Mindler » Artiklar » Recensioner av patienter » "Möten i digital form har fungerat tillfredsställande"

"Möten i digital form har fungerat tillfredsställande"

Det här är en recension från en person som använt Mindler.

Personen vill vara anonym.

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Berätta kort om varför du sökte hjälp hos Mindler

Min vårdcentral meddelade att de inte hade några ytterligare psykologtider efter att jag initialt fått träffa deras psykolog vid tre tillfällen. De tipsade om att jag kunde vända mig till, bland andra, Mindler.

Vad fick dig att välja just Mindler?

Jag minns faktiskt inte. Det kan ha varit en tillfällighet eller att jag av någon annan anledning fann det som det mest attraktiva alternativet.

Hur upplevde du den hjälp/kontakt du fick från Mindler?

Bra. Fick en strålande kontakt med Emelie Blad från första stund. Hon kunde snabbt pinpointa vad min problematik består i och sätta in adekvat behandling som fortfarande pågår. IKBT har gjort det möjligt för mig att förstå vad som pågår i och omkring mig, vilket är till stor hjälp för mig.

Har du tidigare erfarenhet av psykologhjälp, och om ja, hur skiljde sig hjälpen du fick från Mindler mot tidigare kontakt?

Ja. Jag har tidigare fått traditionell psykoterapi som då på 90-talet hjälpte mig att komma vidare ifrån den livskris jag då hamnat i. Jag har även i två omgångar därefter haft samtal med psykolog men upplevde då att jag inte blev tagen på allvar. Man förbisåg att jag hade allvarligare problem än vad som då kanske framkom. På Mindler identifierade Emelie att jag har utmattningssyndrom och social ångest. Det har gjort att jag får den hjälp jag tidigare inte fick.

Finns det något du inte gillade med Mindler?

Jag kan uppleva det som stressande att mötena med Emelie är så korta som de är. Det händer mycket mellan gångerna och vi hinner inte alltid med allt jag skulle önska. Å andra sidan är vi fokuserade och får kvalitet i mötena trots den snäva tidsavgränsningen, just för att det inte finns utrymme till annat.

Var det något speciellt du tyckte extra bra om med Mindler?

Emelie Blad i kombination med innehållet i behandlingarna. Möten i digital form har också fungerat tillfredsställande.

Psykologkontakt hos Mindler

Mindler jobbar inom primärvården och våra psykologer kan hjälpa dig med besvär kopplat till: - Depression & nedstämdhet - Varianter av ångest eller oroskänslor - Olika typer av stress - ex. utmattning - Med fler typer av lindrig- till medelsvår psykisk ohälsa. Förutom Emelie så har Mindler över 200+ psykologer som du kan träffa - klicka här.

Fler inlägg