindler

Emelie Blad är legitimerad psykolog och har studerat vid Stockholms universitet. Hon har erfarenhet av att behandla patienter med utmattningssyndrom.

Läs hur en patient har upplevt Emelie som psykologkontakt

Emelie Blad - Psykolog Mindler

Källförteckning

[1] Arbetsmiljöverket, [Risker och åtgärder vid ohälsosam kognitiv arbetsbelastning] - uppdaterad 2023-07-06.