Kroniskt utmattningssyndrom

Vanlig trötthet, kronisk trötthet (CFS) eller kroniskt utmattningssyndrom? Läs mer om bland annat skillnaden, tecken och behandling nedan.

Mindlers pyskologer kan hjälpa dig med kroniskt utmattningssyndrom genom samtalsterapi-och självhjälprogram (IKBT).

Mindler utmattning illustration

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100 kr (0 kr vid frikort)
 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)
 • Ingen väntetid
 • Mindler är en del av primärvården

Boka ett möteBoka ett möteBoka ett möte

Kroniskt utmattningssyndrom

Att leva med utmattning under en längre tid kan vara en överväldigande och utmanande upplevelse, både för den som drabbas och deras nära och kära. I denna artikel kommer vi att utforska vad utmattningssyndrom är, hur det skiljer sig från vanlig trötthet, de vanligaste symtomen, behandlingsalternativ och hur man kan stödja en närstående som lider av detta tillstånd.

Kan man ha kroniskt utmattningssyndrom?

Ja, om man med kroniskt menar att tillståndet pågår under många år. Utmattningssyndrom kan vara ett långvarigt tillstånd som har stor påverkan på en persons liv. Många kämpar med symtomen länge och det finns sällan en snabb och enkel lösning. Det finns inget enskilt botemedel, men det finns flera behandlingsalternativ som kan hjälpa dig att hantera dina symtom och återfå din livskvalitet. Ett alternativ som har visat sig vara effektivt är internetbaserad kognitiv beteendeterapi, eller IKBT.

Var går gränsen mellan trötthet och kroniskt utmattningssyndrom?

Det är viktigt att skilja mellan vanlig trötthet och utmattningssyndrom. Alla kan känna sig trötta ibland, men utmattning är mer än bara trötthet. Det kännetecknas av en mängd olika symtom, inklusive oförklarlig trötthet, sömnstörningar, smärta i muskler och leder, koncentrationssvårigheter och minnesproblem. Tillståndet förväntas komma från en lång period av långvarig stress utan ordentlig återhämtning

Tecken på kroniskt utmattningssyndrom

Utöver den ihållande tröttheten kan människor med utmattningssyndrom uppleva följande symtom:

 • huvudvärk av olika slag 
 • oförklarlig muskel- och ledvärk
 • ömma lymfkörtlar i halsen eller armhålorna
 • koncentrationssvårigheter och minnesproblem
 • sömnstörningar, inklusive svårigheter att somna och känslighet inför att vakna.

Kroniskt trötthetssyndrom ger liknande symtom

Det finns tyvärr bristande forskning kring olika tillstånd som orsakar kronisk trötthet, vilket gör att det kan vara svårt att skilja mellan dessa. Symtomen hos den som är utmattad liknar många gånger symtomen vid CFS (Chronic Fatigue Syndrome) eller kroniskt trötthetssyndrom som det också kallas. CFS är en komplex och långvarig sjukdom som påverkar en persons energinivå och livskvalitet. Det är viktigt att som patient få en ordentlig undersökning för att bättre kunna kartlägga och bättre rama in problematiken, och för att kunna hitta rätt behandlingsalternativ.

Behandling hos Mindler med IKBT

Hos Mindler kan du få hjälp via vår IKBT-behandling för utmattningssyndrom. Behandlingen är baserad på KBT och fokuserar på att ändra negativa tankemönster och beteenden som ibland kan förvärra symtomen. I behandlingen får du lära dig strategier för att hantera stress, öva på medveten närvaro och att spara på dina energinivåer på ett hållbart sätt. Då utmattning ibland leder till andra besvär, som ångest och depression, så ämnar behandlingen även förebygga annan psykisk ohälsa.

Att självmant jobba med IKBT kan påverka återhämtningstiden positivt vid utmattningssyndrom.

Hur stödjer man en anhörig eller närstående med kroniskt utmattningssyndrom?

Utmattningssyndrom är en utmanande sjukdom som påverkar miljontals människors liv. Att stödja en närstående med kroniska symtom kan vara utmanande, men det finns flera sätt att hjälpa:

 • Lyssna aktivt och försök visa förståelse för vad de går igenom.
 • Erbjud praktisk hjälp med vardagliga uppgifter om de behöver det.
 • Respektera deras gränser och förstå att de kan ha begränsad energi.
 • Sänk förväntningarna – utgå inte från vad personen tidigare kunnat göra.
 • Uppmuntra dem att söka professionell hjälp och behandling.
 • Var tålmodig och förstå att det kan ta tid att återhämta sig.